Coi trọng xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở
Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con Cơtu ở Hoà Vang

Những năm qua, Đảng bộ xã Hòa Phú, Hoà Vang đã đề ra nhiều nghị quyết lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, từng bước xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Liên tục từ các năm 1996-2004 và 2006-2009, Đảng bộ được Huyện uỷ Hoà Vang công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, riêng từ 1996 đến năm 2001 đảng bộ được Huyện uỷ tặng Giấy khen. Kết quả đó là nhờ Ban Chấp hành Đảng bộ đã đưa ra nhiều nghị quyết đúng đắn nhằm tăng cường, đẩy mạnh công tác củng cố và xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở.
Trước đây, Hòa Phú có 4 thôn thuộc vùng kinh tế mới của huyện Hòa Vang (Hòa Xuân, Hòa Phát, Đồng Lăng, Hòa Thọ), đa số cư dân từ nhiều nơi khác đến, có nhiều người ở các tỉnh phía Bắc di cư vào từ trước năm 1975. Đảng uỷ đã nhiều lần ra nghị quyết: Tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, trong đó tập trung vào các thôn chưa có đảng viên. Khó khăn lớn nhất mà cấp uỷ gặp phải là nguồn phát triển đảng viên. Vì nhiều thanh niên trong các thôn đều đi làm ăn xa, trong số ở lại thì đa số quê ở các tỉnh xa nên việc thẩm tra lý lịch để phát triển đảng viên luôn gặp khó khăn. Bên cạnh đó, do chưa có đảng viên trực tiếp lãnh đạo ở các thôn (cán bộ Ban dân chính thôn tất cả đều là quần chúng) nên việc vận động, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng chưa được quan tâm đúng mức.
Trước tình trạng trên, từ năm 2000, Nghị quyết của Đảng bộ đề ra mục tiêu phải phát triển được đảng viên ở các thôn để tiến đến thành lập mỗi thôn một chi bộ. Đảng uỷ đã phân công các đồng chí đảng uỷ viên đang giữ chức vụ trưởng, phó các đoàn thể, mặt trận ở xã về trực tiếp sinh hoạt tại chi bộ thôn và phân công giữ chức bí thư, phó bí thư chi bộ. Ngoài ra, Đảng uỷ còn phân công cán bộ ở xã về trực tiếp phụ trách các thôn để tham gia sinh hoạt, nắm tình hình hoạt động ở mỗi thôn làm cầu nối liên lạc giữa chi bộ thôn với Đảng uỷ xã, giữa Ban dân chính thôn với Uỷ ban nhân dân xã. Nhờ đó, mọi thông tin đều được phản ánh kịp thời đến Đảng uỷ và Uỷ ban nhân dân. Mỗi cán bộ xã còn có trách nhiệm bồi dưỡng, giúp đỡ những quần chúng ưu tú để giới thiệu cho chi bộ xem xét, kết nạp… Nhờ có biện pháp tích cực, chỉ đạo sát sao nên đến năm 2004, 100% các thôn đều có đảng viên.
Sau khi các thôn có đảng viên, Đảng uỷ ra nghị quyết tiếp tục "xóa" chi bộ ghép, thành lập mỗi thôn một chi bộ. Cùng với việc đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, Đảng uỷ đưa đảng viên là cán bộ lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể ở xã về tham gia sinh hoạt ở các thôn có ít đảng viên để đủ điều kiện cho các thôn thành lập được chi bộ. Đồng thời, Đảng uỷ tiến hành tách một số chi bộ ghép để thành lập các chi bộ mới ở các thôn. Đến cuối năm 2006, 100% các thôn ở  Hoà Phú có chi bộ độc lập.
Từ khi các thôn có chi bộ độc lập, sinh hoạt của các chi bộ từng bước đi vào nền nếp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ đối với các hoạt động của địa bàn dân cư bảo đảm tuân thủ các quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Các chi bộ khu dân cư đã thực hiện tốt chức năng là hạt nhân chính trị, tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ được thực hiện theo đúng Điều lệ Đảng và hướng dẫn của trên. Việc xây dựng quy chế và ra nghị quyết hằng tháng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cả năm được các chi bộ nghiêm túc thực hiện.
Công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã được Đảng bộ chú trọng. Hầu hết các chi bộ, đảng viên luôn thể hiện tính tiền phong, gương mẫu, sẵn sàng đảm nhiệm các nhiệm vụ ở khu dân cư như cán bộ thôn, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể... Đây là điều kiện thuận lợi để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ  chính trị của Đảng bộ.
Từ một Đảng bộ ít đảng viên, nhất là ở địa bàn dân cư, thông qua các biện pháp tăng cường cán bộ, bố trí đảng viên sinh hoạt hợp lý, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc tăng cường sinh hoạt, hoạt động của các chi bộ khu dân cư, Đảng uỷ xã Hòa Phú đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng ở địa phương. Có chi bộ liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu là các chi bộ Hòa Hải, Phú Túc…Năm 2009, toàn Đảng bộ có 14/16 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.
Việc tăng cường củng cố, xây dựng chi bộ ở khu dân cư, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hoá ở địa phương.

                                              

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất