Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam nỗ lực vì người lao động

Lan tỏa chính sách an sinh

Bằng nhiều biện pháp tích cực và chủ động, 20 năm qua, BHXH tỉnh Hà Nam luôn hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch thu được giao từ 5 đến 10%. Tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp từ năm 1998 đến nay đạt 9.713 tỷ đồng, riêng năm 2017 là 2.005,8 tỷ đồng (đạt 104% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tăng 1.985 tỷ đồng, gấp 97 lần so với năm 1998).

Giám đốc BHXH Hà Nam Nguyễn Thị Thúy Liễu trao tặng thẻ BHYT cho các hộ gia đình xã Phù Vân, huyện Kim Bảng

Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cũng tăng dần qua các năm. Năm 2017, có 2.369 đơn vị tham gia BHXH, BHYT (tăng 1.987 đơn vị, gấp 6 lần so với năm 1998). Nếu năm 1998, số người tham gia BHXH là 19.698 người, thì năm 2017 là 118.000 người, tăng 6 lần. Cùng với đó, đối tượng tham gia BHYT được mở rộng và tăng trưởng với tốc độ nhanh: năm 1998 có khoảng 81.000 người tham gia thì đến năm 2017 đã lên tới 681.000 người, tăng gấp 8,4 lần, đạt tỷ lệ bao phủ 84,7% dân số trong tỉnh.

Những con số khả quan của việc thực hiện chính sách an sinh xã hội này đã khẳng định nỗ lực và những giải pháp phù hợp mà BHXH tỉnh Hà Nam đã thực hiện cùng với sự quan tâm chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Đặc biệt, kết quả này đặt trong bối cảnh quá trình tổ chức thực hiện các quy định về thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại Hà Nam gặp không ít khó khăn. Tình hình sản xuất kinh doanh của một số DNNN đóng trên địa bàn kém hiệu quả; nhiều DN tư nhân cố tình trốn đóng, đóng không đủ số người theo quy định; còn tình trạng chậm đóng và nợ BHXH kéo dài, trong khi đó các chế tài xử phạt chưa đủ mạnh để xử lý các hành vi vi phạm. Ngoài ra, những tác động bất lợi của thiên tai, dịch bệnh, nhất là suy thoái kinh tế toàn cầu, suy giảm kinh tế trong nước càng làm cho các DN gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, dẫn đến tình hình việc làm và thu nhập của NLĐ không ổn định...

Nhận thức được vai trò quan trọng của việc thực hiện tốt chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh, những năm qua, BHXH tỉnh thường xuyên tham mưu với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT có hiệu quả, phù hợp với tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh.

BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, tổ chức chính trị xã hội ký hơn 20 chương trình, quy chế phối hợp công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Trên cơ sở đó, nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT thiết thực, hiệu quả được triển khai. Đặc biệt, BHXH tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức các Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật BHXH, Luật BHYT... Hằng tháng, đăng tải thông tin kết quả thực hiện, những điểm mới trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và các hoạt động của đơn vị trên Bản tin Thông báo nội bộ phổ biến đến các chi bộ và toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận vào cuộc của các cấp, các ngành, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan BHXH cũng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt thu hồi nợ đọng, khai thác phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp như: Hằng năm, phân bổ kế hoạch thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho Phòng Quản lý thu và BHXH các huyện, thành phố. Kiểm tra, rà soát chặt chẽ tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng nộp BHXH của NLĐ và triển khai thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh của các DN và yêu cầu tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ, kịp thời cho NLĐ.

Hằng tháng, thống kê, rà soát, phân loại đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và căn cứ tình trạng nợ của đơn vị, để thực hiện các biện pháp thu hồi như: đôn đốc thu; thanh tra, kiểm tra; thông báo công khai danh tính trên các phương tiện thông tin đại chúng; báo cáo UBND các cấp hoặc khởi kiện ra cơ quan Tòa án các cấp... để hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ đọng.

Bên cạnh việc tăng cường công tác thu, BHXH tỉnh thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT và BHXH tự nguyện: mở rộng mạng lưới Đại lý thu; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT cho BHXH các huyện, thành phố và Đại lý thu; tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT cho các đối tượng và phối hợp chặt chẽ với Sở LĐ-TB&XH, UBND huyện, thành phố thực hiện BHYT đối với người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; trẻ em dưới 6 tuổi; người từ 70 đến 79 tuổi; người từ 30 đến dưới 40 năm tuổi đảng; người nhiễm HIV....

Đảm bảo quyền lợi NLĐ tham gia BHXH, BHYT

Song song với công tác thu BHXH, BHYT, công tác giải quyết, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH luôn được BHXH tỉnh Hà Nam xác định là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Việc giải quyết chế độ được thực hiện theo đúng quy trình, đề cao trách nhiệm cá nhân, đảm bảo công khai, nhanh chóng kịp thời, đúng chế độ, quyền lợi của người tham gia BHXH. Từ đó, tạo niềm tin cho NLĐ và nhân dân trong tỉnh về chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước.

Trong 20 năm qua, BHXH tỉnh Hà Nam đã giải quyết trên 336.000 hồ sơ hưởng BHXH các loại; số tiền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH các loại lên đến gần 9.500 tỷ đồng. Tính riêng năm 2017, giải quyết khoảng 50.500 hồ sơ hưởng BHXH các loại hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản; Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH với số tiền: 1.900 tỷ đồng (gấp 23 lần so với năm 1998). Hiện nay, BHXH tỉnh Hà Nam quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho 44.000 người (tăng 13.000 người so với năm 1998), việc chi trả được thực hiện trước ngày 10 hàng tháng, đảm bảo an toàn, kịp thời, đến tận tay đối tượng, được nhân dân và chính quyền địa phương ghi nhận.

Từ ngày 1-1-2007 Luật BHXH có hiệu lực, BHXH tỉnh Hà Nam từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng trong công tác giải quyết chế độ BHXH đáp ứng yêu cầu nhanh chóng, chính xác, đúng quy định. Để đảm bảo quyền lợi của NLĐ, hạn chế tối đa tình trạng lạm dụng quỹ BHXH, BHXH tỉnh thực hiện rà soát chặt chẽ sổ BHXH trước khi giải quyết; tổ chức kiểm tra chuyên đề việc giải quyết chế độ ốm đau, thai sản tại các đơn vị có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi; phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình giải quyết chế độ BHXH, BH thất nghiệp cho NLĐ; thường xuyên rà soát những đối tượng hưởng trợ cấp BHXH có thời hạn và thực hiện cắt, giảm đúng quy định...

Thực hiện Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, năm 2017, BHXH tỉnh tập trung thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho NLĐ, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT tiến tới thực hiện cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử. Đến 31-12-2017 đã rà soát và bàn giao 90.630/114.080 sổ BHXH cho NLĐ, đạt 81%; tỷ lệ đồng bộ dữ liệu cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT đạt 99,4%.

Để đảm bảo quyền lợi KCB của các đối tượng tham gia BHYT, BHXH tỉnh đã áp dụng nhiều biện pháp để chủ động cấp thẻ BHYT cho đối tượng; tháo gỡ kịp thời các vấn đề vướng mắc phát sinh... Mặc dù chính sách BHYT có nhiều thay đổi trong 20 năm qua, song công tác giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bảo duy trì ổn định; người tham gia BHYT được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các dịch vụ y tế, kể cả dịch vụ kỹ thuật cao, tiên tiến. Năm 2017, Hà Nam có trên 950.000 lượt người KCB BHYT với tổng số tiền chi trả hơn 650 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, đầu tư trang thiết bị, điều kiện làm việc, hiện đại hóa công sở, ứng dụng CNTT trong thực hiện nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ tạo niềm tin cho nhân dân, NLĐ và người thụ hưởng đối với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, góp phần đẩy nhanh số người tham gia BHXH, BHYT thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án BHYT toàn dân của Chính phủ.

Với những nỗ lực, cố gắng không ngừng, những năm qua, BHXH tỉnh Hà Nam đã được Đảng, Nhà nước, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì (giai đoạn 2013- 2017), Huân chương Lao động Hạng Ba (giai đoạn 2005- 2009); Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (giai đoạn 2003-2005, giai đoạn 2011- 2013) và Cờ thi đua (năm 2016); UBND tỉnh, BHXH Việt Nam tặng Cờ thi đua năm 2014, 2015, 2016 và nhiều Bằng khen...

Nguyễn Thị Thúy Liễu
Giám đốc BHXH tỉnh Hà Nam

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất