Mãi mãi xanh tươi
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tại sân bay Savanakhet

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và phu nhân, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 6 năm 2011, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội  nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân đã thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào.


Ðây là chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thể hiện tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.


Đây là sự kiện quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào, khẳng định tình đoàn kết keo sơn hai Ðảng, hai nước, hai dân tộc luôn được mỗi bên coi trọng và làm hết sức mình không ngừng vun đắp ngày càng tin cậy, gắn bó chặt chẽ.


Mối quan hệ gắn bó, tin cậy, thuỷ chung được hình thành và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc Việt-Lào, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông cùng hai Ðảng, nhân dân hai nước dày công vun đắp.


Mối quan hệ hữu nghị ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu không ngừng đơm hoa kết trái, đem lại lợi ích thực sự cho nhân dân hai nước Lào, Việt Nam. Đặc biệt trong những năm gần đây, quan hệ giữa hai nước luôn có bước phát triển mới. Sự thân thiết, tin cậy lẫn nhau ngày càng sâu sắc và đạt được những kết quả quan trọng trong mọi lĩnh vực. Quan hệ chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học-kỹ thuật, quốc phòng, an ninh, đối ngoại có nhiều bước tiến mạnh mẽ. Quan hệ giữa hai Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, tổ chức quần chúng, tổ chức xã hội, địa phương của hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực. 


Mối quan hệ gắn bó mật thiết, truyền thống đoàn kết mẫu mực, thủy chung, trong sáng và đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam và Lào là tài sản vô giá được xây dựng trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng, tin tưởng, giúp đỡ lẫn nhau, được thử thách qua bao thăng trầm lịch sử, là niềm tự hào to lớn của nhân dân hai nước Việt Nam, Lào; là bảo đảm quan trọng để nhân dân Việt Nam và Lào tiếp tục giành được những thành tựu to lớn trong giai đoạn cách mạng mới, vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì độc lập, tự do của mỗi dân tộc. Tài sản vô giá, niềm tự hào đó luôn được hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục giữ gìn, bảo vệ, truyền mãi cho các thế hệ mai sau.


Như cây đời mãi mãi xanh tươi, tình đoàn kết Việt - Lào đời đời bền vững. 

Phản hồi (8)

Trần Văn Hay 14/07/2011

Lịch sử đoàn kết Việt Lào chúng ta chỉ biết nhiều thời gian từ khi thành lập ĐCS Đông Dương đến nay. Đề nghị Tạp chí nên có bài về lịch sử đoàn kết hai dân tộc trước đây để rộng rãi thông tin, gắn kết hữu nghị nhân dân hai nước…

Nguyễn Thành Nam 02/07/2011

Tôi rất đồng tình với ý kiến của bạn Quốc Nam:"Không như những người khác, khi khó khăn thì cần đến ta, khi được người khác chìa cho củ cà rốt thì quên hết ân tình. Mỗi người chúng ta nên biết, ta giúp bạn là giúp chính mình"

Nguyễn Viết Lệ 28/06/2011

Tôi đồng tình ý kiến bạn Hùng. Ta cũng cần học bạn chứ không chỉ bạn học ta.

1 2 3

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất