Tạp chí Xây dựng Đảng 45 năm ấy
Đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng BTCTƯ (đứng giữa) và đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng BTCTƯ (thứ 6, phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng, Xuân Canh Dần - 2010.

Phấn đấu không mệt mỏi

Giữa những ngày tháng Tám lịch sử, Tạp chí Xây dựng Đảng - Tạp chí hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng đảng của Ban Tổ chức Trung ương mừng vui và tự hào kỷ niệm 45 năm xây dựng, cống hiến, trưởng thành. Mừng vui, tự hào bởi suốt 45 năm qua là 45 năm Tạp chí Xây dựng Đảng luôn luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, 45 năm trước sau như một trung thành với lý tưởng của Đảng, đi theo con đường Bác Hồ đã chọn, 45 năm một lòng một dạ phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Trong suốt 45 năm tận tụy với sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ đất nước, Tạp chí Xây dựng Đảng đã không ngừng nâng cao chất lượng, tích cực thực hiện chức năng nghiên cứu, tuyên truyền, hướng dẫn về quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, những chủ trương của Đảng; đã góp phần tích cực trong nghiên cứu và tổng kết thực tiễn công tác tổ chức xây dựng đảng, phục vụ thiết thực nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức…

Vượt lên chính mình

Trong 45 năm gắn bó, cống hiến và trưởng thành trong sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới của Đảng, của đất nước, Tạp chí Xây dựng Đảng đã tự đổi mới và vượt lên chính mình. Đã luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, những nội dung thời sự của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, những vấn đề về xây dựng Đảng mà xã hội quan tâm. Từ chỗ là nội san đến trở thành tạp chí. Từ chỗ chỉ đóng vai trò hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng đảng đến chỗ còn là diễn đàn của Đảng về công tác tổ chức xây dựng đảng. Từ chỗ chỉ phát hành Tạp chí in đến chỗ đồng thời phát hành Tạp chí điện tử (là tạp chí điện tử xuất hiện sớm hàng đầu trong đội ngũ báo chí điện tử Việt Nam). Từ chỗ chỉ có tạp chí in hằng tháng đến chỗ xuất bản những ấn phẩm chuyên đề có giá trị hướng dẫn nghiệp vụ được tín nhiệm cao. Từ số lượng phát hành 19 nghìn bản mỗi số vào những năm 1980, tăng lên 47 nghìn bản vào những năm 2000, hơn 53 nghìn bản vào năm 2005 và đến nay là trên 55 nghìn bản, cùng hàng triệu lượt người truy cập Xây dựng Đảng điện tử mỗi tháng. Từ chỗ Tạp chí điện tử ra hằng tháng, là phiên bản của Tạp chí in đến ra hằng ngày và hơn 80% tin, bài cập nhật mới. Từ 40 trang mỗi số đã tăng lên 56 trang (từ tháng 4-2003), rồi 64 trang (từ tháng 10-2005) và từ tháng 12-2009 đến nay là 68 trang. Từ chỗ hoạt động hoàn toàn dựa vào tài chính đảng đến vận dụng có hiệu quả nội dung hoạt động của đơn vị sự nghiệp có thu trong điều kiện kinh tế thị trường. Từ cân đối được thu chi (từ năm 1988) đến được Ban Tổ chức Trung ương giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm một phần về tài chính (từ năm 2009). Từ chỗ chỉ xuất bản tạp chí với nhiệm vụ tuyên truyền hoạt động của Ban, của Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đến mở rộng hoạt động, tổ chức sự kiện truyền thông và bằng kết quả của các chương trình đã thiết thực góp phần ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/điôxin và giúp đỡ người nghèo…

Với những kết quả đạt được, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công chức Tạp chí Xây dựng Đảng được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2000), Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2005). Từ đó đến nay, Tạp chí luôn là đơn vị lao động tiên tiến, xuất sắc, Chi bộ Tạp chí Xây dựng Đảng liên tục đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Công đoàn Tạp chí liên tục đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc. Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng là một chi hội hoạt động vững vàng, nền nếp.

 

Một buổi làm việc về nâng cấp
Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử.
                    Ảnh: Quốc Khánh

Bạn đồng hành tin cậy

45 năm luôn bám sát trọng tâm công tác của Ngành qua từng giai đoạn cách mạng, thể hiện qua hàng nghìn tin, bài trong hơn 500 số thường kỳ và nhiều số đặc biệt, chuyên đề, những tác phẩm báo chí trên Xây dựng Đảng luôn luôn thể hiện quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, hướng dẫn đúng đắn, tính thời sự và tính chiến đấu ngày một được nâng cao. Nhờ vậy, Tạp chí được các thế hệ bạn đọc coi là người đồng chí thân thiết, người bạn đồng hành, người hướng dẫn tin cậy. Trong 5 năm gần đây, kết quả phân tích Phiếu trưng cầu ý kiến bạn đọc tạp chí in cuối mỗi năm cho thấy, trên 90% ý kiến bạn đọc cho những vấn đề Tạp chí đề cập là thiết thực và 72% ý kiến đánh giá là hấp dẫn.

Vừa bám sát thực tiễn trong nước để tuyên truyền, hướng dẫn công tác xây dựng đảng, Tạp chí vừa tích cực giới thiệu kinh nghiệm về xây dựng đảng của một số đảng cộng sản và công nhân, một số đảng cầm quyền, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu nghiên cứu của cán bộ, đảng viên về xây dựng đảng cầm quyền và góp phần tăng cường quan hệ quốc tế theo đường lối đối ngoại của Đảng. Chủ động xây dựng quan hệ hợp tác gắn bó với Tạp chí KOSANG PHAK của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tạp chí Xây dựng Đảng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn nghiệp vụ, hỗ trợ bạn về phương tiện tác nghiệp, trao đổi bài đăng trên tạp chí. Những hoạt động đó thể hiện sinh động quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai Ban Tổ chức Trung ương, góp phần tích cực tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt-Lào.

Kinh nghiệm thiết thân

Tạp chí Xây dựng Đảng có được những thành công trước hết là nhờ có đường lối của Đảng, có Bác Hồ và tư tưởng vĩ đại của Người soi sáng; có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam. Sự lãnh đạo, chỉ đạo này cùng với nội lực của đội ngũ người làm Tạp chí Xây dựng Đảng là nhân tố quyết định cho hoạt động của Tạp chí Xây dựng Đảng luôn đúng hướng.

Suốt 45 năm, khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn Tạp chí Xây dựng Đảng liên tục phấn đấu thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, thực sự trở thành công cụ đắc lực tuyên truyền, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng đảng của Ban Tổ chức Trung ương, diễn đàn tin cậy của cán bộ, đảng viên và những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng. Giờ đây nhìn lại có thể rút được nhiều bài học để vững bước đi lên. Trong nhiều bài học kinh nghiệm, có kinh nghiệm thiết thân là, các thế hệ những người làm Tạp chí luôn tin yêu lý tưởng, trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; không ngừng rèn luyện, phấn đấu theo gương Bác Hồ kính yêu; đoàn kết, luôn luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương; thường xuyên coi trọng việc phối hợp với các vụ, đơn vị và các tổ chức trong cơ quan Ban, gắn bó với cấp uỷ, đảng đoàn, ban tổ chức các cấp, các ngành trong toàn Đảng; cộng tác chặt chẽ với các cơ quan, cơ sở trong lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản, lực lượng cộng tác viên trên cả nước. Đồng thời luôn bám sát dòng thời sự chủ lưu về công tác xây dựng đảng, nhanh nhạy, kịp thời lý giải, dự báo những vấn đề mới nảy sinh, chủ động phục vụ nhiệm vụ xây dựng Đảng, đáp ứng đòi hỏi không ngừng tăng lên của bạn đọc cũng như những yêu cầu của hoạt động báo chí. Xây dựng và nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc, đảm bảo dân chủ, công khai về mọi hoạt động trong Tòa soạn. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả phương châm mỗi người sâu một lĩnh vực, hiểu biết nhiều lĩnh vực, làm nhiều việc, nói đi đôi với làm. Xây dựng một đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức tốt, được đào tạo có hệ thống, được rèn luyện, thử thách và trưởng thành qua thực tiễn, luôn chủ động, sáng tạo, đoàn kết nhất trí trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy, giao phó của Ban Tổ chức Trung ương.

Từ kinh nghiệm 45 năm phục vụ nhiệm vụ xây dựng, đổi mới, chỉnh đốn Đảng, có thể khẳng định, con đường đi lên của Tạp chí Xây dựng Đảng trước yêu cầu mới chỉ có thể là không ngừng phấn đấu thực hiện đúng đắn, sáng tạo tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ được giao, phục vụ kịp thời, có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đảng. Trong quá trình đổi mới, tự vượt lên chính mình, phải luôn luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững định hướng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, kiên trì đường lối đổi mới của Đảng. Phải thấm nhuần từ suy nghĩ đến từng hành động của người làm báo: Công tác xây dựng đảng về tổ chức phải xuất phát từ đường lối chính trị của Đảng và kết hợp chặt chẽ với công tác xây dựng đảng về tư tưởng.

Phát huy truyền thống

Trải qua 45 năm xây dựng, cống hiến, phát triển, trưởng thành, bằng kinh nghiệm, khả năng sẵn có, Tạp chí tiếp tục phấn đấu để luôn luôn định hướng đúng, chân thực, sáng tạo, đổi mới, phát triển, để thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được Ban Tổ chức Trung ương giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối chính trị và tổ chức, cán bộ của Đảng.

Đồng thời, mỗi người làm Tạp chí Xây dựng Đảng phải là một chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hoá của Đảng. Sứ mệnh ấy đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Xây dựng Đảng phải học tập và tu dưỡng không ngừng, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, tích lũy vốn sống, vốn kiến thức về nhiều mặt, liên tục nâng cao trình độ nghiệp vụ và phương pháp làm việc khoa học, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, khắc phục những hạn chế, nhược điểm trong hoạt động nghiệp vụ.

Phát huy truyền thống 45 năm phấn đấu, xây dựng, cống hiến, trưởng thành, cán bộ, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng nguyện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ với tất cả ý thức trách nhiệm và niềm đam mê nghề nghiệp để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Phản hồi (3)

Nguyễn Văn Thuần 06/01/2011

- Đảng viên sau khi có quyết định nghĩ hưu nhưng không cắt chuyển sinh hoạt đảng và tự ý bỏ sinh hoạt đảng quá 3 tháng. vậy thủ tục xóa tên như thế nào? - Đảng viên sau khi có quyết định nghĩ hưu, sau khi cắt chuyển sinh hoạt đảng nhưng không nhập về chi bộ mới và không tham gia sinh hoạt đảng quá 3 tháng. vậy thủ tục xóa tên như thế nào?

Vũ Mạnh Tiến 01/09/2010

Tôi nghĩ bài học "chủ động, sáng tạo, đoàn kết" rất cần được nhấn mạnh, nội dung cần tăng tính phản biện. Tạp chí Xây dựng Đảng hiện nay phải mạnh mẽ và nòng cốt chiến đấu chống những tiêu cực trong Đảng, nhất là chạy chức, chạy quyền.

Nguyễn Minh Phương 31/08/2010

Đúng là phải thật sự có "ý thức trách nhiệm và niềm đam mê nghề nghiệp" mới làm tròn được nhiệm vụ làm Tạp chí Xây dựng Đảng ngày nay - một nhiệm vụ khó nhưng hết sức vẻ vang. Bài viết rất chân thực.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất