Đảng bộ Agribank tập trung lãnh đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngân hàng giai đoạn 2013-2015

Là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, hiện Đảng bộ Agribank có 2.586 đảng viên, 65 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Những năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, song Đảng bộ Agribank đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo toàn Ngành nỗ lực vượt qua thách thức, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh và công tác xây dựng đảng, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo khẩn trương thực hiện Đề án tái cơ cấu Agribank giai đoạn 2013-2015 đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt.

Ngày 15-11-2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Quyết định số 53/QĐ-NHNN phê duyệt Đề án cơ cấu lại tổ chức bộ máy và hoạt động kinh doanh của Agribank giai đoạn 2013-2015. Đề án tập trung các nội dung chính là: Thứ nhất, tập trung cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, lĩnh vực xuất khẩu, công nghiệp chế biến, doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đến năm 2015 đạt tỷ lệ cho vay lĩnh vực này khoảng 80% dư nợ, riêng dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân khoảng 70%; Thứ hai, tập trung xử lý nợ xấu, giảm tỷ lệ nợ xấu về mức tiêu chuẩn; tăng vốn tự có đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động; Thứ ba, thực hiện thoái vốn tại các công ty con hoạt động không phục vụ trực tiếp cho nông nghiệp, nông thôn; Thứ tư, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đặc biệt là hệ thống kiểm tra kiểm soát, kiểm toán nội bộ. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sắp xếp lại lao động. Tiếp tục mở rộng mạng lưới tại địa bàn nông thôn, nơi có điều kiện kinh doanh theo yêu cầu về phục vụ và chỉ đạo của chính quyền địa phương… Do đó, nhiệm vụ đặt ra đối với Agribank giai đoạn này nặng nề hơn bao giờ hết. Xác định rõ điều này, Đảng bộ Agribank đã tập trung lãnh đạo ngân hàng quyết liệt triển khai Đề án thông qua ban hành nghị quyết tiếp tục chỉ đạo Hội đồng thành viên, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể cán bộ, đảng viên trong hệ thống phát huy cao nhất tinh thần quyết tâm, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt Đề án. Đảng bộ tăng cường tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu Agribank và đưa nội dung Đề án tái cơ cấu Agribank là nội dung không thể thiếu tại các hội nghị giao ban, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ thường kỳ để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức được trách nhiệm của mình là “hạt nhân” trong việc hưởng ứng, ủng hộ chủ trương đến tuyên truyền, thực hiện Đề án; Hoàn thiện mô hình và đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội, phù hợp, đồng bộ với mô hình tổ chức của chuyên môn theo Đề án cơ cấu lại. Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng; vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội như công đoàn, đoàn thanh niên. Tổ chức công đoàn, bên cạnh việc tuyên truyền còn động viên đoàn viên công đoàn, người lao động ủng hộ chủ trương và nhận thức được những tồn tại, khó khăn, thậm chí cả quyền lợi, lợi ích bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện Đề án để đồng cảm, ủng hộ và tin tưởng vào các chủ trương, chính sách mà Hội đồng thành viên, Ban lãnh đạo Agribank đưa ra trong quá trình thực hiện Đề án tái cơ cấu. Tổ chức đoàn thanh niên phát huy vai trò xung kích của thanh niên, là lực lượng nòng cốt, đội quân tiên phong đi đầu trong công tác tuyên truyền và thực hiện Đề án...

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Agribank triển khai các nội dung tái cơ cấu, bắt đầu từ việc thay đổi tư duy quản trị điều hành; hoàn thiện các quy trình, quy chế nghiệp vụ; tiếp tục nâng cao trình độ; thay đổi thái độ, ý thức trách nhiệm trong công việc; chủ động, tích cực hơn trong khắc phục hậu quả và đấu tranh với tiêu cực trong chính nội bộ Agribank… Đến nay, Agribank có tổng tài sản đạt trên 700.000 tỷ đồng, nguồn vốn huy động đạt trên 677.000 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 559.000 tỷ đồng, trong đó cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm trên 74% dư nợ cho vay nền kinh tế. Có thể nói, mọi thay đổi theo hướng tích cực mà Agribank đạt được bước đầu từ triển khai Đề án tái cơ cấu đều hướng tới khách hàng, nhằm phục vụ tốt hơn người dân khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Đảng bộ Agribank xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, đoàn kết cùng tập thể Ban Lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank nỗ lực hoàn thành Đề án tái cơ cấu, đưa Agribank phát triển theo hướng ổn định, bền vững, tiếp tục giữ vai trò chủ lực, là người bạn đồng hành thân thiết với nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Viết Chung

Ban Tiếp thị và Truyền thông Agribank

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất