Đảng bộ huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) quan tâm công tác xây dựng đảng
Đồng chí Nông Văn Bộ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trao đổi với Đoàn công tác Tạp chí Xây dựng Đảng.
Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy đã chủ động phối hợp với các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện  củng cố tổ chức đảng, đặc biệt là các chi bộ xóm, bản biên giới. Đảng ủy các đồn biên phòng đã giới thiệu đảng viên ở các tổ, đội công tác về sinh hoạt đảng tạm thời để thành lập chi bộ ở những nơi chưa có tổ chức đảng, tạo nguồn kết nạp đảng ở những nơi trắng đảng viên. Với sự chỉ đạo quyết liệt của BTV Huyện ủy, sự gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên tăng cường sinh hoạt đảng tạm thời, đến tháng 12-2008 tất cả các xóm, tổ dân phố của huyện đều có đảng viên, đến tháng 9-2013 tất cả các xóm, tổ dân phố của huyện đều có chi bộ đảng.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, BTV Huyện ủy quan tâm chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ. Huyện ủy chỉ đạo các xã thực hiện nghiêm túc quy định đảng ủy viên phụ trách xóm, bản cùng dự sinh hoạt ở những chi bộ yếu kém để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt, Huyện ủy chỉ đạo các chi bộ xây dựng nghị quyết gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thảo luận các vấn đề nổi cộm như hiến đất, xây dựng công trình công cộng, giao thông… Đến nay, Trùng Khánh là huyện đứng đầu trong tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn. Thành công đó bắt đầu từ việc xây dựng và thực hiện nghị quyết của chi bộ.

Mặc dù có nhiều khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, nhất là trong quá trình xác minh lý lịch do nhiều gia đình ở các xóm sát biên giới có quan hệ thân tộc với người Trung Quốc hoặc thường xuyên qua lại, thông thương với dân cư bên kia biên giới. Cấp ủy các cấp thực hiện đúng phương châm, tiêu chuẩn và thủ tục kết nạp đảng theo Điều lệ Đảng, quan tâm đến các xóm, bản yếu kém, mỗi năm đảng bộ huyện kết nạp từ 150 đến 165 đảng viên.

Xác định cán bộ là gốc của mọi công việc, Huyện ủy Trùng Khánh chú trọng công tác cán bộ đảm bảo đúng quy trình. Công tác quy hoạch cán bộ các cấp thường xuyên được điều chỉnh đảm bảo tính kế thừa và phát triển, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ được quy hoạch và tham gia các chức danh lãnh đạo đáp ứng yêu cầu. Trên cơ sở quy hoạch, Huyện ủy quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở theo Đề án 03–ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy Cao Bằng về “Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở giai đoạn 2012-2015”. Trước khi thực hiện Đề án 03 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Trùng Khánh còn 76 cán bộ cơ sở chưa đạt chuẩn, Huyện ủy đã thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cho các đồng chí chưa đạt chuẩn bảo đảm đáp ứng yêu cầu công việc đồng thời giải quyết chế độ phù hợp cho các đồng chí tuổi cao chưa đạt chuẩn...

Thời gian tới, để tăng cường công tác xây dựng đảng, Huyện ủy Trùng Khánh tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ.

Tăng cường công tác kết nạp đảng viên, chú ý kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú, nhất là ở những nơi ít đảng viên.

Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 và các nghị quyết khác của Trung ương, Tỉnh ủy.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất