Bình Thạnh xây dựng xã nông thôn mới

1. Hoàn chỉnh quy hoạch nông thôn mới

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng quy hoạch trên địa bàn xã, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Bình Thạnh tham mưu Đảng ủy, HĐND, UBND xã định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn giai đoạn 2011-2015. Trong đó, tập trung vào xây dựng kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015, kế hoạch chỉnh trang các cụm dân cư hiện có và đề xuất xây dựng mới các điểm dân cư, các tuyến dân cư cho phù hợp với thực tế và hướng phát triển trong thời gian tới; quy hoạch lại các vùng để phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung các công trình, dự án có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trên cơ sở tham mưu của Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng của UBND tiến hành quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới, chỉnh trang các khu dân cư và quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, môi trường theo chuẩn mới bao gồm bố trí mạng lưới giao thông, điện, trường học các cấp, trạm y tế xã, trung tâm văn hóa - thể thao, nhà văn hóa ấp, bưu điện, hệ thống thông tin liên lạc, chợ, nghĩa trang, bãi xử lý rác, hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước thải, công viên cây xanh

2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn

Với sự giúp đỡ của huyện, tỉnh cùng với huy động sức mạnh toàn dân, Bình Thạnh tập trung xây dựng hệ thống giao thông nông thôn bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản của người dân. Đây chính là tiền đề để hình thành vùng sản xuất hàng hoá lớn, đồng thời góp phần giảm khoảng cách chênh lệch về kinh tế cũng như trình độ dân trí giữa nông thôn và thành thị, tạo diện mạo mới cho nông thôn, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, các tuyến đường liên xã, liên ấp và các tuyến đường nội ấp được bê tông hóa, 34 cầu bê tông được nâng cấp và xây mới, trong đó 18 cầu có bề rộng 5,5m và 16 cầu có bề rộng từ 2,5 đến 3m. Xã cũng đã mở và đưa vào khai thác bến đò Bình Thạnh - An Hiệp và bến đò Bình Mỹ A - Bình Tân.

Xã đã huy động được hàng ngàn ngày công cải tạo, nạo vét 8 sông, rạch với tổng chiều dài khoảng 33,29 km và 18 cống trong đó 3 cống hở và 15 cống ngầm; nâng cấp, cải tạo các ô đê bao kết hợp giao thông nông thôn. Hệ thống thủy lợi được cải tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và phục vụ dân sinh.

Bình Thạch đã tập trung xây dựng và cải tạo các trường mầm non, nhà trẻ, trường tiểu học, trung học cơ sở. Xây mới 4 trường mẫu giáo ở ấp Bình Phú Lợi, ấp Bình Linh, ấp Bình Mỹ A, Bình Tân và các điểm phụ ở ấp Bình Hoà, cầu đường Đức, ấp Bình Hưng. Cải tạo, nâng cấp 4 điểm trường đạt chuẩn quốc gia, bao gồm 3 trường tiểu học và trường THCS. hệ thống trường học ở xã đã đảm bảo điều kiện cho 100% trẻ trong độ tuổi được đi học, góp phần đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục bậc trung học cơ sở, đồng thời tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phổ cập trung học phổ thông.

Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia của tiếp tục được đầu tư nhằm đảm bảo tốt nhất cho việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Đội ngũ y, bác sĩ thường xuyên được quan tâm cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

Bình Thạnh còn là địa phương thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của nhà nước về vốn, lãi suất vay. Xã đã thành lập được các quỹ xây dựng nhà ở, các mô hình tiết kiệm để xây dựng nhà. Các hộ dân có nhu cầu được hỗ trợ cho vay với lãi suất thấp để xây dựng mới và sa chữa nhà ở theo quy hoạch phù hợp không gian nông thôn. Bằng nhiều biện pháp, từ các nguồn vốn kết hợp với xây dựng nhà cho người nghèo theo Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để đầu tư, hỗ trợ người dân xây dựng nhà, phấn đấu đến cuối năm 2015 không còn nhà tạm.

3. Xây dựng xã hội và môi trường văn hoá

Bằng nhiều biện pháp, Bình Thạch đã duy trì và nâng cao được đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh cho nhân dân, phát triển hoạt động văn hoá - nghệ thuật, thể dục thể thao trên địa bàn xã. Một trong những biện pháp đó là tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Thông qua phong trào đã tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân thông suốt để thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá, tổ văn hoá, ấp văn hoá. Câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ được củng cố và phát triển đã góp phần đẩy mạnh xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá - văn nghệ - thể thao.

4. Củng cố, nâng cao chất lượng và vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị

Đảng ủy xã Bình Thạnh quan tâm củng cố hệ thống chính trị, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn xã. Chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, của uỷ ban mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể được nâng lên thông qua việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các cơ quan chức năng đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp quần chúng; đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ dân phòng liên kết làm nòng cốt trong phong trào vận động nhân dân xây dựng xã nông thôn mới. Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng xã nông thôn mới”; phát huy dân chủ cơ sở để dân có cơ hội tham gia và giám sát các hoạt động xây dựng nông thôn mới theo phương châm nhân dân biết, nhân dân bàn, nhân dân làm, nhân dân kiểm tra.

Tuy mới triển khai được một thời gian ngắn, nhưng tin tưởng rằng Bình Thạnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn Bình Thạnh sẽ có nhiều thay đổi tích cực trong những năm tới. Theo đó, cơ cấu kinh tế trên địa bàn xã sẽ được chuyển đổi mạnh mẽ, đặc biệt là cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực sản xuất nông - lâm - thuỷ sản; dự kiến thu nhập bình quân đầu người tăng 1,3 lần so với bình mức bình quân chung của tỉnh vào năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6% vào năm 2015. Kinh tế nông thôn phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung gắn thị trường tiêu thụ, các hình thức tổ chức sản xuất được tổ chức thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là thành phần kinh tế tập thể và kinh tế hộ gia đình được phát huy đời sống vật chất của người dân được nâng lên. Năng lực của cán bộ xã, ấp không ngừng được nâng lên, củng cố và phát triển được hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh; an ninh, trật tự xã hội được giữ vững ổn định.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất