Đảng bộ Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 -2020

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, HĐND, UBND thành phố, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy BHXH Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các phòng nghiệp vụ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu nhiệm vụ công tác cụ thể cho các đơn vị trực thuộc và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đảng ủy đã lãnh đạo đạt những kết quả quan trọng: Số đơn vị tham gia BHXH, BHYT tăng 12,5% so với đầu nhiệm kỳ. BHXH Thành phố đang quản lý 71.010 đơn vị tham gia BHXH, BHYT trong đó có 61.889 doanh nghiệp. Năm 2016, thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 29.420,5 tỷ đồng (đạt 102,8% kế hoạch); Năm 2017 thu 33.718,1 tỷ đồng (đạt 100,9% kế hoạch), tăng 4.297,6 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2016. Hà Nội là địa phương có số người thụ hưởng chính sách BHXH lớn nhất cả nước, quản lý 563.704 người thụ hưởng hàng tháng, tăng 2,28% so với đầu nhiệm kỳ, thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng với 2 hình thức: qua Bưu điện và qua tài khoản thẻ ATM đến người hưởng trước ngày 10 hàng tháng an toàn, chính xác. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, BHXH Thành phố đã chi trả chế độ BHXH 1 lần cho 53.238  người; chi trả BH thất nghiệp cho 329.756 lượt người. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, BHXH Thành phố đã giải quyết chế độ BHXH cho tổng số 1.381.521 lượt đối tượng.

BHXH Thành phố đã phối hợp với các cơ sở KCB BHYT đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT đi KCB, bình quân mỗi năm với 10.317.673 lượt KCB BHYT, chi phí KCB khoảng 16.000 tỷ đồng. Được BHXH Việt Nam giao, BHXH Thành phố đã triển khai thí điểm, sau đó đã triển khai đồng bộ hệ thống thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam tới 100% cơ sở KCB BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH Thành phố phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện quyết liệt việc thanh tra, thanh tra chuyên ngành, kiểm tra các đơn vị nợ BHXH trên địa bàn. Bằng những biện pháp cụ thể, năm 2017, tổng số nợ BHXH phải tính lãi trên 1.304 tỷ đồng, chiếm 3,9% so với Kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao, giảm 1.113,2 tỷ đồng, giảm 3,8% so với năm 2016 (năm 2017 là năm đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao giảm nợ BHXH).

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT tiếp tục được đẩy mạnh, quan tâm cả về chiều rộng và chiều sâu với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tổ chức tuyên truyền, đối thoại chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đến mọi tầng lớp nhân dân và người lao động.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng CNTT trong các khâu nghiệp vụ từ BHXH Thành phố đến BHXH quận, huyện, thị xã, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Triển khai thí điểm với các Ngân hàng thương mại, Kho bạc nơi cơ quan BHXH mở tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN. Phấn đấu thực hiện giao dịch điện tử đạt mức độ 4 về kê khai, thu nộp BHXH, BHYT.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ đã bám sát 8 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, 3 chương trình công tác và các đề án của Đảng ủy Khối để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện toàn khóa và từng năm.              

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Đảng uỷ đã xây dựng đề cương hướng dẫn các chi bộ trực thuộc duy trì việc học tập trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, tuyên truyền, tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với đội ngũ công chức, viên chức, đảng viên nhất là việc nêu gương của người đứng đầu. Tiếp tục tăng cường, phổ biến, quán triệt các quy định của Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội và BHXH Việt Nam về kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc hệ thống BHXH Thành phố.

Đảng ủy đã ban hành các văn bản bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố chỉ đạo 14 chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020; Kế hoạch số 168 KH/ĐU ngày 22-9-2017 về công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022 và những nhiệm kỳ tiếp theo của 14 chi bộ trực thuộc cũng được tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Thành ủy, Đảng ủy Khối.

Theo kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, trong 2 năm 2016, 2017, có 7/14 chi bộ trong sạch vững mạnh, trong đó có 1 chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; 7/14 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ BHXH Thành phố được Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố công nhận tổ chức đảng trong sạch vững mạnh năm 2016, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.

Công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng ủy BHXH Thành phố quan tâm, kết nạp mới 11 quần chúng ưu tú vào Đảng, 18 đảng viên dự bị được công nhận đảng viên chính thức. Đảng ủy thường xuyên giáo dục, kiểm tra, giám sát, phân công nhiệm vụ và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng uỷ BHXH Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt quy chế, điều lệ hội, phát huy dân chủ tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ III nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đại hội Công đoàn lần thứ VII nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan BHXH Thành phố nhiệm kỳ 2017 - 2019 theo đúng quy định của Điều lệ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy BHXH Thành phố còn có một số tồn tại, hạn chế như công tác phát triển đảng viên còn chưa được nhiều; tình trạng nợ đọng BHXH tuy đã giảm so với những năm trước,  song tình trạng nợ BHXH, BHYT khó đòi, kéo dài ở một số loại hình doanh nghiệp chiếm tỷ trọng cao. Việc gia tăng chi phí KCB BHYT, tiềm ẩn dẫn đến vượt chi quỹ BHYT do cả nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Tại Hội nghị sơ kết, trên cơ sở phân tích những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm, Đảng ủy BHXH thành phố xác địnhtiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ về thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đảm bảo đạt và vượt kế hoạch được giao. Đặc biệt cần nhiều biện pháp để giảm tỷ lệ nợ, đọng BHXH của các đơn vị sử dụng lao động, kiểm soát quỹ BHYT; giải quyết và chi trả các chế độ chính sách BHXH, BHYT; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường hơn nữa sự phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT; thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung thông tin, tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân và người lao động trên địa bàn Thủ đô.

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020” và Chương trình hành động số 19 của Thành ủy, Kế hoạch số 82 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW. Trong công tác xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, đồng chí đề nghị tập thể Đảng ủy, bí thư các chi bộ tăng cường nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Đặc biệt, các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề bàn các giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của BHXH Thành phố. Từng đồng chí trong cấp ủy, đảng viên tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thu Vân


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất