Củng cố tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Sóc Hà (Hà Quảng, Cao Bằng)
Đồng chí Nguyễn Thị Phi Anh, Bí thư Đảng ủy xã Sóc Hà (thứ nhất, bên trái) trao đổi với Đoàn công tác Tạp chí Xây dựng Đảng.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các chi bộ cùng dự sinh hoạt để nắm tình hình, hướng dẫn nội dung, cách thức điều hành sinh hoạt chi bộ, giúp chi bộ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy chi bộ làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng truyền thống của vùng đất cách mạng Hà Quảng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Thực hiện chủ trương của Huyện ủy Hà Quảng, Đảng ủy đã chọn 2 chi bộ tổ chức sinh hoạt mẫu để nhân rộng trong toàn xã. Với biện pháp này, chất lượng sinh hoạt chi bộ đã bước đầu có bước chuyển biến. Đảng ủy đã tiến hành sơ kết, tổng kết, mời các cấp ủy chi bộ trong toàn xã tham dự, trao đổi ý kiến, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới.

Để củng cố các TCCSĐ, xóa xóm "trắng" đảng viên, Đảng ủy xã đã tăng cường cán bộ xã về các xóm chưa có chi bộ để thành lập 5 chi bộ: Lũng Mật, Pác Tao, Lũng Rài, Lũng Pươi, Nà Phái. Đến năm 2011, Đảng bộ xã Sóc Hà đã xóa xóm "trắng" chi bộ.

Những năm qua BCH Đảng bộ luôn coi trọng công tác phát triển đảng viên. Căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, cấp ủy chi bộ chỉ đạo các đoàn thể trong cụm dân cư xây dựng, phát động các phong trào lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới… từ đó thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia, qua đó giác ngộ lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, quần chúng ưu tú phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Cấp ủy các chi bộ từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác phát triển đảng. Với sự chỉ đạo sát sao, hằng năm công tác phát triển đảng viên của đảng ủy đều đạt và vượt chỉ tiêu. Năm 2011 có 239 đảng viên, đến nay có 268 đảng viên.

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng hoạt động của các TCCSĐ và phát triển đảng viên, Đảng ủy xã Sóc Hà tập trung vào những biện pháp chủ yếu sau:

Xác định lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt; thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đảng, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, toàn diện. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai đoạn và xây dựng biện pháp, giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo thực hiện đạt kết quả. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phát triển đảng.

Tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Thực hiện chế độ giao ban, họp định kỳ hoặc đột xuất khi cần giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; kịp thời, nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật Đảng, đồng thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách chi bộ, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, dự sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ bí thư chi bộ, nhất là ở 5 xóm vùng cao đặc biệt khó khăn, nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ công tác đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Mở rộng mô hình sinh hoạt mẫu trong Đảng bộ xã.

Xây dựng mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, toàn diện, tổ chức nhiều phong trào lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội nhằm thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất