Kinh nghiệm xóa bản "trắng" đảng viên ở Đảng bộ huyện Mường Nhé

Mường Nhé là huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên được thụ hưởng Đề án 30a của Chính phủ. Huyện nằm ở ngã ba biên giới tiếp giáp với nước Trung Quốc và Lào. Mường Nhé có 11 xã trong đó có 6 xã biên giới, dân số khoảng hơn 3,5 vạn người với 10 dân tộc, chủ yếu là Mông và Hà Nhì; kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm trên 50%, tình trạng di dịch cư tự do, buôn bán ma túy qua biên giới, an ninh trật tự còn nhiều tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Điều đó có nhiều tác động trực tiếp đến công tác xây dựng đảng của Đảng bộ huyện. Tính đến năm 2015, huyện vẫn còn 38/118 bản “trắng” đảng viên; 36/118 bản chưa có chi bộ, đảng viên đang phải sinh hoạt ghép…

Từ tình hình, đặc điểm khó khăn đó, huyện ủy Mường Nhé xác định việc tăng cường công tác phát triển đảng viên ở những thôn, bản còn khó khăn, ít hoặc chưa có đảng viên là vấn đề cấp thiết và quan trọng, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi thôn, bản. Đảng ủy chú trọng việc nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, đảng viên về tầm quan trọng của việc phát triển đảng viên, đặc biệt là ở những vùng khó khăn, xóa bản “trắng” đảng viên,  “trắng” chi bộ đảng, nhằm bảo đảm tất cả các khu dân cư đều có sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ đảng, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Theo đó mỗi cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở đã hướng dẫn chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, khảo sát lập danh sách đoàn viên, thanh niên, hội viên, lực lượng công an viên, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ, dân quân tự vệ, các quần chúng ưu tú là nữ, những quần chúng đang sinh sống, gắn bó lâu dài ở địa phương… Qua đó, rà soát, phân loại đối tượng “nguồn” để có định hướng lựa chọn bồi dưỡng giáo dục, kết nạp đảng. Tổ chức phát động các phong trào thi đua ở cơ sở (phong trào bảo vệ an ninh trật tự, lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…), từ đó thu hút quần chúng nhân dân tích cực tham gia nhằm phát hiện, lựa chọn quần chúng ưu tú, phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng bằng những việc làm cụ thể, giao nhiệm vụ cho các đoàn thể để giới thiệu đoàn viên, hội viên cho Đảng.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Nhé chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy, Mặt trận và các đoàn thể, Ban chỉ đạo cấp huyện về xóa bản “trắng” đảng viên, bản chưa có chi bộ, theo dõi, đề xuất, bổ sung các giải pháp để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, những vùng khó khăn, ít đảng viên. Các đồng chí cán bộ chủ chốt các phòng, ban cấp huyện và các ban đảng Huyện ủy hằng tháng về trực tiếp dự sinh hoạt với chi bộ thôn, bản để kịp thời triển khai tốt công tác này. Các cấp ủy, chi bộ quán triệt đầy đủ, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đề ra nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực tế ở mỗi địa phương. Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các TCCSĐ chủ động xây dựng kế hoạch tạo “nguồn”, lựa chọn các quần chúng tiêu biểu trong các thôn, bản, cụm bản, trưởng các chi hội đoàn thể ở thôn, bản; các hội viên, lực lượng công an viên, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ, dân quân tự vệ…có nguyện vọng, điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị kết nạp đảng; phân công đảng viên giúp đỡ và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng đảng, là một tiêu chuẩn để xem xét đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên hằng năm trong toàn Đảng bộ. Đảng viên ở các chi bộ luôn cố gắng gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, có nhiều việc làm gương mẫu, thiết thực hơn trong việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa khu dân cư, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới huyện Mường Nhé. Tất cả những đảng viên mới được kết nạp đều được rèn luyện thử thách, giao nhiệm vụ cụ thể ở từng địa phương, đơn vị. Trên các nhiệm vụ được phân công, các đảng viên luôn phát huy vai trò tính tiền phong, gương mẫu để quần chúng Nhân dân làm theo. 

Từ nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chi bộ, bằng nhiều giải pháp quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, từ tháng 1-2016 đến nay, toàn huyện mở 7 lớp cảm tình đảng cho 560 người, 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị phổ thông cho 202 đảng viên dự bị, 2 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 91 học viên; kết nạp 238 đảng viên, trong đó, đảng viên nữ 84 đồng chí, dân tộc thiểu số 175 đồng chí. Huyện Mường Nhé chỉ còn 10 bản “trắng” đảng viên, xóa được 28 bản “trắng” đảng viên. Hiện nay, Huyện ủy Mường Nhé có 42 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 11 đảng bộ xã, 22 chi bộ khối cơ quan, 9 chi đảng bộ khối sự nghiệp, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang; có 122 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Toàn huyện có 1.562 đảng viên, trong đó đảng viên ở xã có 1.054 đồng chí, đảng viên khối cơ quan có 241 đồng chí. Hằng năm có trên 65% TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh; gần 60% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt chi bộ trong sạch vững mạnh; mỗi năm kết nạp được trên 200 đảng viên. Đảng viên có trình độ cao đẳng, đại học được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Quang Sáng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé cho biết: “Xóa bản “trắng” đảng viên là một nỗ lực lớn của Đảng bộ huyện, tuy nhiên hiện toàn Đảng bộ vẫn còn 10 bản “trắng” đảng viên, do những bản này dân số ít, theo đạo Công giáo toàn tòng, điều kiện kinh tế còn khó khăn, giao thông đi lại không thuận lợi. Hiệu quả đạt được trong việc xóa bản “trắng” đảng viên, phát triển đảng viên ở những vùng khó khăn đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng ở cơ sở. Diện mạo của những thôn, bản có có đảng viên, có tổ chức đảng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới của Mường Nhé đổi thay rõ rệt trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, đời sống người dân nâng cao về mọi mặt, từng chi bộ đảng đã thực hiện tốt mọi nhiệm vụ ở địa phương”. Thời gian tới, Huyện ủy Mường Nhé xác định phát triển đảng viên, củng cố các TCCSĐ luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất