Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 3-2018

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo của BHXH Việt Nam đã cung cấp tình hình thực hiện nhiệm vụ của BHXH Việt Nam trong quý I-2018.

Về thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu:

1. Công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

- Số người tham gia: BHXH bắt buộc là 13,68 triệu người; BHXH tự nguyện là 240 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 11,8 triệu người; bảo hiểm y tế (BHYT) là 80,81 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 86,1% dân số.

- Số thu: Trong tháng 3, toàn Ngành thu 30.779 tỷ đồng; lũy kế 3 tháng đầu năm 2018, toàn Ngành thu 68.718 tỷ đồng, trong đó: thu BHXH là 48.209 tỷ đồng; thu BHTN là 3.245 tỷ đồng; thu BHYT là 17.264 tỷ đồng.

2. Giải quyết chế độ BHXH, BHYT

- Trong tháng 3, toàn Ngành giải quyết các chế độ BHXH cho 879.155 lượt người. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2018 đã giải quyết cho hơn 2,1 triệu lượt người, trong đó: 28.306 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, 125.382 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần; 2.039.768 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

- Trong tháng 3, cả nước có khoảng 14,9 triệu lượt người khám, chữa bệnh (KCB) BHYT; lũy kế 3 tháng đầu năm, có trên 39 triệu lượt người KCB BHYT.

- Trong tháng 3, phối hợp với Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 26.195 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 2.060 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 3 tháng đầu năm, giải quyết cho 81.068 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 5.345 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

3. Chi trả chế độ BHXH, BHYT

Trong tháng 3, toàn Ngành thực hiện chi BHXH, BHYT, BHTN 17.923 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 3/2018, số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 68.279 tỷ đồng, trong đó: chi BHXH từ nguồn Ngân sách 11.073 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 34.472 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 1.732 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 21.002 tỷ đồng.

Về công tác chỉ đạo, điều hành:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Ngành

- Trong tháng 3, BHXH Việt Nam đã ban hành 30 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, trong đó có một số văn bản quan trọng như: Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2018; Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành BHXH năm 2018; Chương trình công tác thông tin, truyền thông năm 2018; Quyết định về quy chế thi đua, khen thưởng của BHXH Việt Nam; Công văn hướng dẫn thực hiện BHYT đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu; Công văn hướng dẫn điều chỉnh mục lục ngân sách chi hoạt động của ngành BHXH; Công văn hướng dẫn thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2018…

- Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm BHXH bền vững trong bối cảnh già hóa dân số, Hội nghị trực tuyến với BHXH các tỉnh, thành phố đánh giá công tác hoàn thiện hộ gia đình tham gia BHYT với cơ sở dữ liệu thu BHYT; Tổ chức phiên họp Hội đồng quản lý thường kỳ quý I-2018.

- Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định 595/QĐ-BHXH theo Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 29-11-2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của BHXH Việt Nam. Nghiên cứu dự thảo về mẫu và quy trình kiểm soát dữ liệu cấp và quản lý thẻ BHXH, thẻ BHYT điện tử.

- Chuẩn hóa và cập nhật lên Hệ thống thông tin giám định BHYT danh mục các mặt hàng thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký mới và thuốc bị rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành; tổng hợp kết quả đấu thầu vật tư y tế đợt 10-2017 lên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam; cập nhật giá thuốc kê khai, kê khai lại đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế.

- Tiếp tục cập nhật, hoàn thiện dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT; nghiên cứu dự thảo về mẫu và quy trình kiểm soát dữ liệu cấp và quản lý thẻ BHXH, thẻ BHYT điện tử.

- Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động thực hiện trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT cho người lao động theo mức lương tối thiểu vùng mới làm căn cứ đóng BHXH, BHYT.

- Tham gia đoàn công tác cấp cao của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn thăm chính thức Niu Di-lân, Úc. Trong khuôn khổ chuyến thăm, BHXH Việt Nam đã ký Thỏa thuận về hợp tác và phát triển đào tạo với Trường Đại học Waikato (Niu Di-lân). 

2. Phối hợp với các bộ, ngành trong công tác BHXH, BHYT

- Tiếp tục tham gia với các bộ, ngành xây dựng dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN như: tham gia ý kiến về việc sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh; dự thảo Nghị định về xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN; dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; dự thảo sửa đổi Thông tư 40/2014/TT-BYT ban hành Danh mục thuốc BHYT; dự thảo sửa đổi Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc…

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội nghị giao ban công tác thực hiện chính sách BHYT quý I-2018...  

- Hoàn thiện các nội dung báo cáo theo chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành, bao gồm: Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017 gửi Bộ Tài chính; Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2017 gửi Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội; Báo cáo tổng kết đánh giá việc thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức gửi Bộ Nội vụ…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất