Đảng bộ Nghệ An coi trọng kiện toàn tổ chức đảng, tăng cưởng công tác phát triển đảng viên

Đảng bộ tỉnh Nghệ An có 29 đảng bộ trực thuộc, với 1.595 TCCSĐ, trong đó 799 đảng bộ cơ sở (480 đảng bộ xã, phường, thị trấn) và 796 chi bộ cơ sở; 10.092 chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở và 174.510 đảng viên. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo tập trung của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã chú trọng công tác xây dưng đảng và đạt một số kết quả.  

Thành lập Cục Bảo vệ chính trị nội bộ

Căn cứ quyết định của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc thành lập Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương và Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương vừa ký ban hành Quyết định số 6569-QĐ/BTCTW về việc thành lập Cục Bảo vệ chính trị nội bộ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Mới nhất

Xem nhiều nhất