Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình dịch Covid-19: Cách làm của một số đảng bộ trực thuộc Trung ương
Một buổi sinh hoạt chi bộ của Chi bộ Ấp 3 (Phong Thạnh, Cầu Kè, Trà Vinh). Ảnh: TL.

Sóc Trăng tổ chức sinh hoạt đảng theo cụm ở các chi bộ có đông đảng viên

Nhằm tăng cường kiểm soát, ngăn chặn, phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, tiếp tục thực hiện hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, các cấp uỷ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó có quy định “Không tụ tập trên 20 người nơi công cộng; hoạt động hội, họp được tổ chức với số lượng dưới 20 người nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định”.

Các cấp uỷ đã chỉ đạo các chi bộ có đông đảng viên tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng tháng theo cụm và phân công cấp ủy viên theo dõi, phụ trách bảo đảm thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đầy đủ nội dung sinh hoạt theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bước đầu triển khai thực hiện mô hình tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ theo cụm trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay là phù hợp, hiệu quả, đảm bảo duy trì được nền nếp sinh hoạt chi bộ theo Điều lệ Đảng, vừa góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Trà Vinh thí điểm mô hình sinh hoạt tổ đảng thay cho sinh hoạt chi bộ hằng tháng đối với những chi bộ có đông đảng viên, chia thành nhiều tổ đảng

Hằng tháng, các tổ đảng sinh hoạt định kỳ thay cho sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt tổ đảng thực hiện giống như nội dung sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU ngày 12-9-2018 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ đảng biểu quyết về chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị để báo cáo tại cuộc họp chi uỷ mở rộng làm cơ sở ra nghị quyết. Sau cuộc họp của các tổ đảng, ban chi uỷ tổ chức cuộc họp mở rộng gồm các đồng chí chi uỷ viên, tổ trưởng các tổ đảng đề ra nghị quyết để thực hiện; những vấn đề quan trọng như: Kết nạp đảng viên, xét tặng Huy hiệu Đảng, rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, khen thưởng, kỷ luật đảng viên, sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết năm… thì tổ chức họp toàn thể đảng viên chi bộ.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại cuộc họp về thực hiện công tác phòng, chống dịch trong sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã ban hành Công văn về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19; trong đó, chỉ đạo các tổ chức đảng sinh hoạt định kỳ phải bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch. Trường hợp các đảng bộ, chi bộ có đông đảng viên chia cụm, chia tổ để thực hiện cho phù hợp nhưng phải đảm bảo chất lượng cuộc họp.

TP. Hồ Chí Minh bảo đảm nguyên tắc sinh hoạt chi bộ trong tình hình dịch bệnh COVID-19

Ngày 10-7-2021, BTV Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 209-CV/TU chỉ đạo “về hình thức họp của cấp ủy, tổ chức đảng trong tình hình hiện nay”. Theo đó, BTV Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức họp định kỳ theo hình thức “cung cấp thông tin, gửi các nội dung cần xin ý kiến bằng văn bản đến từng thành viên, đảng viên (nếu có); gửi dự thảo nghị quyết đến từng thành viên, đảng viên để lấy ý kiến và thống nhất thực hiện; đồng thời phải lập hồ sơ lưu trữ theo quy định đối với các nội dung đã xin ý kiến”.

Thực tiễn thời gian qua ở TP. Hồ Chí Minh cho thấy, các chi bộ đã chủ động đưa ra những giải pháp trong thực hiện sinh hoạt chi bộ nhằm bảo  đảm, giữ vững vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, đồng thời không bị gián đoạn một số hoạt động cũng như bảo đảm đủ kỳ sinh hoạt trong năm. Chẳng hạn, trong lúc toàn Thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, các chi bộ chỉ duy trì hình thức sinh hoạt tập trung đối với những chi bộ có dưới 20 đảng viên; các chi bộ có trên 20 đảng viên thì tổ chức sinh hoạt theo tổ đảng, nhưng phải đảm bảo mỗi tổ đảng không quá 20 người. Đối với hình thức sinh hoạt tổ đảng, cấp ủy chi bộ chủ động họp bàn, thống nhất xây dựng dự thảo nghị quyết, chuẩn bị tài liệu sinh hoạt, phân công bí thư, phó bí thư, chi ủy viên chủ trì sinh hoạt tại mỗi tổ, tiếp nhận những ý kiến của đảng viên để hoàn thiện, ban hành nghị quyết chính thức của chi bộ...

Ở một số tổ chức đảng, cấp ủy phân công các đồng chí cấp ủy viên trực tiếp phụ trách, hướng dẫn các chi bộ cách thức tổ chức triển khai việc sinh hoạt theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, đồng thời thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch. Với những chi bộ không thể sinh hoạt theo tổ đảng hoặc không có tổ đảng thì cấp ủy thống nhất nội dung, xây dựng dự thảo nghị quyết chi bộ và gửi tới từng đảng viên bằng văn bản. Các đảng viên sẽ nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình, nghị quyết của chi bộ và gửi phản hồi cho chi ủy. Chi ủy (hoặc bí thư) tổng hợp, xem xét các ý kiến đóng góp của đảng viên, sau đó ban hành nghị quyết của chi bộ...


Đồng chí Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND Quận 4 tặng Giấy khen cho chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020”. Ảnh: TL.

Vào thời điểm TP. Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính  phủ, khi không thể gửi tài liệu trực tiếp, nhiều chi bộ thực hiện việc trao đổi thông tin, tài liệu chủ yếu qua các ứng dụng như Zalo, Viber, Lotus Note, email công vụ… hoặc các nhóm trên trang web riêng của đơn vị hay Facebook để thông tin đến đảng viên. Nhiều chi bộ đính kèm các đường dẫn (link) bài viết trên mục Sổ tay Xây dựng Đảng của Trang tin Điện tử Đảng bộ thành phố. Ở cách sinh hoạt này, phần nhiều đảng viên dành thời gian góp ý khá kỹ các văn bản, tài liệu, nhờ đó cơ bản nắm bắt được nội dung kiểm điểm công việc trong tháng trước và chương trình công tác tháng sau. Một số chi bộ sử dụng công nghệ thông tin để họp trực tuyến. Trên một số nền tảng, ứng dụng (phổ biến là Zalo, Zoom và Google Meet), các đảng viên có thể tham gia sinh hoạt tại nhà và về cơ bản vẫn có không khí như họp trực tiếp, như nghe phát biểu, được phát biểu, được nhìn thấy nhau, được biểu quyết… Tất nhiên, một số nội dung có tính chất nội bộ, như phổ biến các thông tin mật, về công tác nhân sự…, thì không được triển khai ở hình thức sinh hoạt này.

Việc đổi mới sinh hoạt chi bộ ở các đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Trà Vinh hay TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện nay là phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn, đã góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ, đảng bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Việc bảo đảm sinh hoạt định kỳ của chi bộ là nhằm thực hiện vai trò lãnh đạo của chi bộ đối theo các nguyên tắc của Đảng. Trong điều kiện hiện nay, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với các hoạt động của cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng cũng như nhiệm vụ phòng chống dịch lại càng quan trọng hơn, tập trung hơn. Do đó, việc tổ chức sinh hoạt định kỳ càng phải được quan tâm, thay đổi linh hoạt, phù hợp với  tình hình thực tiễn hơn bao giờ hết, trong đó có thể giản lược một số yêu cầu nhưng nội dung, tính chất và nhất là các nguyên tắc thì phải được bảo đảm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất