Hải Hà (Quảng Ninh) đổi mới mô hình cơ quan tham mưu giúp việc Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội

Nằm trên quốc lộ 18A nối cửa khẩu Móng Cái với TP. Hạ Long, có cửa khẩu Bắc Phong Sinh thông thương với Trung Quốc, với 11 dân tộc sinh sống, thời gian qua, tình hình kinh tế xã hội của Hải Hà luôn duy trì được tốc độ phát triển ổn định và tăng trưởng ở mức cao. Thế nhưng, do là huyện miền núi, hải đảo, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao biên giới nhận thức còn hạn chế. Do vậy, khi Hải Hà thực hiện Đề án “Đổi mới mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện”, bên cạnh thuận lợi cũng đã gặp không ít khó khăn.

Thành lập Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1120/QĐ-TTg thành lập Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ để tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề phát triển kinh tế.

Thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em. Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban.

Mấy vấn đề về đổi mới tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên cấp huyện

Đổi mới tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, trong đó có đoàn thanh niên cấp huyện là nhu cầu tất yếu để xây dựng, củng cố tổ chức đoàn vững mạnh, tinh gọn và hoạt động hiệu quả; góp phần đoàn kết, tập hợp, phát huy vai trò và quyền làm chủ của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chuyển giao tổ chức đảng về Đảng bộ VietinBank

Đảng ủy Khối Ngân hàng TP. HCM vừa tổ chức Lễ chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tại các đơn vị VietinBank, trực thuộc Đảng ủy Khối Ngân hàng TP. HCM về trực thuộc Đảng ủy VietinBank (ảnh dưới).

Công bố quyết định thành lập Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương

Ngày 17-2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2017.

Bạc Liêu xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước

Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29-7-2010 của Ban Bí thư (Khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23-11-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường công tác xây dựng đảng, các đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong những năm qua công tác xây dựng đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã được các cấp uỷ, đoàn thể quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả.

Quảng Ninh kiên trì thực hiện Đề án đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế

Năm 2016 là năm thứ ba Quảng Ninh thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” (gọi tắt là Đề án 25). Theo đó, từ đầu năm đến nay, tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai Đề án theo hướng kiên trì các mục tiêu, giải pháp đã đề ra; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để từng bước hoàn thiện trong quá trình tổ chức thực hiện.

Mới nhất

Xem nhiều nhất