Tin tưởng và chờ đợi

Từ ngày 4 đến ngày 10-7-2011, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng (khóa XI) đã họp Hội nghị lần thứ hai thảo luận và quyết định về Quy chế làm việc BCH Trung ương (TƯ), Bộ Chính trị và Ban Bí thư; Chương trình làm việc của BCH ; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra khóa XI; chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác. Có thể nói, đây là kỳ họp có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, TƯ thảo luận những vấn đề có tính mấu chốt quyết định sự lãnh đạo và hoạt động của toàn Đảng trong nhiệm kỳ này. Do đó, Hội nghị lần này thực sự được toàn Đảng và toàn dân ta tin tưởng và chờ đợi.

BCH TƯ là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội. Khi BCH TƯ khóa XI ra mắt, toàn dân đã tin tưởng đây là một tập thể đoàn kết, trí tuệ và chờ đợi sức mạnh của tinh thần đoàn kết và trí tuệ tập thể sẽ đem lại những kết quả cụ thể trong lãnh đạo, xây dựng và phát triển đất nước trong nhiệm kỳ XI của Đảng. Hội nghị BCH TƯ lần thứ 2 (khóa XI) này như là sự “ra mắt” trước toàn Đảng, toàn dân và hứa hẹn một nhiệm kỳ mới với nhiều đổi mới.

Đảng viên và nhân dân chờ đợi Quy chế làm việc của BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra TƯ khóa XI với những điểm mới, sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung cụ thể hơn sẽ được vận hành hiệu quả trong thực tiễn hoạt động của các cơ quan lãnh đạo của Đảng; Chương trình làm việc toàn khóa sẽ được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Đồng thời mỗi đảng viên và nhân dân sẽ là những người giám sát BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc thực hiện quy chế và các chương trình công tác, “chấm điểm” kết quả hoạt động của những người mình đã gửi niềm tin và trao trách nhiệm.

Đảng viên và nhân dân đang dõi theo những nhân sự do BCH TƯ kỳ này giới thiệu tham gia lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước sẽ thực sự là những người đủ tài, đủ đức, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chờ đợi những đại diện của Đảng sẽ phát huy trí tuệ, dốc lòng gánh vác trách nhiệm nặng nề mà vinh dự, có nhiều quyết sách đúng đắn đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt để phát triển ổn định, vừa phát triển tốt kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống của người dân, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền và lợi ích quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, duy trì môi trường hoà bình, ổn định cho hợp tác và phát triển.  

Tin tưởng và chờ đợi từng thành viên ban lãnh đạo cấp cao chủ động phát huy vai trò trách nhiệm của mình, mỗi người vừa là đồng chí, đồng đội hợp tác gánh vác trách nhiệm vừa là người giám sát việc thực thi trách nhiệm của đồng chí, đồng đội.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất