Đảng bộ phường Hưng Bình (Nghệ An) nâng cao năng lực lãnh đạo
Đồng chí Hoàng Thị Thanh Loan, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Bình trao đổi với đoàn công tác Tạp chí Xây dựng Đảng
Khi có Nghị quyết 09 – NQ/TU ngày 13-3-2012 của Tỉnh ủy Nghệ An “Về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2011 – 2015”, Đảng uỷ phường Hưng Bình, thành phố Vinh, Nghệ An đã tổ chức học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua các hội nghị, hội họp; gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 08 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nghệ An về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Với sự đoàn kết, quyết tâm cao của các cấp uỷ đảng, cùng nỗ lực của cán bộ, đảng viên, việc thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy đã đạt được những kết quả tích cực, Đảng bộ tiếp tục giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, chính quyền và các tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc.

Hưng Bình là phường nằm ở trung tâm thành phố Vinh, Đảng bộ phường có 24 chi bộ với 1.168 đảng viên, trong đó: 17 chi bộ khối dân cư, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ Công an và 2 chi bộ Công ty TNHH, HTX. Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú theo quy định 76 có 1.493 đồng chí. Sau học tập, quán triệt Nghị quyết, Đảng ủy đã kịp thời ban hành các văn bản, hướng dẫn cụ thể, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ, chỉ đạo cấp uỷ các chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn tại từng cơ quan đơn vị, chi bộ, tập trung vào các nội dung: 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” các cấp ủy đảng đã triển khai nghiêm túc đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình nhằm nâng cao nhận thức của đảng viên về công tác xây dựng Đảng. Đợt sinh hoạt chính trị vừa làm cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ, đồng thời giúp cán bộ, đảng viên nhận thức được mức độ và các biểu hiện cụ thể của tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, từ đó xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng đảng và trong rèn luyện, tu dưỡng bản thân; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng. 

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng có chất lượng, ngoài việc tổ chức học tập chuyên đề theo quy định, Đảng ủy tổ chức diễn đàn học tập tư tưởng Bác, lựa chọn thêm một số chuyên đề phù hợp, sát thực tiễn với đặc thù đơn vị để sinh hoạt. Các chi bộ đã xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung làm theo thiết thực, cơ bản phù hợp với từng vị trí công tác, các đồng chí đảng viên lãnh đạo, quản lý đăng ký điển hình làm theo Bác chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Các cấp ủy quan tâm xây dựng, bồi dưỡng các gương điển hình học tập và làm theo Bác, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa sâu rộng và có ý nghĩa thiết thực.

Các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, thời sự cho cán bộ, đảng viên, được chú trọng. Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo duy trì nề nếp sinh hoạt báo cáo viên, đảm bảo cung cấp kịp thời các tài liệu, thông tin chính thống để định hướng dư luận và giúp cán bộ, đảng viên có cơ sở chủ động trong tiếp nhận, xử lý thông tin. Vì vậy đã góp phần làm tăng niềm tin, hạn chế nảy sinh tư tưởng tiêu cực, phân tâm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bên cạnh thông tin kịp thời các nội dung cơ bản trong tài liệu” Thông báo nội bộ” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy phát hành, các đồng chí bí thư, báo cáo viên cơ sở duy trì được thông báo tình hình thời sự hoặc được cung cấp đề cương thông tin, định hướng sinh hoạt tư tưởng ở chi bộ.

Công tác cán bộ

Công tác cán bộ được coi trọng, đảm bảo dân chủ, công khai và đúng quy trình. Đảng ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, có 31 lượt cán bộ được đưa vào quy hoạch, trong đó tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 45,1%, cán bộ trẻ dưới 30 tuổi là 18,2%, cán bộ có trình độ ĐH, CĐ là 84%, trình độ chính trị trung cấp trở lên là 31%. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận, từng bước thực hiện việc bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự để bầu cử theo quy hoạch, khắc phục tình trạng quy hoạch mang tính hình thức. Khi có sự biến động về cán bộ, đã kịp thời kiện toàn, bổ sung  các chức danh đảm bảo đúng quy trình, quy chế.

Công tác quy hoạch được BTV, BCH bàn bạc kỹ, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ. Đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhìn chung số lượng và chất lượng quy hoạch cán bộ được nâng lên. Trong năm 2014, BCH Đảng bộ phường đã tiến hành bầu bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ nhiệm kỳ 2010-2015, đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được chăm lo, năm 2014 đã cử đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị hành chính 3 đồng chí, sơ cấp chính trị 8 đồng chí, cử 23 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp được 8 đảng viên, tổ chức 172 lượt cán bộ đảng viên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ. Chỉ đạo các chi bộ tiến hành rà soát đảng viên miễn sinh hoạt, tình hình sinh hoạt của đảng viên là cán bộ hưu trí, kết quả đảng viên thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW. Công tác chính sách cán bộ thường xuyên chăm lo. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Kiện toàn, sắp xếp TCCSĐ và các tổ chức trong hệ thống chính trị

Các chi bộ được kiện toàn, sắp xếp lại cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, tạo sự lãnh đạo thống nhất của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác cán bộ và lãnh đạo các đoàn thể chính trị; tạo môi trường hoạt động thuận lợi cho tổ chức đảng. Cụ thể hóa và thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ, nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình TCCSĐ, thực hiện tốt nhiệm vụ.

Hoạt động của chi bộ cơ quan ngày càng có hiệu quả, cấp uỷ viên trong chi bộ cơ quan cơ bản đều là lãnh đạo đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể nên có trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị và có uy tín trong cán bộ đảng viên, công nhân viên chức nên đủ năng lực lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn cơ quan đơn vị, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của chi bộ.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng cơ sở

BTV, BCH đã xây dựng chương trình công tác ngay từ đầu năm. Căn cứ vào chương trình công tác, Đảng ủy cụ thể hoá bằng việc ra nghị quyết sau đó ban hành kế hoạch, công văn, hướng dẫn cho các ban ngành, chi bộ tổ chức thực hiện nghị quyết. Trong gần 3 năm, Đảng ủy đã ban hành 33 nghị quyết (trong đó có 4 nghị quyết chuyên đề), 7 kế hoạch, 5 hướng dẫn, 17 quyết định, 16 thông báo trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

BCH Đảng bộ đã tập trung xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chế hoạt động của cấp ủy, lãnh đạo xây dựng quy chế của các ban ngành, bổ sung quy chế hoạt động của các ban Đảng và các quy định về phân cấp, quản lý, đánh giá cán bộ… Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợi giữa MTTQ với UBND, HĐND. Nhìn chung hệ thống các quy chế, quy định được xây dựng chặt chẽ, đầy đủ, đúng và sát với yêu cầu thực tiễn. Đảng ủy cũng chỉ đạo tăng cường công tác phản biện, giám sát của các tổ chức quần chúng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và chính quyền nhân dân trong mọi lĩnh vực thực thi công vụ.

Trong 3 năm thực hiện Nghị quyết, các chi bộ đã từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt, nội dung phương thức hoạt động của chi uỷ chi bộ được đổi mới, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của đảng viên, của cấp uỷ. Trên cơ sở bàn bạc, thống nhất ra nghị quyết, giao cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ triển khai thực hiện là điều thể hiện khá rõ nét ở các cuộc họp chi bộ. Cấp ủy chi bộ căn cứ vào hướng dẫn của Đảng ủy để chuẩn bị về nội dung, chương trình, dự kiến thời gian và lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp. Các nội dung đánh giá và triển khai nhiệm vụ mới được bàn bạc thống nhất trong cấp uỷ trước khi sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt, các chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề ở những lĩnh vực trọng tâm để đảm bảo việc tham gia ý kiến, thảo luận và kết luận thực hiện. Nhờ thực hiện tốt việc mở rộng và phát huy dân chủ, nên sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ phường Hưng Bình đã tạo được không khí sinh hoạt cởi mở, dân chủ, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, hạn chế những buổi sinh hoạt hình thức, không hiệu quả.

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công tác phát triển đảng và quản lý đảng viên

Công tác đánh giá, xếp loại đảng viên được triển khai thực hiện nghiêm túc: Năm 2012, toàn Đảng bộ dự xếp loại 879 đồng chí, trong đó: HTXSNV có 119 đồng chí, HTTNV có 760 đồng chí, hoàn thành nhiệm vụ có 41 đồng chí, không có đảng viên vi phạm tư cách. Năm 2013 dự xếp loại 937 đồng chí, trong đó: HTXSNV 137 đồng chí, HTTNV có 764 đồng chí, hoàn thành nhiệm vụ có 34 đồng chí, vi phạm tư cách có 2 đồng chí. Năm 2014, có 23 chi bộ đạt TSVM, 1 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém, Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 132 đồng chí.

Công tác kết nạp đảng viên được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục. Căn cứ Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh và Thành phố, Đảng ủy đã ban hành các hướng dẫn cụ thể về công tác phát triển đảng giúp cấp ủy chi bộ và đảng viên nghiên cứu, chấp hành tốt công tác phát triển đảng. Định kỳ hàng tháng BCH Đảng bộ xét và đề nghị lên cấp trên về kết nạp quần chúng vào đảng, thường xuyên kiểm tra các chi bộ thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên gắn với công tác bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ. Trong gần 3 năm Đảng ủy đã cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 74 quần chúng ưu tú; kết nạp được hơn 30 đảng viên.

Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên theo hướng mỗi đảng viên đều được phân công một nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với năng lực, sở trường, sức khỏe; coi trọng việc đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm, tránh hình thức, cào bằng; gắn đánh giá, xếp loại đảng viên với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Các chi bộ đã làm tốt công tác quản lý đảng viên, thường xuyên giáo dục, kiểm tra đảng viên về đạo đức, lối sống bằng nhiều phương pháp, hình thức tác động khác nhau; có trách nhiệm quản lý toàn diện đảng viên về lập trường, tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, phong cách và lối sống.

Ban Thường vụ Đảng uỷ đã quan tâm triển khai, quán triệt, phổ biến các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của cấp uỷ, UBKT cấp trên và của UBKT Đảng uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cho các cấp uỷ, chi bộ, cán bộ và đảng viên; xây dựng các nội quy, quy chế hoạt động, các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng…qua đó đã nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Hàng năm căn cứ nghị quyết và chương trình công tác của BTV, BCH Đảng bộ, UBKT Đảng ủy tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy và UBKT Đảng ủy. Căn cứ kế hoạch hằng tháng, quý triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất và kiểm tra dấu hiệu vi phạm tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo tính chủ động, tính chiến đấu, tính giáo dục và hiệu quả.

Định kỳ hằng tháng Đảng ủy tổ chức Hội nghị giao ban dân chính đảng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng và triển khai nghị quyết của BCH Đảng bộ;  3 tháng 1 lần BTV Đảng ủy tổ chức giao ban Bí thư các chi bộ để triển khai nghị quyết trong quý. Đồng thời, Đảng ủy thường xuyên tổ chức làm việc với cấp ủy các chi bộ để tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc tại cơ sở. Phân công tác đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ phụ trách dự sinh hoạt với chi bộ để nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Công tác đánh giá, xếp loại, khen thưởng chi bộ được thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới, bám sát được yêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong từng năm và được cụ thể hóa bằng các tiêu chí, biểu điểm phù hợp với nhiệm vụ thực tế.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tổ chức thực hiện nghiêm túc gắn với phát triển đảng viên và công tác cán bộ. Công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, kiểm điểm cấp uỷ và đánh giá cán bộ hàng năm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình hướng dẫn của Thành uỷ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số cấp ủy chi bộ, đảng viên chưa nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng Nghị 09 nên trong lãnh đạo, chỉ đạo chưa thật quyết liệt; chưa cụ thể hóa tiêu chí về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; chưa đánh giá rõ những tồn tại, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng nên còn chủ quan, không có giải pháp tích cực để đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt của chi bộ; phát huy chưa mạnh mẽ tính trách nhiệm và trí tuệ của đảng viên trong sinh hoạt đảng. Bởi vậy, dù đã đạt được những kết quả khả quan, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy vẫn còn những hạn chế:

Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết chưa thật quyết liệt và chưa tạo được sự chuyển biến đồng đều trên các mặt, một số TCCSĐ tổ chức quán triệt Nghị quyết chưa kịp thời. Hiệu quả công tác tư tưởng tuy được nâng lên nhưng chưa nhiều. Một số cán bộ, đảng viên thiếu tiền phong, gương mẫu, có tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại, ngại va chạm. Năng lực lãnh đạo, khả năng vận dụng, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của nhiều TCCSĐ có tiến bộ nhưng chậm, tính chủ động không cao. Một số cấp uỷ, chi bộ chưa bám sát quy chế làm việc, chương trình công tác để thực hiện, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chưa cao... Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính tuy có chuyển biến nhưng chưa thật quyết liệt, cải cách hành chính vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Từ triển khai thực hiện Nghị quyết 09về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng” ở Đảng bộ phường Hưng Bình, rút ra một số  kinh nghiệm:

Thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đảng bộ, chi bộ. Nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời giải quyết; nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng phải thực hiện thường xuyên, có nề nếp, tự giác trong từng chi bộ và mỗi đảng viên gắn với công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của cấp ủy, chi bộ, đảng viên hàng năm.

Nắm vững quan điểm của Đảng, quy định của Nhà nước về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình mới; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; gắn chặt công tác đánh giá, xếp loại đảng viên với đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên chức.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước hết là của bí thư cấp ủy, của đảng viên là cán bộ lãnh đạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất