Cu-ba bảo vệ nguyên tắc một đảng duy nhất trong hệ thống chính trị
Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Ra-un Ca-xtơ-rô tại Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Cu-ba.

Trong hai ngày 28 và 29-1, tại Cung Hội nghị ở Thủ đô La Ha-ba-na, đã diễn ra Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất của Ðảng Cộng sản Cu-ba, với sự tham dự của 811 đại biểu đại diện cho gần 800 nghìn đảng viên cả nước.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Cu-ba, các đại biểu tập trung thảo luận những chủ đề lớn, gồm đánh giá về công tác đảng; vai trò chính trị - tư tưởng của tổ chức đảng; chính sách cán bộ; đổi mới phương thức hoạt động của Ðảng, quan hệ giữa Ðảng với Ðoàn Thanh niên Cộng sản và các tổ chức quần chúng...

Hội nghị là dịp để Ðảng Cộng sản Cu-ba tiếp tục khẳng định mối liên kết chặt chẽ với quần chúng, tìm kiếm biện pháp thúc đẩy sự tham gia rộng rãi của nhân dân Cu-ba trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng lần thứ VI về phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời kỳ mới. Văn kiện Đường lối chính sách kinh tế, xã hội được thông qua tại Ðại hội vừa qua là lộ trình cập nhật hóa mô hình kinh tế của Cu-ba trong tương lai.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba Ra-un Ca-xtơ-rô khẳng định sẽ áp dụng chính sách giới hạn thời gian nắm giữ các chức vụ chủ chốt trong tổ chức đảng và chính quyền tối đa là 10 năm liên tục (tương đương với hai nhiệm kỳ). Chính sách này sẽ từng bước được triển khai ngay khi các cơ quan chức năng hoàn thành việc xác định và thống nhất phương thức áp dụng mà không cần phải chờ sửa đổi Hiến pháp. Cu-ba bảo vệ nguyên tắc một đảng duy nhất trong hệ thống chính trị, đó là cơ sở quan trọng để tiếp tục giữ vững chủ quyền và công bằng xã hội mà cách mạng Cu-ba đã giành được từ năm 1959.

Bí thư Thứ nhất Ra-un Ca-xtơ-rô nhấn mạnh: “Từ bỏ nguyên tắc một đảng lãnh đạo đồng nghĩa với việc hợp thức hóa các đảng phái của chủ nghĩa đế quốc ngay trên đất nước của chúng ta và hy sinh vũ khí chiến lược của chúng ta là khối đoàn kết của người dân Cu-ba”.

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất