Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Nga Trường (huyện Nga Sơn, Thanh Hoá)

Thực hiện nghị quyết của Đảng và hướng dẫn của Trung ương, những năm qua Đảng ủy xã Nga Trường đã quan tâm và có giải pháp phù hợp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình ở chi bộ đảng

Tự phê bình và phê bình (TPB và PB) là một chế độ, một nội dung quan trọng trong sinh hoạt và hoạt động của Đảng ta. Sinh hoạt TPB và PB đã trở thành quy luật gắn liền với quá trình trưởng thành và phát triển của Đảng, là phương pháp căn bản để củng cố và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn tại, phát triển của Đảng.

Để cán bộ không lý luận “suông”

Có một “hiện tượng mới” đối với người làm công tác giảng dạy của Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên: Lần đầu tiên, người học “đặt hàng” người dạy những vấn đề họ đang cần. Cán bộ đang cần học đi đôi với hành. Họ mong muốn được trang bị kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp xử lý tình huống để giải quyết công việc “muôn hình vạn trạng” ở cơ sở.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu vực nông thôn ở Quảng Trị

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh uỷ Quảng Trị về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thời gian qua các chi bộ nông thôn trong toàn tỉnh Quảng Trị đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên về việc duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng, đạt nhiều kết quả quan trọng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất