Đảng bộ Bà Rịa - Vũng Tàu nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng
Tạp chí Xây dựng Đảng cùng lãnh đạo Vụ địa phương III, BTCTƯ (bên phải) tìm hiểu công tác TCXDĐ tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu

Kịp thời sắp xếp, chuyển giao một số tổ chức đảng phù hợp với từng loại hình sinh hoạt, khắc phục dần tình trạng chi bộ ghép nhiều cơ quan, đơn vị. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sắp xếp chuyển giao Đảng bộ cơ sở Công ty cổ phần cao su Hòa Bình thuộc Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Cao su Bà Rịa về trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, nâng cấp Đảng bộ cơ sở Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam lên đảng bộ cấp trên cơ sở; thành lập Đảng bộ thành phố Bà Rịa trên cơ sở Đảng bộ thị xã Bà Rịa. Thực hiện Hướng dẫn 38-HD/BTCTW, ngày 9-3-2010 của Ban Tổ chức Trung ương “về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng”, đến nay đã có 2 huyện thành lập mô hình đảng bộ khối cấp huyện như: Đảng bộ huyện Xuyên Mộc thành lập Đảng bộ cơ sở khối Đảng, khối Chính quyền và khối Dân vận; Đảng bộ huyện Đất Đỏ thành lập Đảng bộ cơ sở khối Dân vận và một số huyện khác đang nghiên cứu, xây dựng đề án thực hiện.

Quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên. Sau khi tổng kết Kế hoạch 51-KH/TU ngày 9-6-2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2008-2010, Ban Tổ chức tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đảng viên cho từng đảng bộ đến năm 2015. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, lãnh đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở một số ngành, lĩnh vực có tỷ lệ đảng viên thấp như lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; cán bộ, viên chức ngành y tế, giáo dục; cốt cán thôn, ấp, khu phố… Với chủ trương, biện pháp tích cực nên số lượng phát triển đảng viên hằng năm đều đạt trên 7% so với tổng số đảng viên trong toàn tỉnh. Từ năm 2010 đến  tháng 11-2012, toàn tỉnh đã kết nạp mới 5.285 đảng viên...

Tăng cường công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có chủ trương thành lập chi bộ cơ động. Đây là chi bộ có tính chất đặc thù. Cơ cấu chi bộ cơ động gồm lãnh đạo Ban Tổ chức, Liên đoàn Lao động, Đoàn thanh niên… huyện, thành uỷ, bí thư chi bộ là đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức, để giúp cấp ủy thực hiện công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đến nay 6/8 huyện, thị đã thành lập chi bộ cơ động. Ngoài các đảng viên được phân công tham gia chi bộ cơ động, chi bộ tiếp nhận thêm những đảng viên làm việc trong doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, đang sinh hoạt đảng ở nơi cư trú về sinh hoạt với chi bộ... Các cấp ủy và chi bộ cơ động tăng cường tiếp xúc, phân tích rõ chức năng, nhiệm vụ và vai trò của tổ chức đảng trong DNNNN đến nay đa số các chủ doanh nghiệp đều đồng thuận và bước đầu tạo điều kiện cho tổ chức đảng hoạt động. Đến nay, có 35 doanh nghiệp DNNNN có tổ chức đảng với 959 đảng viên. Các doanh nghiệp đã thành lập 563 tổ chức công đoàn, 57 tổ chức đoàn thanh niên, qua đó giúp cấp ủy tháo gỡ khó khăn trong việc phát triển đảng và thành lập tổ chức đảng trong DNNNN.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu và các cấp ủy tích cực chỉ đạo, thành lập các tổ công tác theo dõi, kiểm tra và dự sinh hoạt ở các chi bộ, nhằm từng bước nâng cao chất lượng, nội dung và hiệu quả sinh hoạt chi bộ. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10, các cấp ủy và đồng chí bí thư chi bộ đã nắm vững về chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ và bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, từ đó có biện pháp lãnh đạo, xây dựng và đề ra nghị quyết sát đúng với tình hình thực tế. Các chi bộ chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ đó tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 11 tổ công tác, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy thành lập 66 tổ công tác để theo dõi, kiểm tra và dự sinh hoạt chi bộ. Qua thực hiện Chỉ thị cho thấy các cấp ủy đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng cụ thể lịch sinh hoạt chi bộ hằng tháng theo quy định của Tỉnh ủy về “Tuần sinh hoạt chi bộ”. Đến nay đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt tỷ lệ trên 90%. Ý kiến đảng viên tham gia thảo luận nhiều hơn, thể hiện được tính chiến đấu trong sinh hoạt, các ý kiến đóng góp đều mang tính xây dựng, thẳng thắn, trên tinh thần đoàn kết, luôn chỉ ra những tồn tại để cùng nhau bàn biện pháp giải quyết. Tỷ lệ đảng viên phát biểu ý kiến đạt từ 50-60% so với tổng số đảng viên dự họp. 90% chi bộ thực hiện sinh hoạt theo lịch đã đăng ký và thực hiện đầy đủ quy trình sinh hoạt. Công tác điều hành cuộc họp của đồng chí chủ trì có sự chuẩn bị và thực hiện tốt hơn, có 96% chi bộ được các tổ công tác đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt, nội dung được đổi mới, tạo không khí đoàn kết và xây dựng, có nghiên cứu tập trung thảo luận sâu các vấn đề trọng tâm, cụ thể liên quan đến vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của chi bộ.

Chất lượng đánh giá tổ chức cơ sở đảng đã thực chất hơn, từng bước khắc phục tình trạng chạy theo thành tích. Kết quả phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hằng năm cho thấy tổng số cơ sở đảng được đánh giá chất lượng đều đạt 95% trở lên. Trong đó số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá trong sạch, vững mạnh đạt trên 87,3%. Các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở hằng năm được đánh giá đạt 96% trở lên; tỷ lệ chi bộ trong sạch, vững mạnh đạt trên 90%...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất