Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục nâng cao tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ

Chiều 12-4, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 4-2018. Tham dự hội nghị còn có các Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Khương, Phạm Lương Sơn; đại diện lãnh đạo các Vụ, Ban, đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

Báo cáo tại hội nghị, BHXH Việt Nam cho biết, đến hết tháng 3-2018, toàn quốc có 13,7 triệu người tham gia BHXH (13,68 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, 230.000 người tham gia BHXH tự nguyện); 11,6 triệu người tham gia BH thất nghiệp; 80,65 triệu người tham gia BHYT- đạt tỉ lệ bao phủ 86% dân số.

Toàn Ngành đã thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được 67.747 tỉ đồng (đạt 20,5% kế hoạch năm). Trong đó, Đồng Nai thu được 19.235,4 tỉ đồng (đạt 21,4% kế hoạch), Bình Dương 20.447,3 tỉ đồng (21,8%), Hà Nội 39.198,7 tỉ đồng (19,7%), TP.HCM 60.026 tỉ đồng (18,8%)... Đồng thời, toàn Ngành đã cấp được 13,61 triệu sổ BHXH (đạt 99,3% so với số người tham gia BHXH); bàn giao 11,43 triệu sổ BHXH cho NLĐ (đạt 79,46% kế hoạch); cấp thẻ BHYT cho 81 triệu người, trong đó đã cấp theo mã số BHXH cho 77,89 triệu người.

BHXH Việt Nam cũng đã tham gia với các bộ, ngành xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, như: Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật BHYT; dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu; dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2016/TT-BYT về việc đấu thầu mua thuốc trong cơ sở y tế công lập.

Bên cạnh đó, hoàn thiện nội dung Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017; Công văn hướng dẫn tạm thời thực hiện mở rộng phương án ứng dụng CNTT trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng bằng tiền mặt; Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới; Công văn đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 172/2012/TT-BTC về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác CCHC nhà nước…

Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế xác định đối tượng tăng, giảm được chi hỗ trợ tham gia BHYT (do UBND xã lập danh sách); thành lập các Tổ công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định quản lý thu; việc triển khai chi rà soát, hoàn thiện mã số BHXH cho người tham gia tại BHXH các tỉnh, thành phố. Tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố hoàn thiện việc cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH đã được đồng bộ với dữ liệu hộ gia đình (xong trước 31/3/2018); đẩy mạnh việc trả sổ BHXH cho NLĐ (phấn đấu hoàn thành trước 30/9/2018).

Thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn 3 tỉnh: Long An, An Giang, Hà Nam. Nghiên cứu dự thảo về mẫu và quy trình kiểm soát dữ liệu cấp, quản lý thẻ BHXH, thẻ BHYT điện tử theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT. Đặc biệt, hoàn thành việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi các Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố và Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV để gửi Ban Dân nguyện (Ủy ban TVQH) và Văn phòng Chính phủ.

Bên cạnh đó, BHXH các địa phương cũng đã phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy; các sở, ngành liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo và tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn. Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai phối hợp thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản liên quan đến chính sách BHXH, BHYT tại địa phương. Tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố ban hành quyết định giao dự toán chi KCB BHYT cho các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh, thành phố. Tổ chức thẩm định chi phí KCB BHYT quý I/2018 đối với các cơ sở KCB trên địa bàn. Phối hợp với Bưu điện rà soát, đối chiếu, quản lý người hưởng và chi trả kịp thời, đúng quy định lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng.

Trong tháng 4/2018, BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế, Bộ Tài chính xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. Tham gia xây dựng Đề án cải cách tiền lương và BHXH. Phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về mức chi hoạt động BHXH, BHYT, BH thất nghiệp giai đoạn 2016-2018 và đề xuất giai đoạn 2019-2021 để trình Ủy ban TVQH xem xét. Phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, tình hình quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2017 để trình Quốc hội. Tăng cường công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT; kiểm soát các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở KCB BHYT. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT; kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp…

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, góp ý, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh đã yêu cầu các Vụ, Ban, đơn vị trực thuộc cũng như BHXH các địa phương tiếp thu ý kiến, tập trung đẩy nhanh thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ được giao. Đặc biệt, chú trọng quản lý hiệu quả nguồn quỹ BHXH, BHYT; cải cách TTHC và ứng dụng CNTT... Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo ngay về BHXH Việt Nam để có hướng giải quyết. “Các đơn vị cũng như từng CBCCVC cần nâng cao tính chủ động, đẩy mạnh thực hiện các công việc cần giải quyết; nâng cao ý thức trách nhiệm để khơi dậy tính “lan toả” trong toàn đơn vị…”- Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

V.Thu

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất