Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Mường Nhé

Trên cơ sở đánh giá đúng thực tiễn và qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tổng kết Chị thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Nhé (Điện Biên) đã xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng của huyện giai đoạn 2015-2017 và những năm tiếp theo.

Đảng bộ VietinBank Đà Nẵng báo công dâng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Ngành Ngân hàng Việt Nam và kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy VietinBank Đà Nẵng vừa tổ chức buổi sinh hoạt chính trị đặc biệt tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Triệu Phong

Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong (Quảng Trị) thực hiện nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất