Hà Nội giao ban công tác tổ chức xây dựng đảng khối quận, huyện, thị ủy

Ngày 17-4-2012, Thành ủy Hà Nội tổ chức giao ban công tác tổ chức xây dựng đảng khối quận, huyện, thị ủy. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Quý II-2012, công tác tổ chức xây dựng đảng của Đảng bộ Hà Nội tập trung tham mưu giúp ban thường vụ cấp ủy xây dựng văn bản hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Theo đó, mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên từ thành phố đến cơ sở cần tự giác kiểm điểm 3 nội dung Nghị quyết yêu cầu. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải chu đáo, chặt chẽ, nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó…

Căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp triển khai 3 bước: Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức có liên quan, của các đồng chí nguyên là cấp ủy viên, nguyên là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc; gợi ý kiểm điểm (nếu có) đối với tập thể cấp dưới và cá nhân thuộc quyền quản lý… Sau đó, tiếp thu ý kiến góp ý, xây dựng báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân, tiến hành kiểm điểm và cuối cùng là báo cáo kết quả kiểm điểm.

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ kiểm điểm trong tháng 7 và 8; các quận, huyện, thị, đảng ủy trực thuộc… kiểm điểm trong tháng 8 và 9; cấp cơ sở và đảng viên kiểm điểm trong tháng 9,10 và 11-2012.

Hiện ngành tổ chức xây dựng đảng Thủ đô triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như tập trung tham mưu giúp ban thường vụ xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở cấp quận và cơ sở theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tiếp tục tham mưu triển khai kế hoạch của cấp ủy để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn; xây dựng báo cáo về mô hình tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư...

Hồng Vân

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất