Xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước ở TP.Hồ Chí Minh

Thực hiện Kết luận 80-KL/TW ngày 24-7-2010 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước, thời gian qua, nhiều quận, huyện ủy tại TP.HCM đã tập trung xây dựng, hoàn thiện nhiều mô hình và phương thức vận động, tập hợp các lực lượng chính trị trong các DN ngoài nhà nước. 6 tháng đầu năm 2011, trong doanh nghiệp ngoài nhà nước tại các quận, huyện của TP.Hồ Chí Minh đã thành lập được 33 tổ chức đảng (211 đảng viên). Có 108 tổ chức đảng kết nạp được 208 đảng viên (tăng 36,7%). Tính đến 30-6-2011, toàn TP có 310 tổ chức đảng trong DN ngoài nhà nước với 3.419 đảng viên.

Nỗ lực xây dựng hạt nhân chính trị

Huyện Bình Chánh hiện có 1.835 DN, trong đó chiếm chủ yếu là DN có quy mô từ 10 lao động trở xuống. Từ năm 2004 đến nay, huyện đã thành lập được 8 chi bộ đảng với hơn 40 đảng viên; xây dựng 289 công đoàn cơ sở, 10 chi đoàn và 42 chi hội thanh niên. Trong đó, có 1 chi bộ ở DN có 500 lao động trở lên. Khó khăn lớn nhất của công tác này là việc tiếp cận giới chủ DN để vận động, thuyết phục xây dựng hạt nhân chính trị. Nhiều nơi phát triển đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ đảng nhưng chủ DN điều đi nơi khác làm việc. Với ban chấp hành các đoàn thể cũng vậy, có nơi tổ chức công đoàn và đoàn TN được thành lập đã hoạt động ổn định, song phải giải thể vì nhiều cán bộ nòng cốt nghỉ việc.

Bình Chánh đang thông qua các đảng viên có mối quan hệ tốt với chủ DN để tuyên truyền, thuyết phục chủ DN thấy lợi ích của việc thành lập tổ chức đảng, các đoàn thể là để vận động người lao động chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần ổn định DN, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Huyện đã cử đảng viên công tác tại Liên đoàn lao động (LĐLĐ), quận, huyện đoàn, hội Liên hiệp thanh niên (LHTN)… trực tiếp đến từng DN xây dựng hạt nhân chính trị làm nòng cốt cho các tổ chức.

Tại quận Tân Bình, tính đến nay đã thành lập được 50 chi bộ với gần 500 đảng viên, trong đó có 8 chi bộ ở DN có 500 lao động trở lên. Để giải quyết những khó khăn khi xây dựng hạt nhân chính trị trong DN, quận tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo nguồn phát triển đảng viên trong DN để khi đủ điều kiện là cùng lúc thành lập chi bộ đảng với các đoàn thể. Quận ủy cũng đề ra các phương thức, nội dung hoạt động phù hợp với từng DN và thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tổ chức tốt các phong trào tại DN…

Thực tế rút ra từ 2 địa phương trên là nơi nào thành lập được tổ chức đảng, các đoàn thể và hoạt động thiết thực, nơi đó không xảy ra lãn công, ngừng việc tập thể, quan hệ giữa chủ DN và người lao động luôn được cải thiện…

Xây dựng lực lượng chính trị gắn với củng cố tổ chức

Trọng tâm của công tác này là phương thức tiếp cận, vận động và tuyên truyền cho giới chủ DN và người lao động hiểu được ý nghĩa, lợi ích của việc thành lập tổ chức đảng, các đoàn thể trong DN có tác động tích cực đến ổn định sản xuất kinh doanh và thúc đẩy DN phát triển. Mặt khác, các cấp ủy đảng cần cử những cán bộ, đảng viên am hiểu, có quan hệ tốt với chủ DN đi sâu tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh và phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, giáo dục trở thành hạt nhân chính trị.

Trong kế hoạch thực hiện của các địa phương thời gian tới, các cấp ủy đảng tập trung củng cố nhân sự và tổ chức của các ban chỉ đạo, các tổ xây dựng lực lượng DN ngoài nhà nước tại phường, xã. Qua đó, đề ra phương thức và mô hình hoạt động cho phù hợp với đặc thù của từng DN, từng địa phương. Khi chủ DN đã thấy được hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể đem lại lợi ích cho chính DN thì chính họ sẽ tạo điều kiện cho tổ chức đảng và các đoàn thể hoạt động. Điều quan trọng là phương thức và cách làm phải phù hợp với từng DN, từng địa phương.

Nguồn: Báo SGGP

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất