Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân ở TP. Đà Nẵng

Thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW (ngày 23-11-1996) của Bộ Chính trị "Về tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, Thành ủy Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch triển khai, phổ biến tinh thần chỉ thị đến các cấp ủy, các ngành, các cấp, đến  cán bộ, đảng viên nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng (TCĐ), đoàn thể, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân (DNTN) trên địa bàn thành phố.

Mới nhất

Xem nhiều nhất