Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với học, làm theo tấm gương Bác Hồ
Hoằng Hợp với phong trào hiến đất làm đường giao thông Xây dựng nông thôn mới
Đảng bộ xã Hoằng Hợp (huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá) có 270 đảng viên sinh hoạt tại 14 chi bộ. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, xác định rõ tầm quan trọng của Nghị quyết, Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng chương trình hành động gửi xuống từng chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong xã, chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo hướng dẫn.

Đồng chí Cao Thị Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Để thực hiện có kết quả 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã nêu, trong đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp trong xã, trước hết là những người đứng đầu các cơ quan, các ngành, các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao. Việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống của người đứng đầu các tổ chức đảng, chính quyền để kiểm tra, giám sát, tham gia góp ý kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết được chú trọng; UBKT Đảng ủy đã tiến hành rà soát tất cả các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, cán bộ thuộc diện Đảng ủy quản lý để gợi ý kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt được hiệu quả thiết thực, Đảng uỷ đã gắn việc triển khai thực hiện với các nội dung của phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, nêu cao tinh thần học tập và làm theo gương Bác, cán bộ, đảng viên (nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức chuyên môn xã) đã nghiêm túc kiểm điểm phê bình. Thông qua kiểm điểm, mỗi cán bộ, đảng viên đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại của bản thân và của đồng chí mình, giúp nhau cùng tiến bộ, cũng như lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc ý kiến góp ý của đồng nghiệp, tập thể, quần chúng nhân dân, từ đó đề ra hướng khắc phục và kế hoạch rèn luyện theo gương Bác. Đa số đảng viên, quần chúng nhân dân đã tham gia đóng góp xây dựng tổ chức đảng và cán bộ với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, chân thành, khách quan và xây dựng. Có thể nói, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã giúp cho các cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt xã Hoằng Hợp đổi mới tác phong công tác theo hướng dân chủ, công khai, sâu sát cơ sở, giảm tình trạng xa rời quần chúng, cửa quyền sách nhiễu nhân dân.

Trong xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên đi đầu, thi đua đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và giúp đỡ các hộ khó khăn nâng cao đời sống, đặc biệt là việc hiến đất xây dựng đường giao thông. Là 1 trong 5 xã của huyện được lựa chọn điểm giai đoạn 2011-2015, với phương châm: “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thông quan tuyền truyền, vận động để mọi người dân trong  xã nhận thức rõ về lợi ích xây dựng hạ tầng, nhất là các công trình giao thông, toàn xã có 209 hộ dân ở các thôn Minh Quang, Lộc Thọ, Quỳ Thanh, Lộc Bính, Lộc Ất đã tham gia hiến trên 7.200 m2 đất. Điển hình như hộ gia đình ông: Nguyễn Hữu Thanh thôn Lộc Ất đã tự nguyện tháo rỡ 70m2 tường rào, hiến 70 m2 đất thổ cư  huy động con cháu ủng hộ hàng chục ngày công đào đắp san lấp mở rộng đường giao thông trong thôn xóm. Bên cạnh đó, việc đổi điền dồn thửa mở rộng cánh đồng thâm canh lúa chất lượng hiệu quả cao, nhất là chương trình sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn Việt - Gáp cũng được cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện. Toàn xã có trên 70 ha diện tích rau quả an toàn, trong đó có 20 ha được sản xuất theo hướng Việt - Gáp, bình quân mỗi ngày cung cấp từ 1,5 đến 2 tấn rau quả sạch cho các chợ, siêu thị và các bếp ăn tập thể khu công nghiệp, mang lại nguồn thu đáng kể cho nông dân. Đến nay, trong cơ cấu kinh kế, giá trị tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản của xã đạt 38%, dịch vụ - thương mại đạt 32%, nông nghiệp giảm còn 30%. Tổng hợp chung, tính đến thời điểm hiện tại Hoằng Hợp đã hoàn thành 11 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Bằng sự sáng tạo, sâu sát thực tiễn trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoằng Hợp đã đạt được nhiều kết quả, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận lớn trong xã hội.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất