Đảng bộ TP Pleiku tích cực chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp
Thành ủy Pleiku quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng bộ TP Pleiku hiện có 41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 30 đảng bộ cơ sở và 11 chi bộ cơ sở, 447 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với hơn 6.200 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các quy định, hướng dẫn của cấp trên, Thành ủy Pleiku đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thành phố để quán triệt nội dung, chương trình và các bước tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ từ thành phố đến cơ sở. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 18-9-2014 về việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Thành ủy đã ban hành hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng một số vấn đề về công tác nhân sự đại hội.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng quán triệt sâu sắc nội dung đại hội đảng các cấp đến từng chi bộ và đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị (khóa XI); xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Đặc biệt, các cấp ủy tập trung chỉ đạo xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy có tính chiến đấu, thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc đảy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện tốt các khâu công tác cán bộ như: rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và xây dựng đề án nhân sự cấp ủy, chú ý nhân sự cấp ủy gắn với nhân sự HĐND, UBND khoá tới. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự và lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới cần đảm bảo các tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi, số lượng cấp ủy viên. Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên là nữ không dưới 15%, tỷ lệ cán bộ trẻ không dưới 10%, tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm cơ cấu dân tộc và điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Cấp ủy cơ sở đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên mỗi nhiệm kỳ và cần đảm bảo 3 độ tuổi trong cấp ủy. Thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới và tiếp tục duy trì mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND ở một số xã, phường đối với những nơi có đủ điều kiện. Chủ động xử lý, giải quyết dứt điểm những vấn đề vướng mắc, đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã quyết định số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố khoá XI (nhiệm kỳ 2015-2020) là 300 đại biểu. Đại biểu được bầu dự đại hội đảm bảo các tiêu chuẩn chung và có khả năng đóng góp ý kiến vào các quyết định của đại hội đảng bộ cấp trên.

Về thời gian tiến hành đại hội, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở không quá 1 ngày; bắt đầu từ tháng 01-2015, hoàn thành trong tháng 03-2015. Đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy không quá 2 ngày; bắt đầu từ tháng 4-2015, hoàn thành trong tháng 6-2015. 

Ban Thường vụ Thành ủy đã chọn 3 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Đảng bộ phường Hội Thương, Đảng bộ xã Biển Hồ, Chi bộ Trường THPT Chuyên Hùng Vương) và 2 đảng bộ thí điểm đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư (Đảng bộ phường Yên Thế, Đảng bộ cơ quan đảng, đoàn thể), thời gian hoàn thành đại hội điểm vào cuối tháng 3-2014.  Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thành ủy viên theo dõi, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội và thành lập 3 tổ công tác của Thành ủy để chỉ đạo 5 tổ chức cơ sở đảng được chọn thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy và đại hội điểm nhiệm kỳ 2015-2020.

Để đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TP Pleiku lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, các cấp ủy đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai và thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở các tổ chức cơ sở đảng bám sát theo các nội dung, tiến độ của Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 18-9-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).  

Thứ hai, lãnh đạo và tổ chức việc thảo luận dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị của cấp ủy phải đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ (nhiệm kỳ 2010-2015), kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu.

Thứ ba, công tác nhân sự cấp ủy (nhiệm kỳ 2015-2020)  tiến hành đúng quy định của Đảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Cấp ủy khóa mới phải đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Thứ tư, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác tư tưởng trong đảng bộ, chi bộ. Tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất