Đảng bộ VietinBank Đà Nẵng báo công dâng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Ngành Ngân hàng Việt Nam và kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy VietinBank Đà Nẵng vừa tổ chức buổi sinh hoạt chính trị đặc biệt tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Triệu Phong

Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong (Quảng Trị) thực hiện nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Đảng bộ tỉnh Nghệ An hiện có 29 đảng bộ trực thuộc, gồm 1.622 tổ chức cơ sở đảng, 10.006 chi bộ ở tất cả các loại hình. Xác định chi bộ là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, trường học giáo dục, rèn luyện đảng viên... Quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và các hướng dẫn của Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo xây dựng chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ, coi đây là nhiệm vụ, một trong những biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chuyển biến trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Tam Đại (Phú Ninh, Quảng Nam)

Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy xã Tam Đại (Phú Ninh, Quảng Nam) đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, hiện có 6 chi bộ và 34 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy cơ quan đã tập trung lãnh đạo các chi bộ đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ, tạo nhiều chuyển biến tích cực.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất