Kinh nghiệm từ đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở ở Hà Nội
Đại hội Đảng bộ xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Chỉ đạo sâu sát

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy chế bầu cử trong Đảng, Thành uỷ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 126-KH/TU, các cấp uỷ đảng trong toàn Đảng bộ thành phố đã khẩn trương triển khai kế hoạch. Ban Tổ chức Thành ủy ban hành Hướng dẫn số 15, 16-HD/BTCTU ngày 9-9-2014 về công tác nhân sự cấp uỷ tại đại hội đảng bộ quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn. Ban Tổ chức Thành uỷ tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố về Quy chế bầu cử trong Đảng và  một số nội dung liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp. Ban Tổ chức Thành uỷ thành lập 5 tổ công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Văn phòng Thành uỷ và các ban đảng của Thành uỷ đã khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể phục vụ tổ chức đại hội. Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành uỷ xây dựng kế hoạch chỉ đạo cơ sở tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt. 100% các quận, huyện, thị và nhiều đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ đã tổ chức học tập những điểm mới trong quy định Quy chế bầu cử trong Đảng. Thành lập các tổ công tác của ban thường vụ cấp uỷ tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội chu đáo, kỹ lưỡng…

Báo cáo chính trị bám sát thực tế, chọn trúng trọng tâm

Một trong những yêu cầu đặt ra đối với văn kiện trình đại hội là báo cáo chính trị phải đánh giá đúng tình hình; kiểm điểm của cấp ủy đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình; xác định rõ yếu kém, khuyết điểm và đề ra lộ trình, giải pháp khắc phục. Tại một số địa phương đã hoàn thành việc tổ chức đại hội điểm, cho thấy, nếu cấp ủy chọn đúng, trúng vấn đề, sát tình hình địa phương, đơn vị thì nội dung tham luận có chất lượng, tập trung xây dựng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới… Qua các các đại hội đảng bộ cơ sở và đại hội điểm cấp cơ sở cho thấy báo cáo chính trị và hệ thống văn kiện của đại hội được xây dựng nghiêm túc, qua nhiều bước lấy ý kiến; đã phát huy dân chủ và trí tuệ của tập thể chi bộ, đảng bộ. Chất lượng văn bản cơ bản bảo đảm yêu cầu, nội dung ngắn gọn, đầy đủ, có trọng tâm, phù hợp với đặc điểm, tình hình chi bộ, đảng bộ. Các báo cáo được gửi xuống các chi bộ trực thuộc tổ chức thảo luận tham gia ý kiến. Tại đại hội các ý kiến phát biểu chất lượng, thẳng thắn góp ý sát thực và báo cáo, tập trung vào phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và các văn kiện của cấp trên. Tại đại hội 31 xã, phường đã có 197 tham luận tại đại hội. Nhiều xã, phường trong đại hội có nhiều tham luận đề xuất giải pháp bổ sung vào báo cáo chính trị, mang tính khả thi. Ví như xã Tứ Hiệp (Thanh Trì), phường Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm), phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy), phường Bưởi (Tây Hồ) có 10 ý kiến phát biểu tại đại hội... Tuy nhiên, vẫn có không ít báo cáo chính trị của một số tổ chức đảng thiếu tính tổng kết; mục tiêu, phương hướng, chưa sát thực, chưa nêu những giải pháp trọng tâm nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc; phần dành cho công tác xây dựng đảng còn sơ sài. Có nơi, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy  sao chép từ báo cáo chính trị. Một số nơi tổ chức thảo luận nội dung các văn kiện còn hình thức, ý kiến thảo luận còn chung chung...

Chủ động trong chuẩn bị nhân sự

Công tác nhân sự cấp uỷ cơ bản được chuẩn bị chu đáo, tiến hành đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình, phát huy dân chủ. Cấp uỷ viên trúng cử theo đề án nhân sự, danh sách đề cử do cấp uỷ khoá trước chuẩn bị đạt tỷ lệ cao. Tỷ lệ đổi mới cấp uỷ cơ bản đạt 1/3. Trình độ lý chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của cấp uỷ viên được nâng lên. Qua kết quả bầu cử cấp ủy khóa mới tại 86 trong số 88 chi bộ, đảng bộ đại hội điểm toàn thành phố, có số lượng tái cử chiếm 68%, cấp ủy mới đạt 32%; tỷ lệ nữ đạt 22,9%. Riêng tỷ lệ trẻ ở phần lớn các đại hội là rất khó khăn, chỉ đạt trên dưới 5% nhưng có đảng bộ đã chủ đông bố trí sớm cán bộ trẻ vào các vị trí công tác nên đã đạt được và vượt chỉ tiêu như xã Tứ Hiệp (Thanh Trì), Tân Lập (Đan Phượng), Liệp Tuyết (Quốc Oai) và phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm). Bên cạnh đó, do có sự chủ động từ trước nên có nơi cán bộ chủ chốt xã không đạt tiêu chuẩn đã tự nguyện không ứng cử (xã Đội Bình, huyện Ứng Hoà), một số xã cán bộ chủ chốt còn tuổi tái cử đã tự nguyện nghỉ để bố trí cán bộ trong quy hoạch như xã Thanh Xuân (Sóc Sơn), Liên Hà (Đông Anh). Việc bầu cử tại đại hội thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên, chưa có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị sau đại hội… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức đại hội điểm vẫn còn những tồn tại. Đó là tỷ lệ cấp ủy trẻ trúng cử không đạt yêu cầu, trong đó khối xã chỉ đạt 5,3%; khối phường 5,5%; khối hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc đảng bộ quận, huyện, thị ủy đạt 2,1%; đảng bộ khối, đảng bộ cấp trên cơ sở, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy đạt 0,4%. 8/19 xã và 2/12 phường không có cán bộ trẻ tham gia cấp ủy…

Nhiệm vụ sắp tới

Để nhân lên những mặt tích cực và khắc phục những hạn chế còn tồn tại và để hoàn thành đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ xong trước 10-6-2015,  từ nay đến tháng 6, các cấp uỷ đảng tiếp tục bám sát yêu cầu, nội dung, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 36-CT/TW; Kế hoạch 126-KH/TU của Thành uỷ Hà Nội về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nội dung công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thủ đô chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ từng khâu, từng bước, nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là những đơn vị khó khăn, yếu kém để tham mưu cho cấp ủy xử lý kịp thời.  

Các cấp uỷ xây dựng báo cáo chính trị chất lượng, thực sự là kết tinh trí tuệ, ý chí, tình cảm của toàn đảng bộ và nhân dân, đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới.

Về công tác nhân sự, khi chỉ đạo xây dựng đề án nhân sự, tập trung bảo đảm tính thống nhất cao. Chú trọng thực hiện các bước quy trình nhân sự cấp uỷ khoá mới, bố trí, sắp xếp, điều động cán bộ ở những nơi cần thiết theo Hướng dẫn 15, 16-HD/BTCTU. Quan tâm nâng cao chất lượng cấp ủy về độ tuổi, thành phần, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Cấp ủy khóa mới phải đảm đương tốt việc lãnh đạo thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất