Hiệu quả từ phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở

Trên cơ sở kết quả đạt được từ Đề án Mô hình sinh hoạt chi bộ mẫu, huyện Hà Quảng tiếp tục xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nội dung đột phá; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Ban Chấp hành (BCH) dự sinh hoạt với chi bộ, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, người dân thuộc chi bộ nơi dự sinh hoạt, những khó khăn, vướng mắc trong sinh hoạt để báo cáo, phản ánh, từ đó Huyện ủy có giải pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Sơn Hải (Bảo Thắng, Lào Cai)

Đảng bộ xã Sơn Hải (Bảo Thắng, Lào Cai) có 12 chi bộ, 140 đảng viên, trong đó có 8 chi bộ thôn (101 đảng viên). Tuy là một xã có nhiều thuận lợi hơn so với các xã vùng cao, vùng biên giới trong huyện nhưng cũng không ít khó khăn đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ thôn.

Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Sen Thượng (Mường Nhé, Điện Biên)

Sen Thượng là xã biên giới, được thành lập tháng 4-2009 trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Sín Thầu (Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Đảng bộ xã có 7 chi bộ trực thuộc với trên 72 đảng viên. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, nâng cao chất lượng đảng viên, Đảng ủy xã Sen Thượng đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thường xuyên sâu sát cơ sở, củng cố, kiện toàn tổ chức trong hệ thống chính trị; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo  thực hiện nghị quyết của Đảng và phát huy vai trò của đảng viên.

Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức thành công Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi năm 2018”

Ngày 24-8-2018, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã tổ chức vòng chung khảo Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” năm 2018. Tới dự và chỉ đạo hội thi có các  đồng chí Nguyễn Công Khanh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Thường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy. Khách mời dự hội thi có đại diện lãnh đạo Vụ Cơ sở đảng (Ban Tổ chức Trung ương) và Thành ủy Hà Nội.

TP. Hồ Chí Minh mở kênh tiếp nhận phản ánh sai phạm của đảng viên

Thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, qua đó phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quy định số 1374-QÐ/TU ngày 1-12-2017 về "Quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước" (sau đây gọi là QÐ 1374).

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh về dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở

Ngày 3-8, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh về dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự sinh hoạt tại chi bộ thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung (Yên Phong). Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự sinh hoạt tại chi bộ thôn Thận Trai, xã Minh Tân, huyện Lương Tài. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự sinh hoạt tại chi bộ Khu 6, phường Đáp Cầu. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự sinh hoạt tại chi bộ thôn Tân Thịnh, xã Bồng Lai (Quế Võ). 

Đảng bộ xã Văn Hải (Kim Sơn, Ninh Bình) chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Văn Hải là xã nằm trong Tiểu khu 4 của huyện Kim Sơn, người dân theo đạo Thiên chúa giáo chiếm 84%. Đảng bộ có 219 đảng viên, sinh hoạt ở 21 chi bộ. Xác định vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ, cấp ủy đảng ở Văn Hải đã tập chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Quảng Ninh

Quảng Ninh là tỉnh miền núi, biên giới, hải đảo, có vị trí kinh tế, địa chính trị chiến lược. Đảng bộ tỉnh có 21 đảng bộ trực thuộc, 798 TCCSĐ, 34 đảng bộ bộ phận với trên 94.000 đảng viên. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, nâng cao chất lượng đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc thường xuyên sâu sát cơ sở, củng cố, kiện toàn tổ chức trong hệ thống chính trị; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, nâng cao  hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng và phát huy vai trò đảng viên.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất