Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Là một trung tâm đào tạo cán bộ sĩ quan chỉ huy cấp phân đội khu vực phía Nam, thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục - đào tạo cán bộ quân sự trình độ từ cao đẳng đến thạc sĩ chuyên ngành nghệ thuật quân sự. Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2 hiện có 34 đảng bộ cơ sở, 133 chi bộ trực thuộc tại các phòng, khoa, ban, hệ, tiểu đoàn, lớp, đại đội học viên đào tạo sĩ quan - là hạt nhân lãnh đạo và  tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, đồng thời thực hiện vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, các chi bộ là nền móng của Đảng, là sợi dây chuyền để Đảng liên hệ với quần chúng. Người nhấn mạnh: “Chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”.

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở Bạch Thông

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Kạn, Ban Thường vụ Huyện uỷ Bạch Thông đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tạo được sự chuyển biến tích cực, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất