Huyện ủy Kỳ Sơn lãnh đạo xây dựng nông thôn mới
Đồng chí Nguyễn Hữu Thiệp - TUV, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn, chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới với Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Hòa Bình
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X "về nông nghiệp, nông dân, nông thôn", Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành  nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2020.

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình hành động về xây dựng nông thôn mới với nội dung thiết thực, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trong quá trình thực hiện; các cấp ủy có kế hoạch từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện xây dựng nông thôn mới các xã, thôn.

UBND huyện phát động phong trào thi đua trong toàn tỉnh, thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện. Ban Chỉ đạo được xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trong quá trình thực hiện tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm ở các địa phương trong và ngoài tỉnh - nơi làm tốt và có kinh nghiệm trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2011 đến nay, UBND huyện đã mở 2 lớp tập huấn cho 93 học viên; xây dựng 41 pa-nô, băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền đặt tại các điểm cụm xã để tuyên truyền, vận động nhân dân. Đài phát thanh - Truyền hình của huyện xây dựng thêm chuyên mục Nông thôn mới để thực hiện tuyên truyền thêm hiệu quả.

Các cấp ủy xác định rõ mục tiêu của xây dựng nông thôn mới là vì nhân dân, do người nông dân làm chủ trên cơ sở Đảng lãnh đạo và hỗ trợ của Nhà nước. Do đó, việc huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới được cấp uỷ chỉ đạo bám sát kế hoạch, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, dân chủ bàn bạc với nhân dân nhằm khơi dậy tính tự giác, tích cực của mỗi người dân trong hưởng ứng và tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Nhờ chủ trương và cách làm đúng, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Kỳ Sơn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhân dân đã góp trên 10.000 ngày công lao động, hiến hơn 17.000m­2 đất để làm đường giao thông, giao thông nội đồng và các công trình công cộng khác. 100% số xã có đường nhựa và bê tông đến trung tâm xã, 100% các xã có điện lưới quốc gia. Toàn huyện có 11/32 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,44%; 3/9 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 59/79 xóm được công nhận là làng văn hóa, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch là 92%... Đến nay trong 9 xã của huyện, có 2 xã đạt từ 9 đến 11 tiêu chí, 5 xã đạt từ 5 đến 8 tiêu chí, 2 xã đạt dưới 5 tiêu chí. 6 xã đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung, 3 xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết khu trung tâm, cả 9 xã đã hoàn thành quy hoạch và được phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới, tổ chức công bố đồ án quy hoạch cấp xã và sơ bộ cắm mốc quy hoạch.

Diện mạo nông thôn của huyện Kỳ Sơn thay đổi đáng kể: trụ sở làm việc của chính quyền xã, trường học, trạm y tế, các công trình thủy lợi được xây dựng mới đạt chuẩn; đường thôn, xóm được nâng cấp, cải tạo và làm mới theo các tiêu chí của chương trình. Sản xuất nông nghiệp từng bước theo hướng hàng hóa và hiện đại hóa, đời sống của bà con nông dân dần được cải thiện; an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững… Đó là những kết quả bước đầu làm động lực để Kỳ Sơn tiếp tục phát triển, vươn lên, hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất