Thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại TP. Hồ Chí Minh
Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Quận 8 thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến ngày 5-5-2015, tất cả 105 đảng bộ cơ sở được Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chọn thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành xong đại hội.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo đại hội đảng) công tác tổ chức, điều hành đại hội tại 105 đơn vị được chọn thực hiện chủ trương thí điểm đều thực hiện đúng quy trình. Hầu hết đều tổ chức phiên trù bị; đại hội chính thức từ hơn một buổi đến một ngày, đảm bảo đúng nghi thức, thông qua nội dung các văn kiện và công tác nhân sự trong đại hội.

Về danh sách bầu ban chấp hành đều bảo đảm số dư từ 10-15% so với số lượng cấp ủy được bầu. Danh sách bầu ban thường vụ cũng bảo đảm số dư theo quy định, phổ biến là danh sách 6 đồng chí bầu lấy 5 và 4 đồng chí bầu lấy 3. Đối với bí thư, phó bí thư cấp ủy, phần lớn danh sách bầu không có số dư.

Đánh giá chung, các cấp ủy quán triệt, thống nhất cao với chủ trương của Bộ Chính trị và của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về thực hiện chủ trương thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy cơ sở trước và trong đại hội được các cấp ủy đương nhiệm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, bảo đảm công khai, dân chủ. Hầu hết các cấp ủy cơ sở khi chuẩn bị nhân sự đều đảm bảo số dư theo quy định; thực hiện theo quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý của các địa phương, đơn vị nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo. Kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên đạt yêu cầu, đúng quy định; bầu 1 lần đủ số lượng. Các chức danh bí thư, phó bí thư trúng cử với tỷ lệ khá cao; trình độ năng lực, chất lượng cấp ủy khóa mới được nâng lên; đảm bảo cơ cấu cấp ủy đổi mới không dưới 1/3 so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ cấp ủy viên nữ, trẻ cơ bản đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

Tuy nhiên, một số nơi tổ chức thảo luận góp ý dự thảo văn kiện đại hội cấp trên chưa sâu; báo cáo kiểm điểm một số cấp ủy chưa chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan về hạn chế, khuyết điểm để có biện pháp sửa chữa, khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Một vài cấp ủy chuẩn bị nhân sự chưa kỹ lưỡng, chưa quán triệt kỹ yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu nên một số cán bộ trẻ tuổi không trúng cử. Trong đó, còn 6/28 phường, xã thực hiện chủ trương thí điểm lần này không có cấp ủy trẻ dưới 30 tuổi theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy.

Từ thực tiễn 105 đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm, Ban Chỉ đạo đại hội đảng thống nhất đánh giá đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng đảng trong tình hình mới và cần nhân rộng, nhằm phát huy dân chủ trong Đảng, đề cao ý thức trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong xây dựng, nâng cao chất lượng cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, thực hiện cơ chế dân chủ trực tiếp, góp phần thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó, Ban Chỉ đạo đại hội đảng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục chỉ đạo mở rộng thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng để qua đó đánh giá thật đầy đủ, rút ra được những kinh nghiệm thực tiễn giúp Trung ương hoàn thiện việc thực hiện thí điểm chủ trương trên trước khi triển khai diện rộng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất