Cái gì cần phải có, cái gì khó cùng bàn...

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, Tạp chí Xây dựng Đảng lại nghiêm túc đánh giá những công việc của một năm, cùng với đó là tổng hợp, nghiên cứu những ý kiến của bạn đọc xa gần - những đánh giá, góp ý chân tình, khách quan về Tạp chí.

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng đảng, 45 năm qua, Tạp chí Xây dựng Đảng luôn là người bạn đồng hành tin cậy của đông đảo bạn đọc trên cả nước, từ những người làm công tác tổ chức, cán bộ ở các địa phương, ngành, cơ sở đến các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy về xây dựng đảng ở các học viện, trung tâm bồi dưỡng chính trị… Đóng vai trò một diễn đàn về công tác tổ chức xây dựng đảng, những năm qua, Tạp chí luôn là nơi trao đổi ý kiến nhiều chiều, những điều tâm huyết với tinh thần xây dựng, góp phần tích cực xây dựng Đảng. Phần lớn độc giả gửi ý kiến đều coi Tạp chí là người bạn, người đồng hành, là cẩm nang quý trong công tác…

Từ những đánh giá…

Tạp chí Xây dựng Đảng luôn được coi là người bạn tin cậy của đội ngũ những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng. Bởi vấn đề được đăng tải trên Tạp chí đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc sống-xã hội. Đó không chỉ là định hướng, hướng dẫn đúng đắn, chuẩn mực mà còn là những phản ảnh khách quan các vấn đề trong công tác xây dựng đảng, những điều còn trăn trở, cần tiếp tục nghiên cứu, trao đổi. Qua đó, Tạp chí giúp độc giả nói chung cũng như người làm công tác xây dựng đảng nói riêng nhận thức sâu sắc hơn quá trình phát triển của vấn đề, góp phần gợi mở cách nghĩ, cách làm, đồng thời đưa ra giải pháp thiết thực.

Có thể khẳng định Tạp chí Xây dựng Đảng luôn được đổi mới, nâng cao. Tạp chí đã bám sát những định hướng lớn của Đảng, các nhiệm vụ trọng tâm, nội dung mang tính thời sự của Ngành, vấn đề xây dựng Đảng mà xã hội quan tâm. Mỗi số Tạp chí đều gắn liền với các chủ đề riêng, đi sâu, đánh giá chân thực, khách quan, lột tả được bản chất của vấn đề, sự kiện, tính hấp dẫn thể hiện ngày càng rõ nét.

Nguyễn Thị Lụa (Ninh Bình)

Với tôi, Tạp chí Xây dựng Đảng thực sự là người bạn tin cậy, nguồn tài liệu phong phú, một diễn đàn bổ ích, hấp dẫn. Tạp chí đã giúp tôi nghiên cứu và hiểu sâu thêm về Tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và tu dưỡng bản thân về đạo đức, phẩm chất, lối sống, làm theo lời dạy của Bác, thể hiện tư cách và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của người đảng viên cộng sản chân chính.

Đặng Văn Quảng (Vĩnh Long)

Điều đầu tiên để bạn đọc tìm đến với Tạp chí đó là thông tin đã được chọn lọc - chính xác - trung thực - có độ tin cậy cao. Bạn đọc có thể nghi ngờ thông tin ở một tờ báo này, tạp chí khác, song không thể nghi ngờ thông tin trên Tạp chí Xây dựng Đảng. Bởi lẽ, thông tin trên Tạp chí Xây dựng Đảng không thương mại hóa, không nhằm mục đích vụ lợi cá nhân… Ngược lại Tạp chí cung cấp cho bạn đọc một sự thật - một sự thật khách quan, mang tính quy luật, không tự nhiên chủ nghĩa, không tô hồng, bôi đen và để “hướng dẫn”.

Vĩnh Trọng (Hà Nội)

Đến những góp ý chân tình…

Tạp chí cần có hình thức và biện pháp khuyến khích sự tìm tòi sáng tạo của các nhà khoa học, những chuyên gia giỏi, những cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiều kinh nghiệm và những cộng tác viên đang trực tiếp tham gia công tác đảng ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ sở, xây dựng một hệ thống mạng lưới cộng tác viên có chất lượng, phong phú, đa dạng và giầu tiềm năng, mở ra một diễn đàn trao đổi rộng rãi về xây dựng Đảng, đồng thời giới thiệu được nhiều kinh nghiệm phong phú từ thực tiễn ở cơ sở. Tạp chí cũng cần dành một tỷ lệ trang nhất định để đăng những ý kiến của bạn đọc, ý kiến đảng viên góp ý xây dựng Đảng, qua đó duy trì tốt nhịp cầu với bạn đọc, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa bạn đọc và Tạp chí.

Dương Trung Ý (Hà Nội)

Đề nghị Tạp chí tăng nội dung về thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra từ các vụ án tham nhũng đã xử lý, làm rõ vai trò của cấp ủy đảng các cấp và cá nhân người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao uy tín, sức chiến đấu của Đảng.

Nguyễn Văn Đúng (Hà Nam)

Cái gì cần phải có, cái gì khó cùng bàn phải chăng là phương châm nâng cao chất lượng và tính hấp dẫn của Tạp chí. Nên chọn những vấn đề khó trong công tác xây dựng đảng như: Đánh giá, quản lý cán bộ, chủ nghĩa cá nhân dẫn đến tham nhũng, gây mất đoàn kết nội bộ... để cán bộ, đảng viên tham gia thảo luận, hiến những kế hay để khắc phục.

Nguyễn Đình Phu (Hà Nội)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất