Đảng bộ Quân sự huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) xây dựng tổ chức đảng vững mạnh

    
Tổ công tác thẩm định tổ chức cơ sở đảng của Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với Đảng ủy Quân sự huyện Lâm Hà.

Xây dựng tổ chức đảng vững mạnh toàn diện

Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên trong đơn vị được học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết của Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhất là các nghị quyết, chỉ thị trong lĩnh vực quân sự - quốc phòng. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 235-CT/ĐUQS của Đảng ủy Quân sự tỉnh về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng viên 5 tốt” và công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đảng bộ Quân sự huyện chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, chi bộ quân sự các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng địa phương; đồng thời tham mưu Huyện ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới. Chủ động phối hợp tốt với các đoàn thể địa phương khám tuyển, gọi thanh niên nhập ngũ, tổ chức Hội trại tòng quân động viên thanh niên lên đường thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự đạt chỉ tiêu. Tỷ lệ đảng viên trong thanh niên nhập ngũ hàng năm của huyện đạt khá cao, từ 2,68% (năm 2012) nâng lên 8% (năm 2013), 6,36% (năm 2014).

Đảng bộ quân sự huyện Lâm Hà chú trọng tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên tại 16/16 xã, thị trấn; tổ chức diễn tập chiến đấu - trị an cho các lực lượng các xã, thị trấn; phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; các lớp giáo dục quốc phòng cho học sinh, giáo viên 6 trường THPT trên địa bàn huyện. Công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên mới trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được Đảng bộ quân sự huyện Lâm Hà đặc biệt quan tâm. Từ năm 2012-2016, toàn Đảng bộ đã kết nạp 185 đảng viên (năm 2012: 35 đảng viên; năm 2013: 39 đảng viên; năm 2014: 52 đảng viên; năm 2015: 35 đảng viên; năm 2016: 24 đảng viên).

Việc kiểm tra, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, tập trung xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được Đảng bộ quân sự huyện thường xuyên duy trì. Đảng bộ xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và chỉ đạo tổ chức 100% cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị đăng ký phấn đấu thực hiện, họp đánh giá kết quả hằng năm.

Đặc biệt, Đảng bộ quân sự huyện Lâm Hà rất chủ động và sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2012 đến nay, Đảng bộ ban hành mẫu “Sổ đăng ký phấn đấu học tập và làm theo Bác” phát cho từng đảng viên hằng năm. Sau chào cờ và phân công cán bộ, đảng viên kể những mẫu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác Hồ, người kể chuyện viết tay nội dung câu chuyện đã kể vào “Nhật ký” của Đảng bộ để lưu bút tích. Đồng thời, toàn thể cán bộ, đảng viên ghi vào “Sổ đăng ký phấn đấu” của cá nhân những suy nghĩ, cảm tưởng, rút ra những điều học tập và làm theo Bác qua câu chuyện kể. Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác đã lan tỏa sâu rộng và trở thành ý thức tự giác phấn đấu, rèn luyện trong cán bộ, đảng viên toàn đơn vị.

Thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội

Bên cạnh triển khai toàn diện và có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên mọi lĩnh vực; tham gia đạt thành tích cao trong các hội thi, hội thao, hội diễn hàng năm do Bộ Chỉ hủy quân sự tỉnh tổ chức, nhiều năm qua Đảng bộ quân sự huyện Lâm Hà cũng đã thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. Hằng năm, đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời việc chi trả các chế độ chính sách theo các Quyết định số 62, số 290, số 142 của Thủ tướng Chính phủ đối với dân công hỏa tuyến, dân quân du kích, cán bộ tham gia kháng chiến chống Mỹ; cựu quân nhân tham gia chiến tranh biên giới, hải đảo hiện sinh sống trên địa bàn huyện.

Hình ảnh “bộ đội cụ Hồ” của đơn vị được thể hiện hết sức gần gũi, đẹp đẽ trong đời sống, tình cảm của nhân dân địa phương thông qua các đợt huấn luyện, công tác dân vận, giúp dân thực hiện các công trình phục vụ dân sinh. Toàn đơn vị đã huy động gần 3.000 ngày công san lấp, phát quang 22,8km đường liên thôn; đổ đắp mới 3km đường bê-tông nông thôn phục vụ nhân dân đi lại; thực hiện hàng chục công trình phúc lợi xã hội; nhận chăm sóc và bảo vệ trên 800 ha rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn trên địa bàn huyện. Đặc biệt, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, hơn 2 năm qua, Đảng bộ quân sự huyện Lâm Hà đã nhận phụng dưỡng suốt đời 4 Mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh neo đơn trên địa bàn; thường xuyên mỗi tháng hỗ trợ mỗi Mẹ 1 triệu đồng (Số tiền này được vận động đóng góp trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn Đảng bộ). Những việc làm ấy, nghĩa cử ấy càng khắc sâu tình cảm quân - dân, giáo dục truyền thống, bản chất tốt đẹp “bộ đội cụ Hồ” trong nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Với những thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, liên tục từ năm 2012 đến nay, Đảng bộ Quân sự huyện Lâm Hà đã nhận được nhiều phần thưởng xứng đáng: Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng (năm 2012, 2013 và 2016); được UBND tỉnh Lâm Đồng tặng cờ đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nền quốc phòng toàn dân năm 2014; được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014 - 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; được Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, liên tục 5 năm liền (từ năm 2012 đến 2016), Đảng bộ quân sự huyện Lâm Hà đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ huyện Lâm Hà.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất