Đảng bộ xã Mường Nhà (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ
Đồng chí Vì Văn Khiên, Bí thư Đảng ủy xã quán triệt tới các đồng chí đảng ủy viên về đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020, để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi bộ trực thuộc, Đảng uỷ xã đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, phù hợp với tình tình thực tế của địa phương. Đặc biệt là bám sát nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 30-3-2016 của Huyện ủy Điện Biên về “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên giai đoạn 2016-2020”.

Theo đó, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ tập trung đổi mới về nội dung và hình thức sinh hoạt; chú trọng nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu chi bộ. Đồng thời, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách và tham gia sinh hoạt định kỳ tại các chi bộ. Thông qua việc dự sinh hoạt các đồng chí này sẽ hướng dẫn các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt, tạo môi trường dân chủ, cởi mở để đảng viên phát biểu, bày tỏ chính kiến của mình về những vấn đề trọng tâm, cần thiết ở cơ sở. Để làm tốt nội dung này, trước mỗi kỳ sinh hoạt, cấp uỷ chi bộ đều hội ý, chuẩn bị và thống nhất các nội dung, chương trình sinh hoạt, thông báo đến từng đảng viên để sắp xếp công việc, chuẩn bị ý kiến tại hội nghị. Sau các buổi sinh hoạt, bí thư chi bộ tổ chức họp, triển khai tới trưởng, phó thôn bản, trưởng các đoàn thể trong thôn, bản để tập trung thực hiện các nghị quyết của chi bộ. Nội dung sinh hoạt được các chi bộ chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, chủ đề rõ ràng, cụ thể, tập trung vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị theo các kỳ sinh hoạt chi bộ như: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; công tác quốc phòng - an ninh; công tác lãnh đạo chính quyền, đoàn thể nhân dân; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Trong mỗi kỳ sinh hoạt, các chi bộ đều dành thời gian để thông báo tới toàn thể đảng viên về tình hình thời sự quốc tế, trong nước và ở địa phương; phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; đánh giá, nhận xét về tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong tháng, thảo luận nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của tháng tiếp theo. Hầu hết các đảng viên trong chi bộ đều phát huy dân chủ, trách nhiệm, phát biểu ý kiến, tham gia thảo luận những nội dung chi bộ quan tâm lãnh đạo. 

Các chi bộ duy trì nghiêm túc việc sinh hoạt theo chuyên đề, lựa chọn những vấn đề mà đảng viên và người dân đang quan tâm hoặc những vấn đề gây bức xúc trong dư luận để đưa ra cùng bàn bạc, thống nhất tại các buổi sinh hoạt, như:việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên trong việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; việc xây dựng và thực hiện quy ước thôn, bản văn hóa, gia đình văn hóa; vấn đề vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới; công tác tạo nguồn, bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng viên, hoặc là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh

Đồng chí Thào A Giàng, Bí thư Chi bộ 7 bản Pu Lau cho biết: Trước đây, Chi bộ có tỷ lệ đảng viên tham gia thấp, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao, nội dung còn đơn điệu. Song, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu chi bộ, đến nay chất lượng sinh hoạt chi bộ ở bản Pu Lau được nâng lên, đã phát huy được tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình trong chi bộ. Nội dung sinh hoạt được đổi mới, bám sát nhiệm vụ của địa phương, thu hút đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ, tỷ lệ đạt gần 100%. Đáng chú ý, trong các buổi sinh hoạt đều có lãnh đạo xã tham dự, các nội dung, kiến nghị của đảng viên và nhân dân trong bản đều được lãnh đạo xã quan tâm chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Nhất là những kiến nghị của đảng viên và người dân trong bản về những vấn đề liên quan đến tình hình sản xuất, thu hoạch lúa, gieo trồng giống mới; chăm sóc cây trồng vật nuôi, các phương án phòng, chống cháy rừng, quản lý bảo vệ rừng; công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn…

Trao đổi với đồng chí Vì Văn Khiên, Bí thư Đảng ủy xã Mường Nhà, được biết: Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng quy chế làm việc của cấp uỷ chi bộ; bảo đảm 100% chi bộ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng; mỗi quý chi bộ sinh hoạt 1 chuyên đề; trên 70% chi bộ đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo tinh thần Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016-2020”.

Thời gian tới, Đảng ủy xã Mường Nhà tiếp tục duy trì việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách và dự sinh hoạt với các chi bộ hằng tháng, để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ sinh hoạt cũng như chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ; kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế trong hoạt động ở từng chi bộ... Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ trực thuộc cũng như trong toàn Đảng bộ.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất