Khắc phục bệnh hình thức, đối phó trong học tập nghị quyết của Đảng hiện nay

Thông thường trung bình trong một năm, các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở phải triển khai thực hiện học tập, quán triệt và tuyên truyền từ 3 đến 5 nghị quyết của Đảng đến từng chi bộ, từng đảng viên để học tập và thực hiện. Thế nhưng cách thức tổ chức thực hiện và hiệu quả của việc học tập nghị quyết đến đâu đang là một vấn đề cần được nhận diện đầy đủ, phân tích rõ nguyên nhân, đưa ra những giải pháp khắc phục kịp thời, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Sức trẻ của Chi bộ Đông Xơ-un, Hàn Quốc

Đội ngũ đảng viên trí thức trẻ Chi bộ Đông Xơ-un, Hàn Quốc là nguồn lực, hạt nhân nòng cốt trong các phong trào hoạt động của Chi hội, Hội sinh viên, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, góp phần tạo sức hút trong khối cộng đồng du học sinh, là môi trường rèn luyện, phấn đấu cho các quần chúng góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên tại nước ngoài, hướng về Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Tổ chức sinh hoạt điểm trong các loại hình chi bộ ở quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh)

Mô hình tổ chức sinh hoạt điểm trong các loại hình chi bộ ở quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) đã mang lại hiệu quả tích cực. Các cấp ủy và đảng viên trong Đảng bộ quận ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Kiên quyết sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên “xanh lòng”, “hai mặt”

Lịch sử cách mạng Việt Nam gần 90 năm qua chưa có giai đoạn nào Đảng ta lại xử lý nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm như hiện nay. Dư luận cho rằng, việc làm đau xót ấy là hết sức cần thiết để giữ gìn uy tín của Đảng, tăng niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Nâng cao hiệu quả sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt tư tưởng là một nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi bộ nhằm giúp đảng viên có nhận thức, hiểu biết đúng đắn đối với những vấn đề cuộc sống đặt ra theo quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là với những vấn đề đang có ý kiến khác nhau. Qua đó, góp phần tích cực phòng, chống những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của đảng viên trong chi bộ.

Hiệu quả từ phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở

Trên cơ sở kết quả đạt được từ Đề án Mô hình sinh hoạt chi bộ mẫu, huyện Hà Quảng tiếp tục xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nội dung đột phá; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Ban Chấp hành (BCH) dự sinh hoạt với chi bộ, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, người dân thuộc chi bộ nơi dự sinh hoạt, những khó khăn, vướng mắc trong sinh hoạt để báo cáo, phản ánh, từ đó Huyện ủy có giải pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Sơn Hải (Bảo Thắng, Lào Cai)

Đảng bộ xã Sơn Hải (Bảo Thắng, Lào Cai) có 12 chi bộ, 140 đảng viên, trong đó có 8 chi bộ thôn (101 đảng viên). Tuy là một xã có nhiều thuận lợi hơn so với các xã vùng cao, vùng biên giới trong huyện nhưng cũng không ít khó khăn đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ thôn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất