Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2015

Trang 1, Tạp chí trích lời  “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chi bộ”, giúp bạn đọc nắm được những tư tưởng của Bác về vị trí, vai trò của chi bộ trong hệ thống tổ chức của Đảng và công tác xây dựng đảng. Người căn dặn: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt” và “Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ phải luôn luôn tự hỏi: mình đã xứng đáng với vai trò lãnh đạo của Đảng hay là chưa?”.

Nhân kỷ niệm 197 năm Ngày sinh C.Mác (5-5-1818 - 5-5-2015) và 125 năm Ngày sinh Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2015), PGS. Trần Đình Huỳnh, Hà Ngọc Hoàn có bài viết “Bản thân sự giáo dục cũng cần phải được giáo dục” đã phân tích, đánh giá về sự cần thiết của giáo dục không chỉ đối với con người, xã hội mà còn đối với một chính đảng chân chính, với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, các tác giả khẳng định, cần phải chú trọng tới giáo dục để mỗi tổ chức đảng, mỗi cơ quan nhà nước và mỗi đảng viên (với tư cách vừa là khách thể vừa là chủ thể của giáo dục) ngày càng phát triển, hoàn thiện… Những tư tưởng đó của C.Mác và Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục soi đường cho Đảng ta đi tiếp trên con đường cách mạng của mình. Bài viết “Học Bác để làm người” của PGS. Trần Đình Huỳnh đã khẳng định: Bác - một con người trọn cuộc đời phấn đấu cho cách mạng, cho Đảng, cho dân tộc đã để lại dấu ấn sâu đậm trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam và nhân loại. Những tư tưởng, việc làm của Người luôn là tấm gương soi sáng để mỗi cán bộ, đảng viên học Bác để làm việc, học Bác để nâng mình lên và để làm người, làm cán bộ.

Với chủ đề trọng tâm về “chi bộ và những vấn đề về xây dựng Đảng qua đại hội đảng bộ cơ sở”, trong chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm, Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương có bài viết “Từ kết quả đại hội điểm và thí điểm đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020” đã đánh giá khái quát những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó trong đại hội điểm và thí điểm cấp cơ sở thời gian qua. Từ đó, tác giả đã chỉ ra những việc cần phải làm trong thời gian tới để việc tổ chức đại trà đại hội đảng bộ cơ sở thành công. Bài viết “Đảng bộ Quân chủng Hải quân với việc chỉ đạo tiến hành đại hội cấp cơ sở” của Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật đã phản ánh chủ trương, cách lãnh đạo, chỉ đạo và sự chuẩn bị chu đáo của các cấp uỷ Quân chủng Hải quân để tổ chức thật tốt đại hội cấp cơ sở. Bài viết “Từ kinh nghiệm tổ chức đại hội các chi bộ” của Giang Sáng Thắng đã tổng hợp, phản ánh về công tác chuẩn bị, cách tổ chức thực hiện và kết quả đạt được, những điểm còn hạn chế, từ đó tác giả nêu ra 5 kinh nghiệm để phục vụ trực tiếp đại hội cấp cơ sở diễn ra đạt kết quả tốt nhất. Bài viết“Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Thực trạng và giải pháp” của Phạm Thanh Tùng đã đánh giá khách quan những ưu điểm và hạn chế của sinh hoạt chi bộ hiện nay. Từ đó, tác giả đề xuất 4 giải pháp thiết thực, mang tính khả thi để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bài “Nâng cao chất lượng chi bộ ở Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương” của Đỗ Việt Hà phản ánh về chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ bí thư, cấp ủy viên… có nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém trong các nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của chi bộ. Từ đó, theo tác giả, thời gian tới cần tập trung làm tốt một số nội dung, nhất là thực hiện nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt đảng; làm tốt công tác đánh giá, biểu dương, nêu gương các chi bộ điển hình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ. Bài viết “Bốn giải pháp ở ba tỉnh” của Lê Thị Lệ đã nêu những kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn của ba tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh trong thời gian vừa qua. Tác giả đề xuất 4 giải pháp để tiếp tục nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới, đó là: Củng cố tổ chức; cấp trên dự sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ và đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ. Bài viết “TP. Hải Phòng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” của Minh Anh đã phản ánh về thực trạng chất lượng sinh hoạt chi bộ và nêu ra 8 giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ TP. Hải Phòng.

Cùng chủ đề trọng tâm những vấn đề về xây dựng Đảng qua đại hội đảng bộ cơ sở, trong chuyên mục Tiến tới Đại hội XII của Đảng có nhiều bài viết tập trung vào chủ đề này. Bài viết “Bộ Giao thông vận tải: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Ban Cán sự đảng đối với đại hội đảng bộ các cấp” đã phản ánh sự chỉ đạo, cách tổ chức thực hiện rất cụ thể, với những yêu cầu cao của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải đối với đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở và chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải vào tháng 7-2015.

Tự hào là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Người, Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu bài “Nghệ An: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trước thềm đại hội đảng bộ các cấp” của tác giả Đậu Văn Thanh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nghệ An. Theo tác giả, bắt đầu từ nhận thức đúng, quyết tâm chính trị cao và cách làm quyết liệt, Đảng bộ tỉnh Nghệ An là một trong những đảng bộ thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đây là tiền đề quan trọng, có những phương hướng và giải pháp để góp phần tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh đạt kết quả tốt. Bài viết “Vai trò của đảng viên trong đại hội” của tác giả Trương Thị Bạch Yến đã có một sự tiếp cận mới để phân tích, đánh giá vai trò của đảng viên trong đại hội đảng bộ các cấp. Với sự công phu, tác giả đã khảo sát 353 đảng viên thuộc 353 chi bộ để đánh giá về ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị, trong lựa chọn, bầu cử cơ quan lãnh đạo của chi bộ… Từ đó, bài viết đặt ra vấn đề cần phát huy vai trò đảng viên trong đại hội như thế nào để góp phần quyết định vào thành công cho đại hội đảng bộ các cấp.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống có bài viết “Lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở tại đồng bằng sông Cửu Long” của Nguyễn Thị Thu Hoài. Bài viết đã nêu và phân tích về những kết quả, hạn chế và các giải pháp để tăng cường sự tham gia của người dân ở các cấp uỷ tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Bài viết “Bí quyết thành công của một ngôi trường” của Nguyễn Ngọc Sáng, Nguyễn Văn Lâm giới thiệu về Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã có sự phát triển và trưởng thành trong thời gian qua. Để đạt được kết quả đó là do các cấp uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường cùng cán bộ, đảng viên trong trường đã xác định được vấn đề quyết định và sự chỉ đạo mọi mặt, nỗ lực đưa ra chủ trương phù hợp và cách tổ chức thực hiện hiệu quả và bài viết“Tổng Công ty điện lực dầu khí với mục tiêu trở thành thương hiệu mạnh, sản xuất điện năng hàng đầu” của Thành Đạt.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giới thiệu bài viết “Đảng bộ Ngân hàng Công thương học và làm theo Bác” của  Ngân Hà phản ánh về những cán bộ, đảng viên của ngân hàng đã luôn cụ thể hoá ý chí, tâm nguyện trong mọi việc, triển khai việc học và làm theo Bác trong toàn hệ thống; tổ chức tốt các phong trào thi đua. Đồng thời có biện pháp, hành động thiết thực, mang lại nhiều kinh nghiệm, hiệu quả trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, bài viết“Sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước: Đồng bộ các giải pháp” của tác giả Vũ Thị Mỹ Châu đã phản ánh tổng hợp về chất lượng, cách làm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở một số tỉnh, thành thời gian qua. Qua bài viết, tác giả đã đề xuất cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các tổ chức đảng ở khu vực này trong thời gian tới.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức có bài viết“Từ hai kỷ niệm trong nghề tổ chức” của Nguyễn Đình Phu, một con người, một tác giả có nhiều năm gắn bó với nghề tổ chức. Bài viết như một tâm sự, từ kinh nghiệm bản thân gửi đến bạn đọc, những người làm công tác tổ chức những điều nhắn nhủ để lựa chọn được những cán bộ có tâm, đức và năng lực cho công việc.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này có bài “Công bộc của dân” của Hồng Phúc là sự bày tỏ những quan điểm, trăn trở của tác giả, qua kết quả điều tra, khảo sát 13 nghìn người dân được chọn ngẫu nhiên, đại diện cho các nhóm nhân khẩu cả nước trả lời phiếu khảo sát về “Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2014” liên quan đến những chỉ số “kiểm soát tham nhũng”, từ đó mong muốn đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên hãy thực sự là công bộc của dân, vì dân trong vị trí, công việc mình được giao phó. Nhất là việc lựa chọn ra những người lãnh đạo tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín khi chúng ta đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, bài“Hoa đời thường” của Minh Phương  giới thiệu chân dung một đảng viên, một con người bình dị trong cuộc sống nhưng luôn tâm huyết, trách nhiệm với công việc của chi bộ, khu dân cư.

Chuyên mục Sinh hoạt Đảng, bài viết “Áp lực đồng tiền và cách hoá giải” của Nhà văn Ma Văn Kháng, bắt đầu từ câu chuyện giá trị đồng tiền trong mỗi gia đình, trong cuộc sống và tác giả liên hệ tới đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó, tác giả đã chỉ ra cách để hoá giải bớt áp lực đồng tiền đối với mọi người. Đây là bài học không chỉ cho xã hội mà nhất là đối với những người cán bộ, đảng viên giữ các chức vụ khác nhau trong hệ thống chính trị hiện nay.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Tạp chí thông tin về “Hội thảo báo đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XVII” của Bá Thắng đã mang đến bạn đọc những thông tin về kết quả, kinh nghiệm tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp trên 16 báo đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

Chuyên mục Quốc tế, bài viết “Bảo đảm quyền dân chủ của đảng viên: Một số kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc” của Bảo Trung đã tổng hợp về tiến trình nhận thức, những kinh nghiệm giải quyết hai vấn đề cơ bản là: Quyền lợi đảng viên và điều kiện bảo đảm quyền lợi của đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc thời gian qua. Bài viết “Nâng cao chất lượng TCCSĐ ở các cơ quan hành chính Thủ đô Viêng Chăn” của Đon Phay-vông đã phản ánh về những kết quả và hạn chế trong nâng cao chất lượng của loại hình TCCSĐ này ở Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng TCCSĐ trong các cơ quan hành chính trong thời gian tới.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc giải đáp nhiều câu hỏi về bầu cử ở chi bộ; thủ tục chuẩn y là chi bộ; xét công nhận người hoạt động cách mạng trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 5-2015, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm trong thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356. 

Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất