Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 3-2016
Trang 1, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về cách sử dụng nhân tài”, giúp bạn đọc nắm được những tư tưởng của Bác về nhân tài. Theo Người, “Nhân tài nước ta dù chưa nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phát triển càng thêm nhiều”.

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm, Tạp chí giới thiệu bài viết của PGS, TS. Nguyễn Thế Tư “Tư tưởng Hồ Chí Minh về gắn kết tổ chức bộ máy với cán bộ”. Bài viết nhấn mạnh tư tưởng của Bác, nhiều người làm thành một tổ chức, nhưng mỗi người đều có vị trí quan trọng trong bộ máy đó; giữa tổ chức bộ máy và cán bộ có mối quan hệ chặt chẽ, tác động nhân - quả với nhau. Một bộ máy tinh gọn, hiệu quả là nhiệm vụ phải quy định rõ ràng; đồng thời với xác định nhiệm vụ cụ thể của mỗi người, vì cán bộ là dây chuyền của bộ máy và phải chú ý nâng cao tính tổ chức, tính kỷ luật, lề lối làm việc của cán bộ.

Kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Phạm Huy Tập, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng có bài viết “Nhìn lại 15 năm tăng cường cán bộ biên phòng về các xã biên giới”. Theo đồng chí, kết quả nổi bật của Nghị quyết “Tăng cường cán bộ Bộ đội biên phòng về đảm nhiệm vị trí cán bộ chủ chốt ở các xã biên giới” là: Đội ngũ cán bộ BĐBP được tăng cường cho cấp xã thời gian qua đã phát huy tốt vai trò tham mưu, cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở; chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế, xã hội; thực sự là hạt nhân nòng cốt trong xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng nền biên phòng toàn dân trên địa bàn. Từ đó, bài viết rút ra một số kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết này trong thời gian tới.

Bài viết “Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao” của đồng chí Nguyễn Khắc Dịu, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương đã điểm lại những kết quả đạt được của các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cấp cao. Bài viết khẳng định, đây là một việc chưa từng làm, chưa có tiền lệ… chính tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm tạo nên thành công. Từ kết quả, kinh nghiệm rút ra sẽ góp phần thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cao của Đảng ta trong nhiệm kỳ mới.

Bài viết “Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực ở Thanh Hoá” của Trần Việt đã phản ánh về kết quả đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao của Thanh Hoá trong 5 năm qua, những hạn chế và giải pháp trong giai đoạn 2016-2020.

Bài viết “Phát triển nguồn nhân lực ở các tỉnh miền Trung”, tác giả Thu Huyền đã nêu ra những kinh nghiệm của một số tỉnh, thành phố trong phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới. Kinh nghiệm, giải pháp được nhiều tỉnh, thành áp dụng là: Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; bố trí, sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn nhân lực; tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách cán bộ.

Bài viết “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở một số tỉnh, thành”, tác giả Thuỷ Anh nhấn mạnh đến các kinh nghiệm, cách làm là: Xây dựng nghị quyết, kế hoạch, đề án cụ thể; gắn với quy hoạch, đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí hiệu quả.

Bài viết “TP. Hồ Chí Minh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình kinh tế”, tác giả Biền Quốc Thắng, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nêu ý kiến vấn đề nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là yếu tố quyết định trực tiếp đến năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, mà còn là yếu tố quyết định thịnh suy của mỗi quốc gia. TP. Hồ Chí Minh là một đô thị lớn, một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn nhất đất nước, bên cạnh những kết quả, thành tích về xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, trước yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường hội nhập khu vực và quốc tế, cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức về phát triển nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực chất lượng cao. Bài viết nêu ra 4 nhóm giải pháp cơ bản để xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của Thành phố trước yêu cầu phát triển mới.

Bài viết “Sóc Trăng gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp huyện là người dân tộc Khmer”, tác giả Tô Nài Não đề cập đến 5 kinh nghiệm của Sóc Trăng trong công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt cấp huyện là người dân tộc Khmer. Đi liền với quy hoạch là đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện thông qua thực tiễn công tác.

Bài viết Xây dựng Đảng từ Cuộc vận động “Người cộng sản trẻ”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh viết về những giải pháp có chiều sâu, lâu dài, đồng bộ, thiết thực và 4 kinh nghiệm của Ban Thường vụ Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh kiên trì, quyết liệt chỉ đạo các cấp bộ đoàn trên địa bàn triển khai Cuộc vận động “Người cộng sản trẻ”.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống, bài viết “Nghĩa Hiệp gỡ các nút thắt trong xây dựng nông thôn mới” của Minh Anh viết về kinh nghiệm của xã Nghĩa Hiệp (Yên Mỹ, Hưng Yên) trong xây dựng nông thôn mới, bằng việc học tập kinh nghiệm các địa phương khác, tìm ra và tập trung tháo gỡ những nút thắt trong quá trình xây dựng nông thôn mới, sau 4 năm đã trở mình, thay da, đổi thịt.

Bài viết “Bình Dương đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng các khu công nghiệp” của Thành Sáng viết về Đảng bộ tỉnh Bình Dương quan tâm xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Bài viết “VietinBank vươn tầm hội nhập” của Thanh Nga đã thể hiện rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ và Ban lãnh đạo, VietinBank hoạt động kinh doanh phát triển nhanh, mạnh, an toàn, hiệu quả, là một ngân hàng thương mại chủ lực của nền kinh tế, tích cực đi đầu triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và Ngành Ngân hàng.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giới thiệu chùm bài viết “Sáng mãi vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam” của Bảo Yến viết về Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; “Vững vàng nơi biên giới” của Song Thu viết về Đồn Biên phòng 737; “Xứng danh đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới” tác giả Phạm Văn Phong giới thiệu về Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam; “Nơi ươm những mầm sen” tác giả Lan Phương viết về Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp, trong học tập và làm theo tấm gương Bác.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, có bài viết “Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ” của tác giả Hồng Văn đề cập đến 9 yêu cầu, nhiệm vụ để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Đây là một sự tổng kết sâu sắc về chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay. Cũng mang tính tổng kết cao, số này Tạp chí có bài “Về thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không phải là người địa phương” của PGS, TS. Đinh Ngọc Giang, Ths. Lê Thị Minh Hà, Học viện CTQG Hồ Chí Minh, đã phân tích, đánh giá về kết quả và nêu những vấn đề đặt ra trong quá trình tiếp tục thực hiện chủ trương này.

Bài viết “Giáo dục lý tưởng cách mạng cho học viên các trường công an nhân dân” của Lê Mai Khương (T45, Bộ Công an) khẳng định vấn đề quan trọng hàng đầu trong các trường CAND hiện nay là tiếp tục coi trọng giáo dục lý tưởng sống, trau dồi đạo đức, nhân cách, niềm tin cộng sản cho học viên.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức, bài viết “Người làm nghề tổ chức trên tiến trình đổi mới” của tác giả Bùi Văn Tiếng, nguyên UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng. Tác giả, người từng trực tiếp làm nghề tổ chức chia sẻ, tập trung đổi mới việc đánh giá cán bộ, người làm nghề tổ chức xây dựng đảng phải thật sự lao tâm khổ tứ, không phải suy nghĩ đơn giản theo kiểu “gọt chân cho vừa giày”, hoặc theo kiểu “ngang ngay sổ thẳng” với những ngày tháng năm hay những tỷ lệ phần trăm khô cứng và xa lạ với biện chứng của cuộc đời.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này có bài “Trao và nhận” của Lê Thủy, bình luận nhân báo Tuổi trẻ có Chuyên mục “Dân đặt hàng lãnh đạo Thành phố”. Trước đó, Đài Truyền hình Việt Nam cũng có chuyên mục “Dân hỏi bộ trưởng trả lời”. Tác giả cho rằng, luồng sinh khí sôi động, sự kết nối giữa lãnh đạo với nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã khơi dậy sau Đại hội XII của Đảng, nhất là sau khi đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ Chính trị được phân công về làm Bí thư Thành uỷ.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, bài viết “Vẹn nguyên tình yêu với Đảng”, Nguyễn Văn Chiến giới thiệu về chân dung ông Đinh Văn Bích, dân tộc H’rê, 75 tuổi đời, 55 tuổi đảng, nguyên uỷ viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum, một gương đảng viên tận trung với Đảng, hy sinh cả cuộc đời cho lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, với bài viết “Vượt qua cám dỗ” tác giả Ma Văn Kháng chia sẻ quan điểm giờ đây đảng viên phải luôn luôn giữ vững phẩm chất, thường xuyên rèn luyện, cảnh giác với chính mình và không để lọt vào hàng ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý những người kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Tạp chí đăng tải nội dung “Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp” của Hoa Hiền.

Chuyên mục Quốc tế, PGS, TS. Vũ Thanh Sơn, Ban Tổ chức Trung ương có bài viết: “Quản lý vả đào tạo công chức ở Nhật Bản”. Bài viết giới thiệu với bạn đọc về đặc điểm và cách tuyển dụng công chức, các nguyên tắc cơ bản tổ chức hệ thống nhân sự và đào tạo công chức ở Nhật Bản.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về: nghiệp vụ công tác đảng viên; xét công nhận người hoạt động cách mạng…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 3-2016, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất