Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Đảng bộ tỉnh Nghệ An hiện có 29 đảng bộ trực thuộc, gồm 1.622 tổ chức cơ sở đảng, 10.006 chi bộ ở tất cả các loại hình. Xác định chi bộ là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, trường học giáo dục, rèn luyện đảng viên... Quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và các hướng dẫn của Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo xây dựng chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ, coi đây là nhiệm vụ, một trong những biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chuyển biến trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Tam Đại (Phú Ninh, Quảng Nam)

Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy xã Tam Đại (Phú Ninh, Quảng Nam) đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, hiện có 6 chi bộ và 34 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy cơ quan đã tập trung lãnh đạo các chi bộ đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ, tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Nga Trường (huyện Nga Sơn, Thanh Hoá)

Thực hiện nghị quyết của Đảng và hướng dẫn của Trung ương, những năm qua Đảng ủy xã Nga Trường đã quan tâm và có giải pháp phù hợp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình ở chi bộ đảng

Tự phê bình và phê bình (TPB và PB) là một chế độ, một nội dung quan trọng trong sinh hoạt và hoạt động của Đảng ta. Sinh hoạt TPB và PB đã trở thành quy luật gắn liền với quá trình trưởng thành và phát triển của Đảng, là phương pháp căn bản để củng cố và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn tại, phát triển của Đảng.

Để cán bộ không lý luận “suông”

Có một “hiện tượng mới” đối với người làm công tác giảng dạy của Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên: Lần đầu tiên, người học “đặt hàng” người dạy những vấn đề họ đang cần. Cán bộ đang cần học đi đôi với hành. Họ mong muốn được trang bị kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp xử lý tình huống để giải quyết công việc “muôn hình vạn trạng” ở cơ sở.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất