Chi bộ Lưu học sinh Việt Nam tại Côn Minh – Trung Quốc: "Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là một cách thể hiện lòng yêu nước"

Xác định được tầm quan trọng đó, Chi bộ Lưu học sinh Việt Nam tại Côn Minh thuộc Đảng bộ tại Trung Quốc luôn quan tâm, chú trọng đến việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh với phương châm “Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh là một cách thể hiện lòng yêu nước”. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ngoài nước nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên.

Với mỗi lưu học sinh khi đi ra nước ngoài, nhiệm vụ quan trọng là hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ học tập. Bên cạnh đó mỗi cá nhân còn cần tự ý thức được tinh thần, trách nhiệm công dân trong việc chấp hành nghiêm pháp luật của Việt Nam cũng như pháp luật của nước sở tại, xây dựng hình ảnh đẹp về con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Ban chấp hành Chi bộ Lưu học sinh Việt Nam tại Côn Minh đã tập trung chỉ đạo, quán triệt các đảng viên tập trung vào nhiệm vụ học tập, tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời chấp hành tốt nội quy, quy chế nhà trường và quy định nơi cư trú. Nhìn chung phần lớn đảng viên đều thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và trở về nước công tác, góp phần xây dựng Tổ quốc. 

Chi bộ Lưu học sinh Việt Nam tại Côn Minh đã coi công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Chi bộ đã thường xuyên quán triệt, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho đảng viên. Chú trọng nắm bắt diễn biến tư tưởng của mỗi đảng viên ở từng trường mà họ đang học tập, công tác. Không chỉ dừng lại ở việc thường xuyên tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chi bộ đã vận động, tuyên truyền đảng viên thực hiện nêu gương. Việc nêu gương của đảng viên có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cũng như chấp hành nghiêm các quy định của nhà trường và nước sở tại. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, chi ủy đã thường xuyên gửi đến các đảng viên các tin, bài, tài liệu nhằm giáo dục đảng viên về tư tưởng chính trị, nhất là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức cho đảng viên trong chi bộ xây dựng và đăng ký thực hiện việc làm cụ thể học và làm theo Bác; đăng ký cho quần chúng học lớp cảm tình Đảng; tuyên dương cá nhân có ý thức tự học nâng cao trình độ lý luận chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với Chủ nghĩa Mác - Lê - nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối lãnh đạo của Đảng; phổ biến thông tin về các hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng, các hoạt động kinh tế trong nước, hoạt động đối ngoại nước ngoài đến toàn thể đảng viên. 

Bên cạnh đó, chi bộ tăng cường quản lý đảng viên, yêu cầu đảng viên báo cáo tình hình trong thời gian về nước dài ngày hoặc đi các tỉnh khác thu thập tài liệu nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức theo dõi và nắm bắt tình hình đảng viên.

Nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ.

Chi bộ là nơi triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và quy định của Đảng, là nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên, kết nạp quần chúng vào đảng, là nơi đảng viên phê bình và tự phê bình một cách chân thành, thẳng thắn và nghiêm túc. Đó cũng là nơi đảng viên trình bày những tâm tư, kiến nghị, đề xuất của mình với tổ chức đảng,vì vậy Chi bộ Lưu học sinh Việt Nam tại Côn Minh không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là giải pháp quan trọng để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó, thường xuyên tự tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động, phong trào, tạo sân chơi bổ ích cho đảng viên tham gia, qua đó, đảng viên bộc lộ năng lực chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. Chi bộ đã chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội Lưu học sinh theo dõi quá trình học tập và đôn đốc sinh viên tăng cường ý thức tự học để hoàn thành nhiệm vụ học tập. Hướng dẫn công tác phát triển đảng trong Đoàn Thanh niên, Hội Lưu học sinh. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện theo dõi, bồi dưỡng và giới thiệu quần chúng ưu tú cho chi bộ. Chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Lưu học sinh tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của Việt Nam, qua đó lồng ghép tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể sinh viên Việt Nam phòng tránh các tệ nạn xã hội, ma túy, đồng thời thông qua các hoạt động này là dịp để tạo nên sự gắn bó, đoàn kết trong cộng đồng lưu học sinh. Bên cạnh đó là an ninh chính trị nội bộ luôn được giữ ổn định, tạo môi trường an toàn để sinh viên an tâm học tập, sinh sống và hoàn thành nhiệm vụ trở về nước công tác, xây dựng Tổ quốc cũng là một nhiệm vụ quan trọng của chi bộ. 

Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, Chi bộ đã thường xuyên giám sát, nhắc nhở đảng viên thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm; tăng cường sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, nghị quyết, kế hoạch của chi bộ; nâng cao chất lượng công tác phê bình và tự phê bình trong chi bộ.

Đẩy mạnh công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế.

Nhằm cụ thể hóa công tác đối ngoại đối với sinh viên Việt Nam đang học tập tại Côn Minh, Chi bộ ban hành nghị quyết tập trung đẩy mạnh hoạt động đối ngoại trong lĩnh vực văn hóa, hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, chi bộ chú trọng đến việc nâng cao vai trò của đội ngũ đảng viên, xác định đảng viên là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ; tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn thể sinh viên Việt Nam với phương châm “Đảng viên chủ động xây dựng tinh thần đoàn kết, hòa nhập tốt với cộng đồng nước sở tại, giao lưu văn hóa với sinh viên các nước, đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại trường đang theo học”. Thực hiện nghị quyết của chi bộ, thời gian qua, sinh viên Việt Nam tại Côn Minh đã chủ động tích cực tham gia vào các Lễ hội lớn giao lưu văn hóa được tổ chức hằng năm tại 7 trường đại học, qua đó đã giới thiệu hình ảnh văn hóa Việt Nam đến đông đảo sinh viên nước bạn về ẩm thực, du lịch, con người, phong tục tập quán,…đã tạo nên sự giao lưu văn hóa đậm đà sản sắc dân tộc giữa các nước. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao cộng nghệ, sinh viên Việt Nam tại Côn Minh tích cực, chủ động hợp tác nghiên cứu đa dạng lĩnh vực về kỹ thuật, nông nghiệp, kinh tế, xã hội; tích cực tham gia các diễn đàn khoa học, công bố khoa học tại các hội nghị uy tín. Sinh viên chủ động xây dựng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, viện nghiên cứu trọng điểm quốc gia tại Côn Minh trong việc khai thác sử dụng thiết bị công nghệ, nâng cao năng lực chuyên môn. Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác đã xây dựng được, sinh viên Việt Nam tại Côn Minh đảm nhận vai trò cầu nối hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các tổ chức, viện nghiên cứu tại Trung Quốc với các tổ chức, viện nghiên cứu của Việt Nam, một số kết quả phải kể đến như việc hỗ trợ hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Côn Minh với Trường Đại học Khoa học Huế, Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; hợp tác đầu tư nghiên cứu giữa Đại học Thái Nguyên với Học viện Hồng Hà trong lĩnh vực kinh tế và đào tạo sinh viên; ký kết hợp tác giữa học viện luyện kim Côn Minh với Nhà máy Kẽm Thái Nguyên, Nhà máy phân bón Hải Phòng, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; hỗ trợ hợp tác tam phương Việt Nam –Lào –Trung Quốc trong lĩnh vực nhiệt điện.

Như vậy, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ lưu học sinh Việt Nam tại Côn Minh, toàn thể đảng viên cũng như các tổ chức đoàn thể đã thực hiện tốt nhiệm vụ trong việc xây dựng tinh thần đoàn kết, làm cầu nối thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, chủ động hội nhập, hợp tác và đã đạt được nhiều kết quả đáng kể về văn hóa, khoa học và công nghệ. 


Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Chi bộ Lưu học sinh Việt Nam tại Côn Minh không ngừng chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hơn nữa vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ngoài nước nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất