Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn
Công an huyện Lộc Bình thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng (GDCT- TT) tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an. Đây là vấn đề quan trọng quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Nhận thức được sâu sắc tầm quan trọng của công tác GDCT-TT, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ và các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành. Từ đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Tình hình triển khai
Đảng bộ đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015, đã xác định: “Đẩy mạnh công tác GDCT- TT, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác xây dựng lực lượng CAND... Tăng cường rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống, tác phong ứng xử và ý thức chấp hành kỷ luật cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với phong trào “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”. Đặc biệt là Chỉ thị số 03 ngày 18-4-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về Tăng cường công tác GDCT - TT trong lực lượng CAND giai đoạn mới với mục tiêu: “Tăng cường công tác GDCT - TT, giáo dục truyền thống; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tận tụy trong công việc; thực hiện quy chế làm việc, quy trình công tác, tinh thần trách nhiệm, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp ứng xử của CBCS”.

Lạng Sơn là  một tỉnh miền núi biên giới đa số là đồng bào dân tộc, mảnh đất địa đầu của Tổ quốc, là phên dậu quốc gia với trên 231km đường biên giới với Trung Quốc, 21 xã giáp biên, cùng với nhiều cửa khẩu (Hữu Nghị, Tân Thanh…), hoạt động xuất nhập cảnh, tình hình dân cư, mối quan hệ giao thương kinh tế, văn hóa, xã hội, con người… diễn ra sôi động. Bên cạnh những mặt thuận lợi cũng còn những khó khăn, phức tạp như: tình trạng buôn lậu, buôn bán hàng giả, tiền giả, hê-rô-in, nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em, tội phạm quốc gia, bất ổn chính trị… là những thách thức lớn, tác động trực tiếp đến sự ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH trên địa bàn, đặc biệt là tác động đến tình hình tư tưởng chính trị của đội ngũ CBCS. Nhận thức được đặc điểm này, Ban Giám đốc Công an tỉnh chú trọng đến công tác giữ gìn TTATXH, an ninh biên giới, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các lực lượng liên ngành để giữ vững ổn định vùng biên. Lực lượng lớn CBCS được giao nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ an ninh vùng biên, nhất là các điểm nóng, tình hình dân cư phức tạp. Bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, Ban Giám đốc quan tâm bồi dưỡng về chính trị tư tưởng để lực lượng này dù trong hoàn cảnh nào cũng bền gan, bền lòng, mưu trí, dũng cảm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Lạng Sơn và Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 của Bộ trưởng Bộ Công an và triển khai thực hiện Thông tư số 22/2008/TT-BCA (X11) của Bộ Công an về quy định trách nhiệm và cơ chế phối hợp thực hiện công tác nắm, giải quyết, báo cáo tình hình tư tưởng CBCS trong tình hình hiện nay. Duy trì chế độ kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác GDCT - TT cho CBCS, đồng thời chú trọng và khuyến khích các đơn vị nghiên cứu, đổi mới phương pháp quản lý giáo dục, tăng cường sức mạnh của tổ chức.

Trong lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị, lực lượng an ninh nhân dân đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động của các loại tội phạm hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; tập trung triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn các mục tiêu, công trình quan trọng về an ninh quốc gia; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; chủ động nắm tình hình và triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới Việt - Trung. Tuyên truyền vận động nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Trên lĩnh vực giữ gìn TTATXH, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố tổ chức triển khai và thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, trọng tâm phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, kết hợp mở các đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm ma túy, buôn người, đấu tranh với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Trên cơ sở làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng được làm rõ, thể hiện sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh, sự vận dụng có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, tinh thần khắc phục khó khăn, ý chí tấn công tội phạm và sự phối hợp hiệu quả  giữa các đơn vị tham gia phá án.

Trong thời gian Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đây là thời điểm nhạy cảm trong quan hệ hai  nước, tác động trực tiếp đến tình hình an ninh chính trị, giao thương kinh tế trên địa bàn tỉnh. Để giữ vững được sự ổn định, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc 03 văn kiện pháp lý với Trung Quốc về biên giới; tăng cường hoạt động đối ngoại, trao đổi thống nhất giải quyết những vấn đề phát sinh trên biên giới. Trọng trách quan trọng này đã giao cho Công an tỉnh, nhất là trách nhiệm của toàn bộ CBCS để giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kết quả đạt được và kinh nghiệm
Thực tiễn triển khai công tác GDCT - TT và các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ cho thấy: Đại bộ phận CBCS đã nắm chắc tình hình thời sự trong nước và thế giới, từ đó nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng, không hoang mang dao động trước khó khăn; có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác GDCT - TT của Công an tỉnh Lạng Sơn còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém: Cấp ủy, lãnh đạo một số đơn vị chưa nhận thức được đầy đủ vai trò quan trọng của công tác GDCT - TT, chỉ tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn; công tác triển khai, quán triệt các chủ trương, đường đối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước từng lúc, từng nơi chưa thực sự chủ động, chất lượng công tác chưa cao; việc tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh thiếu thường xuyên, liên tục; việc nắm diễn biến tư tưởng của CBCS chưa kịp thời, thiếu chủ động đề xuất, giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong tư tưởng, tình cảm của CBCS.

Trước những hạn chế đó, công tác GDCT- TT của Công an tỉnh Lạng Sơn hiện nay cần tập trung làm tốt những giải pháp sau:

Một là: Cấp ủy và thủ trưởng các đơn vị cần nhận thức đầy đủ, thực hiện đồng bộ nội dung công tác GDCT - TT, rèn luyện CBCS trên các mặt: chính trị tư tưởng; đạo đức; tác phong. Không được tách rời, xem nhẹ mặt nào, trong đó xác định nâng cao nhận thức công tác GDCT - TT, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, giác ngộ lý tưởng XHCN, xây dựng đội ngũ CBCS vững mạnh về chính trị là vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.

Hai là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị, làm cho toàn đơn vị nắm vững và quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, trọng tâm là nghị quyết đại hội đảng các cấp và yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng CAND trong thời kỳ mới. Tạo nên sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn đơn vị; phát huy sức mạnh các tổ chức quần chúng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Ba là: Công tác GDCT - TT của Công an tỉnh bên cạnh việc chú trọng bồi dưỡng lý tưởng, tinh thần trách nhiệm cần làm tốt công tác bồi dưỡng kỹ năng và xử lý tình huống, đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ (đặc biệt là tiếng Trung), mở các lớp học tiếng dân tộc thiểu số… cho CBCS. Vì Lạng Sơn là khu vực giáp biên với Trung Quốc, đồng thời cũng là tỉnh miền núi với đa số là người dân tộc thiểu số, nếu đội ngũ CBCS mà không hiểu, không giao tiếp, làm không tốt công tác dân vận với nhân dân thì việc điều tra, phá án, giữ gìn sự ổn định, an ninh vùng biên sẽ là một khó khăn. Mặt khác, dân cư phía Trung Quốc và dân cư trên địa bàn tỉnh có sự giao lưu về kinh tế, xã hội, văn hóa, con người. Vì vậy bên cạnh những thuận lợi, cũng tiềm ẩn nhiều bất ổn. Chính vì vậy, để cho đội ngũ CBCS làm tốt hơn công tác, nhiệm vụ được giao, việc bồi dưỡng, đào tạo ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số cũng là một yêu cần vô cùng cấp thiết.

Bốn là: Tăng cường quản lý, nắm bắt CBCS về tư tưởng, các mối quan hệ, sinh hoạt; chủ động phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức chính trị và rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu kết nghĩa… gắn với thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc; tăng cường tuyên truyền, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường, tạo ra phong trào hành động cách mạng trong thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, nội dung không thiết thực và tính hình thức trong phong trào thi đua; khen thưởng phải kịp thời nhằm củng cố niềm tin, yêu ngành, mến nghề, tạo lập và củng cố mối quan hệ gắn bó giữa cá nhân với đồng đội, tập thể.

Năm là: Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, lấy tổ chức đảng ở cơ sở làm hạt nhân chính trị, lãnh đạo công tác GDCT - TT. Chi bộ là nơi gần gũi nhất trong công tác hằng ngày của đảng viên và chiến sĩ. Do vậy, các chi bộ phải thực sự sâu sát, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên, CBCS, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí chi ủy trong giáo dục, quản lý đảng viên. Trong sinh hoạt chi bộ cần đảm bảo dân chủ, cởi mở, đoàn kết, công tâm để cán bộ, đảng viên tự tin, phát huy tinh thần làm chủ, nâng cao ý thức tự giác đấu tranh tự phê bình và phê bình.

Sáu là: Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến công tác GDCT - TT. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tâm huyết với nghề, có năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đầu tư kinh phí, phương tiện và có chế độ, chính sách thỏa đáng, động viên đội ngũ cán bộ làm công tác GDCT - TT yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất