Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Đà Nẵng đồng hành cùng doanh nghiệp
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Công ty cổ phần xây dựng EVN Quốc tế 1.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng hiện có 130 tổ chức cơ sở đảng, gồm 44 đảng bộ và 85 chi bộ cơ sở, với trên 4.100 đảng viên. Trong những năm qua, Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo các cấp ủy cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm và ổn định đời sống cho trên 30.000 lao động.

Đồng chí Phạm Nhật Phi, thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Các doanh nghiệp thuộc Khối hằng năm sản xuất kinh doanh chiếm trên 25% giá trị sản lượng công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, đóng góp trên 15% nguồn thu ngân sách thành phố, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 30.000 lao động.

Những năm qua, Đảng ủy Khối luôn coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò của tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp. Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành quy định công tác chỉ đạo cơ sở, phân công nhiệm vụ các ban tham mưu theo dõi, giúp các TCCS đảng, phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, giám sát các tổ chức đảng, nhất là những đơn vị yếu kém hoặc có vấn đề nổi cộm, tham dự sinh hoạt chi bộ với đơn vị được phân công  ít nhất 1 lần/quý (mỗi cán bộ trực tiếp chịu trách nhiệm từ 3 đến 4 cơ sở)...

Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm và ổn định đời sống cho người lao động. Đảng ủy Khối tổ chức các hội nghị như: “Cùng tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư”, “Liên kết hợp tác kinh doanh” giữa các đảng uỷ khối và các doanh nghiệp trong khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, phát huy tốt vai trò cầu nối, đẩy mạnh việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ lẫn nhau (năm 2014, thông qua Hội nghị do Đảng ủy Khối tổ chức đã có 9 hợp đồng được ký kết với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng). Đồng thời, Đảng ủy Khối chủ động theo dõi, tổng hợp, phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, báo cáo, đề xuất với Thành uỷ, UBND thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động. Tăng cường quảng bá, giới thiệu doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm, nhu cầu sản xuất kinh doanh, kết nối các doanh nghiệp thông qua trang thông tin website của Đảng uỷ Khối.  

Từ đầu năm 2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các ban tham mưu nghiên cứu, đề xuất nội dung trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể: Ban Tổ chức Đảng ủy xây dựng Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trong từng loại hình doanh nghiệp”; Ủy ban Kiểm tra xây dựng Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả quy trình công tác kiểm tra, giám sát”; Văn phòng đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế nhằm thực hiện cải cách hành chính trong Đảng; Ban Tuyên giáo xây dựng Đề án “Đổi mới chương trình, thời gian, phương pháp học tập các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và lớp đảng viên mới”, biên soạn tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ hằng tháng gửi cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng định hướng, nghiên cứu và vận dụng trong sinh hoạt chi bộ.

Hằng tháng, tổ chức các buổi gặp mặt “Cà phê doanh nhân” theo từng khối chuyên ngành. Với không khí thân mật, gần gũi, các doanh nghiệp hoàn toàn ủng hộ chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp của cấp ủy, thể hiện nguyện vọng xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa các doanh nghiệp trong và ngoài Đảng bộ, trao đổi những vấn đề nổi cộm trong hoạt động sản xuất - kinh doanh và cùng tìm kiếm giải pháp hỗ trợ nhau phát triển.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng vừa tổ chức Hội thảo “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ và đồng hành cùng doanh nghiệp” với sự tham dự và đồng chủ trì của lãnh đạo thành phố, các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các sở ban ngành và một số tổ chức cơ sở đảng đại diện cho các loại hình doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối. Qua hội thảo đã rút ra được những bài học kinh nghiệm, những giải pháp quan trọng. Từ đó Đảng ủy Khối ban hành Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ và đồng hành cùng doanh nghiệp”, với những nhóm giải pháp cơ bản sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Tuyên truyền để chủ doanh nghiệp nhận thức vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, phân tích làm rõ những lợi ích trong doanh nghiệp khi có tổ chức đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo, quản lý đảng viên và động viên người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Khẳng định tổ chức đảng trong doanh nghiệp là cầu nối giữa doanh nghiệp với lãnh đạo và chính quyền thành phố; tổ chức đảng kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo thành phố xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Xây dựng mối quan hệ giữa tổ chức đảng và chủ doanh nghiệp. Cấp ủy và chủ doanh nghiệp xây dựng quy chế để thống nhất phương thức phối hợp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, tôn trọng và thống nhất cao về lợi ích chính đáng giữa hai bên. Tổ chức đảng lãnh đạo đảng viên, các tổ chức đoàn thể vận động đoàn viên, công nhân lao động thực hiện tốt nội quy, quy chế doanh nghiệp, lao động tích cực, có hiệu quả, góp phần làm cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tốt hơn.

Đổi mới và nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, có thể tổ chức sinh hoạt chi bộ một cách linh hoạt như: sinh hoạt trực tuyến đối với những nơi có điều kiện về công nghệ thông tin; sinh hoạt qua mail hoặc sinh hoạt chi bộ theo cụm…

Chăm lo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cấp uỷ và làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên là những chủ doanh nghiệp. Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, cần đổi mới phương pháp, chương trình, rút ngắn thời gian học tập của các lớp bồi dưỡng đối tượng đảng, bồi dưỡng đảng viên, phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp… tạo điều kiện để quần chúng ưu tú tham gia học các lớp học có hiệu quả.  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất