Công tác tổ chức xây dựng đảng ở Đảng bộ huyện Bạch Thông (Bắc Kạn)
Đồng chí Nguyễn Duy Luân, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trao đổi kinh nghiệm với Đoàn công tác của Tạp chí Xây dựng Đảng.
Để nâng cao chất lượng hoạt động của các TCCSĐ, Đảng bộ huyện Bạch Thông quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. BTV Huyện ủy chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; hướng dẫn các TCCSĐ xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra mục tiêu, giải pháp phát triển đảng viên phù hợp với thực tế địa phương; chỉ đạo các đoàn thể tích cực tham gia công tác xây dựng đảng; chú trọng phát triển đảng viên trong thanh niên, lực lượng dân quân ở các thôn, bản, cụm dân cư khó khăn, ít đảng viên. Với sự chỉ đạo sát sao, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ luôn vượt kế hoạch. Từ năm 2010 đến hết năm 2014, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 538 đảng viên, bình quân đạt 134,5% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ từ 2.182 (đầu nhiệm kỳ) lên 2.558 đảng viên (cuối năm 2014).

Công tác phát triển đảng viên được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục theo Điều lệ Đảng, hầu hết quần chúng sau khi được kết nạp vào Đảng giữ vững phẩm chất chính trị, gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong của đảng viên, nêu gương tốt về khắc phục khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng, giúp đỡ các hộ khác cùng vươn lên thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thực hiện Quyết định 385-QĐ/TU ngày 5-12-2006 của BTV Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc ban hành quy định tuyển dụng, tiếp nhận và điều động, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể tỉnh, cấp ủy các cấp của huyện luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Từ năm 2010 đến 2014 có 20 cán bộ, công chức cấp xã được cử đi đào tạo Đại học Nông Lâm (hệ tại chức mở tại tỉnh), 9 cán bộ được đào tạo trung cấp Luật; 119 cán bộ, công chức xã được đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị… Huyện ủy tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 35 bí thư, phó bí thư đảng ủy xã, thị trấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy cho 34 đồng chí. Năm 2013, Huyện ủy mở 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 212  đồng chí là cấp ủy viên trực thuộc đảng ủy cơ sở. Ngoài ra, các đảng ủy xã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức đi học bổ túc để chuẩn hóa học vấn THPT, bồi dưỡng về tin học văn phòng, kỹ năng soạn thảo văn bản phục vụ công tác.

Thời gian tới, Huyện ủy tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu đến năm 2020, 50% cán bộ, công chức của huyện có trình độ LLCT từ trung cấp trở lên, không có cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa qua đào tạo trung cấp LLCT. Đối với cấp xã, 100% công chức có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, 100% cán bộ chủ chốt có trình độ LLCT từ trung cấp trở lên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất