An Giang thực hiện tốt Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị

5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Tỉnh uỷ An Giang, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh An Giang đã có sự chuyển biến tích cực. Nhận thức của cấp uỷ, chính quyền các cấp cũng như cả hệ thống chính trị được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, các cấp, các ngành đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW.

UBND tỉnh An Giang khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT và vận động người dân tham gia BHYT được đẩy mạnh và duy trì thường xuyên. Số người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT tăng. Chất lượng KCB BHYT tại các tuyến có nhiều tiến bộ; cơ sở vật chất được ưu tiên đầu tư, nguồn nhân lực được tăng cường đã giúp cho việc chăm sóc sức khoẻ người dân ngày càng tốt hơn.

Tính đến ngày 31-12-2017, toàn tỉnh có 106.000 người tham gia BHXH (tăng 19.000 người so với năm 2012 và chiếm gần 30% lực lượng lao động). Trong đó bao gồm 100.200 người tham gia BHXH bắt buộc (tăng 18.000 người so với năm 2012); 5.800 người tham gia BHXH tự nguyện (tăng 487 người); 87.600 người tham gia BH thất nghiệp (tăng 17.000 người). 1.655.000 người tham gia BHYT (tăng 466.000 người, đạt tỉ lệ bao phủ 76,52% dân số). Nợ BHXH, BHYT giảm còn 47 tỉ đồng (bằng 1,9% số phải thu)…

Tuy nhiên, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT còn thấp so với tiềm năng của tỉnh. Tính tuân thủ pháp luật BHXH, BHYT của các chủ DN, nhất là trong khu vực ngoài nhà nước còn hạn chế. Tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra. Chất lượng công tác KCB BHYT tại một số nơi chưa đáp ứng nhu cầu…

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW; công tác phối hợp vận động phát triển đối tượng tham gia BHYT gắn với xây dựng nông thôn mới; việc nâng cao chất lượng KCB BHYT và bảo đảm an toàn nguồn quỹ BHXH, BHYT…

Trong thời gian tới, An Giang sẽ đưa chỉ tiêu phát triển BHXH vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, nhất là gắn với chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh phối hợp thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết 21, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW.

Bích Thúy

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất