Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ huyện Nga Sơn (Thanh Hoá)
Bí thư Huyện uỷ Nga Sơn Mai Văn Hải trao đổi về kinh nghiệm nâng cao chất lượng TCCSĐ với Tạp chí Xây dựng Đảng

Đảng bộ huyện khoá XX (nhiệm kỳ 2005-2010) đã ban hành Nghị quyết 04 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới” vì thế đã từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt, nội dung phương thức hoạt động của cấp uỷ. Các chi bộ đã phát huy dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời tập trung được trí tuệ của đảng viên, của cấp uỷ trong các kỳ sinh hoạt. Trong 4 năm (2011-2014), Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung kiện toàn và đổi mới hoạt động động của TCCSĐ như  tổ chức các lớp bồi dưỡng về công tác xây dựng đảng cho bí thư chi bộ  nhằm nâng cao trình độ và khả năng soạn thảo nghị quyết của cấp uỷ. Hiện nay, các chi bộ ở Nga Sơn định kỳ sinh hoạt vào ngày 3 hằng tháng. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt trên 70%, có nơi đạt 90 đến 100%. Các chi bộ đã tập trung đề ra những nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với địa phương mình như chi bộ nông thôn tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ, vật nuôi… Qua đó, cấp uỷ xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong từng giai đoạn, từng năm, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của TCCSĐ.

Để tổ chức cơ sở đảng phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của mình trong xây dựng, phát triển đơn vị, địa phương. Huyện uỷ Nga Sơn chỉ đạo việc xây dựng quy chế làm việc của cấp uỷ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng. Ban Thường vụ Huyện uỷ (khoá XXI) ban hành Quy định số 02 - QĐ/HU ngày 10-11-2010 về nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của thường trực đảng uỷ xã, thị trấn. Hiện nay 100% tổ chức trong hệ thống chính trị xã, thị trấn đã xây dựng được quy chế làm việc của ban chấp hành. Quy chế làm việc của cấp uỷ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và người đứng đầu các tổ chức đoàn thể quần chúng đã hạn chế sự chồng chéo trong việc và phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đoàn thể. Chất lượng quy chế làm việc của cáp uỷ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đều phù hợp và có tác dụng điều chỉnh hoạt đọng của tập thể, cá nhân theo nguyên tắc tập trung dân chủ; bảo đảm cấp uỷ đảng quán xuyến toàn diện được tất cả các mặt công tác, đồng thời không làm ảnh hưởng tới tính chủ động của chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, góp phần giải quyết kịp thời, hiệu quả nhiều việc quan trọng, bức xúc ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó, hằng quý, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã duy trì và thực hiện tốt việc phân công các đồng chí huyện uỷ viên, phó ban xây dựng đảng, trưởng, phó đoàn thể cấp huyện, uỷ viên uỷ ban kiểm tra huyện uỷ dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở. Ngoài ra các đồng chí huyện uỷ viên còn sắp xếp đi dự sinh hoạt với chi bộ địa phương được phân công phụ trách và chi bộ nơi cư trú. Qua dự sinh hoạt các đồng chí cấp uỷ viên đã giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, hoặc kịp thời báo cáo với Ban Thường vụ Huyện uỷ để có những biện pháp tháo gỡ khó khăn với cơ sở. Đồng thời đề ra những biện pháp đúng đắn trong trong lãnh đạo thức hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là thực hiện tốt phương châm hướng về cơ sở, dồn sức cho cơ sở.

Để nắm tình hình, thông tin ở cơ sở chắc, sâu và nhanh, mỗi quý 1 lần Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức giao ban trực tiếp với bi thư chi bộ nông thôn theo cụm. Tại hội nghị giao ban các bí thư chi bộ báo cáo tình hình của địa phương về công tác xây dựng đảng, chính quyền, sản xuất nông nghiệp và đặc biệt những vấn đề phát sinh cần giải quyết. Giao ban cụm đã có tác dụng thiết thực, góp phần không nhỏ đưa sinh hoạt của các chi bộ nông thôn đi vào nền nếp. Qua Hội nghị giao ban đã tạo môi trường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lãnh đạo chi bộ giữa các bí thư chi bộ với nhau, tạo nên khí thế thi dua ở cơ sở. Đồng thời, qua giao ban còn giúp cơ sở, nhất là các bí thư chi bộ tiếp thu các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; những thông tin mới, ý kiến chỉ đạo trực tiếp từ cấp uỷ từ cấp uỷ và lãnh đạo cấp trên để truyền đạt nhanh tới đảng viên và nhân dân. Mặt khác,  Huyện uỷ được trực tiếp nghe thông tin từ cơ sở, những kiến nghị của cán bộ, đảng viên ở nông thôn và có hướng giải quyết nhanh, hiệu quả.

Tập trung củng cố tổ chức đảng yếu kém là một biện pháp để nâng cao chất lượng TCCSĐ được Huyện uỷ Nga Sơn tập trung thực hiện. Ngay từ đầu nhiệm kỳ (2010-2015), Ban Thường vụ Huyện uỷ Nga Sơn quyết định thành lập 3 tổ công tác xây dựng và củng cố TCCSĐ tại Đảng bộ xã Nga Mỹ, Nga Giáp, Nga Trường. Tổ công tác là đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, các thành viên là trưởng, phó phòng, phó các ban xây dựng đảng và chuyên viên. Các tổ công tác đã giúp các TCCSĐ chưa đạt trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đạt tiêu chuẩn TCCSĐ trong sạch, vững mạnh một cách vững chắc. Hiện nay 27 tổ chức đảng xã, thị trấn ở Nga Sơn đều đạt trong sạch, vững mạnh… là nền tảng cơ bản lãnh đạo đưa quê hương Nga Sơn phát triển, giàu mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất