Một chi bộ thực hiện tốt Quy định 76-QĐ/TW
Đồng chí Trần Thị Phượng, Bí thư chi bộ Phố 4 đã lãnh đạo chi bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.
Là tổ dân phố nằm ở trung tâm TP. Điện Biên Phủ, chi bộ Phố 4 có nhiều cán bộ, đảng viên đang công tác ở các cơ quan tỉnh, thành phố về sinh hoạt nơi cư trú. Hiện chi bộ có 51 đảng viên, trong đó đảng viên thuộc đối tượng thực hiện Quy định 76 (gọi tắt là đảng viên "76") có 39 đồng chí, chiếm 76,5%.
Chi bộ đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ hằng năm (2 kỳ/năm) đối với đảng viên "76”. 100% đảng viên "76” được tiếp nhận đã tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt với chi ủy nơi cư trú. Các buổi sinh hoạt đều có đại diện đảng ủy, UBND phường, mặt trận Tổ quốc, công an phường, tổ trưởng tổ dân phố tham dự. Nội dung sinh hoạt là những vấn đề thiết thực, cụ thể đang diễn ra trên địa bàn dân cư như: thông báo những kết quả, khó khăn, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những nhiệm vụ trọng tâm cần lãnh đạo nhân dân thực hiện, nhất là những vấn đề bức xúc trên địa bàn để đảng viên "76" biết, tham gia cùng bàn và đề xuất biện pháp giải quyết.
Ngoài việc chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức sinh hoạt đều đặn theo định kỳ, chi bộ Phố 4 còn làm tốt công tác phối hợp thực hiện việc quản lý, giới thiệu và tiếp nhận đảng viên "76". Chi bộ đã thực hiện chia tổ, lập sổ theo dõi và phân công cấp ủy viên theo dõi, quản lý đảng viên "76"; nhận xét, đánh giá khách quan về việc đảng viên "76” chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, giúp cấp ủy nơi đảng viên đang công tác có cơ sở đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm. Đồng chí Trần Thị Phượng, Bí thư chi bộ Phố 4 cho biết: Đảng viên "76” về tham dự sinh hoạt trên địa bàn dân cư đã có rất nhiều ý kiến đóng góp với chi ủy, Đảng ủy phường Tân Thanh về phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở khu dân cư như: làm đường giao thông, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, công tác khuyến học - khuyến tài..v.v. Đồng thời, đảng viên "76” cũng tham gia giúp cấp ủy giải đáp những thắc mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khu dân cư về những vấn đề mình am hiểu, phụ trách; tiếp nhận những ý kiến, tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời phản ánh với cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tham mưu, tư vấn cho chi bộ về công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể rất hiệu quả.
Có thể thấy, việc chú trọng thực hiện Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị ở chi bộ Phố 4 đã mang lại nhiều kết quả. Chú trọng thực hiện Quy định 76 và làm tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, nhiều năm qua, Chi bộ Phố 4 đều đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh, đảng viên đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên bị vi phạm, xử lý kỷ luật.
Qua thực tế ở chi bộ Phố 4 có thể khẳng định Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị là một chủ trương đúng đắn, là hình thức nhằm tăng cường quản lý đảng viên, là điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động và các mối quan hệ xã hội của đảng viên; giúp mỗi đảng viên tự rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất