Đảng bộ tỉnh Đồng Nai coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Đ/c Nguyễn Thành Công (trong cùng, bên trái), TUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai báo cáo về tình hình công tác tổ chức xây dựng đảng
Sinh hoạt chi bộ thông qua hình thức truyền hình trực tuyến

Từ năm 2010, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thống nhất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ hằng tháng bằng hình thức truyền hình trực tiếp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai tổ chức truyền hình trực tiếp nội dung đầu trong buổi sinh hoạt từ 8h đến 9h ngày mùng 3 hằng tháng trên kênh truyền hình ĐN1 và phát thanh trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai. Địa điểm ghi hình và truyền hình trực tuyến là Hội trường Tỉnh ủy với sự có mặt của đảng viên các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy. Các chi bộ chưa có điều kiện tổ chức sinh hoạt vào thời gian truyền hình trực tiếp thì tổ chức xem chương trình phát lại hoặc là mở đĩa CD (được phát đến cơ sở).

Ví như trong sinh hoạt thường kỳ tháng 11-2014, nội dung sinh hoạt là đánh giá việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quyết định số 272-QĐ/TU ngày 24-7-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành trong việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 155-QĐ/TW ngày 10-1-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên và biện pháp tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp sau đó là tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

Sau một tiếng sinh hoạt trực tuyến, các chi bộ sinh hoạt định kỳ thảo luận và thông qua dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước và dự kiến phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ tháng sau. Đồng chí chủ trì phát huy dân chủ, gợi ý những vấn đề cần quan tâm để đảng viên tập trung thảo luận. Tạo điều kiện để đảng viên nói thẳng, nói thật suy nghĩ của đảng viên trong sinh hoạt. Tranh thủ nhiều loại ý kiến của đảng viên. Dành thời gian để đảng viên trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ những vấn đề mà chi bộ, đảng viên quan tâm, tao sự thống nhất tư tưởng của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong vùng có đông đồng bào theo đạo

Ở Đồng Nai, đồng bào có đạo chiếm tỷ lệ 64,2% so với tổng dân số: gồm Công giáo chiếm tỷ lệ 34,72% (so với tổng dân số), Phật giáo tỷ lệ 27,92%, đạo Tin Lành tỷ lệ 0,72%, đạo Cao Đài tỷ lệ 0,63%, đạo Hòa Hải tỷ lệ 0,04%, đạo Hồi tỷ lệ 0,92%, các tôn giáo khác tỷ lệ 0,94%.

Từ năm 2004 về trước, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 640 đảng viên là người có đạo. Trong đó, đạo Thiên chúa chiếm tỷ lệ 70,58% (so với tổng số đảng viên mới kết nạp là người có đạo), đạo Phật tỷ lệ 20,58%, đạo Cao Đài tỷ lệ 2,5%, đạo Tin Lành tỷ lệ 0,4%.

Từ đầu năm 2005 đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 3.224 đảng viên là người có đạo, nâng tổng số đảng viên có đạo của Đảng bộ tỉnh lên 3.864 đảng viên, chiếm tỷ lệ 6,04% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Trong đó, đạo Thiên chúa chiếm tỷ lệ 74,81% (so với tổng số đảng viên mới kết nạp là người có đạo), đạo Phật tỷ lệ 23,18%, đạo Cao Đài tỷ lệ 1,31%, đạo Tin Lành tỷ lệ 0,49%, tôn giáo khác (đạo Hòa Hảo, đạo Hồi) chiếm tỷ lệ 0,1%.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai ban hành Hướng dẫn số 48-HD/BTCTU ngày 17-2-2014 nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy và sinh hoạt đảng ủy xã, phường, thị trấn trong vùng có đông đồng bào theo đạo Thiên chúa ở tỉnh Đồng Nai. Theo đó, các chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng ủy, chi bộ định kỳ mỗi tháng họp một lần, chi bộ họp vào ngày 3 hàng tháng, đảng ủy họp trước 1 đến 3 ngày (nếu ngày họp chi bộ, đảng ủy trùng vào ngày chủ nhật, lễ, tết thì dời trước hoặc sau đó, nhưng không quá 2 ngày). Họp bất thường khi cần thiết. Sinh hoạt chi bộ, đảng ủy nhằm thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đảng, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ; quy chế làm việc của chi bộ, cấp ủy, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

Thông qua sinh hoạt chi bộ, đảng ủy nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng ủy, đông thời làm cho mọi cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của chi bộ, cấp ủy phân công; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở… nhất là những nhiệm vụ, những tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong vùng có đông đồng bào theo đạo Thiên chúa, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng mối quan hệ giữa Đảng với đồng bào theo đạo Thiên chúa ở địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất