Đồng Tháp: Giám sát công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2012 tại huyện Hồng Ngự

Thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tổ công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa tiến hành giám sát công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2012 tại Ban Tổ chức Huyện ủy Hồng Ngự.

Trong năm 2012, Ban Tổ chức Huyện ủy Hồng Ngự đã tham mưu giúp cấp uỷ thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí, xắp xếp cán bộ gắn với quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 (A1) của huyện, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn từ nay đến 2015 và định hướng đến 2020 của cơ quan đảng, đoàn thể huyện và cấp xã. Quan tâm thực hiện chính sách đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; việc tuyển dụng cán bộ, công chức, thi nâng ngạch lương từ cán sự lên chuyên viên đối với cơ quan đảng, đoàn thể trong huyện.

Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc phù hợp với từng loại hình; thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, quản lý đội ngũ đảng viên, thực hiện nhiệm vụ đảng viên gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong năm đã kết nạp được 272 đảng viên, vượt chỉ tiêu là 0,74%. Nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện lên 2.815 đảng viên, đạt tỉ lệ 1,94 % so với dân số. Trong số đảng viên mới kết nạp, nữ: 94 đồng chí; chiếm 34,55 %; Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh: 198 đồng chí, chiếm 72,79%. Tuổi đời bình quân của đảng viên mới kết nạp là 28,27. Trình độ học vấn: trung học cơ sở: 6 đồng chí; trung học phổ thông: 266 đồng chí. Trình độ chuyên môn: trung học chuyên nghiệp: là 74 đồng chí; cao đẳng: 32 đồng chí; đại học: 70 đồng chí; thạc sĩ: 1 đồng chí. Các đơn vị thực hiện tốt công tác này gồm: Đảng ủy xã Phú Thuận A, Thường Thới Tiền; Đảng ủy Công an; Chi bộ Văn phòng Huyện ủy...

Công tác quản lý hồ sơ đảng viên ở cơ sở được thực hiện đúng theo quy định và hướng dẫn của Trung ương. Tổ chức hướng dẫn viết lý lịch và phiếu đảng viên để hoàn chỉnh hồ sơ đảng viên mới kết nạp. Trong quản lý hồ sơ đảng viên chưa phát hiện trường hợp nào làm thất thoát hay hư hỏng hồ, định kỳ có cập nhật phiếu bổ sung vào hồ sơ đảng viên đúng quy định.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm đúng mức, đã kịp thời, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy việc thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận vấn đề chính trị của cán bộ thuộc diện quản lý cũng như trong quá trình dự nguồn tham gia cấp ủy, giữ chức vụ chủ chốt và cán bộ làm việc ở cơ quan, bộ phận trọng yếu cơ mật.

Qua giám sát lần này nhằm nắm tình hình tham mưu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng đảng, đồng thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế và giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất