Phải là nơi cung cấp những thông tin mới nhất, chính thống về công tác tổ chức xây dựng đảng
Đồng chí Hoàng Việt Phương

Hội nghị cộng tác viên của Tạp chí Xây dựng Đảng thảo luận về chủ đề “Nâng cao tính định hướng, tính hấp dẫn trên Tạp chí Xây dụng Đảng” rất thiết thực, rất phù hợp với nguyện vọng của bạn đọc, trước thềm đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Tạp chí Xây dựng Đảng có chức năng hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng đảng của Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí đã giúp cấp ủy các cấp, nhất là cán bộ làm công tác xây dựng đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ định hướng trong hoạt động công tác của mình. Thông qua Tạp chí, bạn đọc tìm được lời giải đáp cho những băn khoăn, trăn trở, vướng mắc trong công tác để làm tốt, làm đúng, làm có hiệu quả nhiệm vụ tổ chức xây dựng đảng. Do vậy, việc nâng cao tính định hướng, tính hấp dẫn của Tạp chí Xây dựng Đảng vừa là yêu cầu cấp bách, vừa là việc phải làm thường xuyên, nhằm phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn công tác tổ chức xây dựng đảng trong công cuộc đổi mới của Đảng.

Theo tôi, tính định hướng của Tạp chí chính là phương hướng hoạt động của Tạp chí nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp mỗi thời kỳ. Tạp chí bám sát những văn bản chỉ đạo của Trung ương, những hướng dẫn cụ thể của các ban đảng trung ương, các cơ quan nhà nước, đặc biệt là của Ban Tổ chức Trung ương để cung cấp đến bạn đọc những thông tin mới nhất, thời sự nhất, chính thống nhất.

Tính hấp dẫn của Tạp chí là ở chỗ đáp ứng đúng nhu cầu của bạn đọc, cung cấp được những điểm mới mà bạn đọc đang mong đợi. Bạn đọc ở đây chủ yếu là cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng và đông đảo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng. Nhu cầu của đối tượng này là:
Về nội dung: Trước hết là nắm vững những định hướng công tác tổ chức xây dựng đảng trong từng thời kỳ (tháng, năm, nhiệm kỳ). Đó là các nghị quyết, chỉ thị, các quy định và văn bản hướng dẫn mới nhất cần cập nhật trong chỉ đạo triển khai thực hiện. Thứ hai, những kinh nghiệm làm công tác tổ chức xây dựng đảng, nhất là những kinh nghiệm cụ thể về công tác tổ chức, cán bộ, cơ sở đảng và đảng viên. Ngoài những kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, còn rất cần những kinh nghiệm tác nghiệp cụ thể về nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên. Thứ ba, những phân tích, lý giải có căn cứ, những hướng dẫn giải đáp những vướng mắc, những tình huống công tác tổ chức xây dựng đảng mà thực tiễn hàng ngày đang xảy ra ở mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng từ trung ương đến cấp cơ sở, chi bộ hằng ngày phải xử lý. Đó còn là trả lời những công văn, những thư hỏi của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên tâm huyết với công tác tổ chức cán bộ đang có nhiều trăn trở vướng mắc trong công tác.

Về hình thức: Độc giả luôn mong chờ hằng tháng được cầm trên tay cuốn Tạp chí Xây dựng Đảng vừa đẹp nhưng vẫn thể hiện sự trang trọng của một tạp chí chính trị, phù hợp với chủ đề từng thời kỳ, giữ được nét truyền thống nhưng luôn có sự đổi mới. Kết cấu của mỗi số tạp chí cần có nhiều bài mang tính tổng kết thực tiễn, những kinh nghiệm giải quyết, xử lý các vụ việc. Đặc biệt có sự đổi mới, hấp dẫn hơn, bạn đọc gắn bó nhiều hơn. Điều đó thể hiện ở số lượng bài viết, thư hỏi và yêu cầu giải đáp của bạn đọc gửi về mỗi ngày một nhiều hơn.

Năm 2009, đọc Tổng mục lục, tôi rất mừng vì thấy có nhiều cán bộ, chuyên viên của Ban Tổ chức Trung ương tham gia viết bài. Nhiều bài viết rất tâm huyết, nhiều bài có tính tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm qua hoạt động thực tiễn có giá trị. Hầu như các vụ, đơn vị trong Ban đều có bài viết đăng trong các số Tạp chí hằng tháng. Đáng chú ý là, nhiều đồng chí lãnh đạo Ban, cán bộ cấp vụ đã viết bài cho Tạp chí, tăng nhiều hơn so với trước đây. Đây là những bài mang tính chính thống, tính định hướng cho công tác tổ chức xây dựng đảng. Chúng tôi thấy, trong thời gian tới nên phát huy những bài viết này trên Tạp chí. Đó cũng là giải pháp để nâng cao tính định hướng của Tạp chí.

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm trên Tạp chí đã có nhiều hơn các bài phản ánh kinh nghiệm về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên do cấp uỷ viên và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng ở các cấp viết. Không chỉ có đối tượng này, gần đây, Tạp chí còn đăng bài của những nhà khoa học, trí thức, thanh niên... có người chưa phải là đảng viên, đặc biệt có cả bài của các nhà sư tâm huyết với Đảng viết bài cho Tạp chí. Điều đó càng chứng tỏ Tạp chí đã tăng tính hấp dẫn đến các đối tượng trong xã hội, tạo sự đồng lòng với các chủ trương, chính sách của Đảng, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng. Ngoài ra, Tạp chí còn có nhiều chuyên mục phục vụ nhiệm vụ chính trị mang tính thời sự như Học tập và làm theo tấm gương đạo đúc Hồ Chí Minh; Tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng; Hưóng tới kỷ niệm 80 năm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; Đảng viên phấn đấu tốt; Dân với Đảng; Sinh hoạt đảng; Quốc tế; Nghiên cúu - Trao đổi... rất hấp dẫn người đọc. 

Một vấn đề mà Tạp chí đã thu hút sự chú ý của bạn đọc trong thời gian qua chính là những nhóm bài nêu các vấn đề đáng quan tâm trong công tác tổ chức xây dựng đảng để bạn đọc luận bàn, trao đổi qua các số Tạp chí, tạo hứng khởi cho bạn đọc. Ví như “Có nên miễn tất cả” của Nguyễn Bá Trừ, “Vấn đề đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy”, “Chạy chức và trách nhiệm”... của Bùi Đức Lại, hay như bài “Tốt nhưng... quá ít”, “Vào cuộc sống”... của Vũ Lê trong chuyên mục “Ý kiến đảng viên”. Những bài viết như vậy đã đem lại cho bạn đọc nhiều vấn đề đáng quan tâm, cung cấp các vấn đề để các cấp ủy đảng, các cơ quan tham mưu của Đảng liên hệ, suy ngẫm, nghiên cứu, từ đó có giải pháp để khắc phục những tồn tại trong công tác tổ chức xây dựng đảng ở mỗi cấp.

Trả lời bạn đọc cũng là chuyên mục nhiều cán bộ, đảng viên quan tâm, coi là “cẩm nang” và phản hồi nhiều nhất. Là người cộng tác nhiều năm trong chuyên mục này, tôi nhận thấy sự trăn trở, băn khoăn của nhiều đảng viên, nhiều cấp ủy viên và của tổ chức đảng trước thực tiễn ngày càng diễn biến phức tạp mà việc vận dụng các văn bản của Trung ương, của cán bộ, đảng viên còn lúng túng hoặc nắm chưa vững, hiểu chưa hết các nội dung đã được hướng dẫn, quy định. Để trả lời có tính thuyết phục, nhằm thực hiện đúng nguyên tắc của Đảng cần phải nắm chắc các văn bản pháp quy trong Điều lệ Đảng, trong các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các hướng dẫn của cơ quan tham mưu, vận dụng sát thực vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để giải đáp. Và một điều đáng mừng là trong các cuộc khảo sát, các phiếu trưng cầu ý kiến bạn đọc hằng năm của Tạp chí, số người đánh giá chuyên mục Trả lời bạn đọc hấp dẫn chiếm tỷ lệ cao.

Tạp chí Xây dựng Đảng đã có những bước tiến đáng kể, tính định hướng và tính hấp dẫn đã được khẳng định trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, để hấp dẫn hơn, theo tôi cần quan tâm thêm một số điểm sau đây:

1- Ban Biên tập cần chắt lọc hơn khi sử dụng bài, bởi một số bài viết còn chung chung, không rõ chính kiến. Số lượng bài này không nhiều nhưng cũng không góp phần nâng cao tính định hướng và tính hấp dẫn của Tạp chí.

2- Cần tăng thêm các bài nghiên cứu, trao đổi nêu những vấn đề mới, vấn đề bức xúc, có tính thời sự... trong xây dựng đảng để bạn đọc trao đổi, luận bàn, tìm cách lý giải những vấn đề đang đặt ra trong cuộc sống xây dựng đảng.

3- Tuy Tạp chí đã tăng số trang cho chuyên mục Trả 1ời bạn đọc, nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Có thể đồng thời với tăng cường trả lời trên Tạp chí điện tử, tăng thêm số trang cho chuyên mục này ở Tạp chí in.

Chúng tôi tin tưởng sau hội nghị này, cũng như những lần trước, Tạp chí Xây dựng Đảng lại có những bước chuyển mình mới, càng tăng thêm tính định hướng, tính hấp dẫn, bạn đọc ngày càng gắn bó hơn, cộng tác viên ngày càng nhiều hơn, tâm huyết hơn.

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất