Huyện Điện Biên trên đường đổi mới và phát triển
Điện Biên Phủ đang đổi mới từng ngày.

Đảng bộ huyện Điện Biên có 69 tổ chức cơ sở đảng (29 đảng bộ, 40 chi bộ), với 5.004 đảng viên. Trong những năm qua, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015, Huyện ủy đã xây dựng nhiều nhóm nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng đảng, tập trung kiện toàn hệ thống chính trị phù hợp với điều chỉnh cơ cấu hành chính thôn, bản và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của huyện và đã đạt những kết quả quan trọng.

 

Chủ động giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn


Với 154km biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, địa hình phức tạp, đồng bào các dân tộc định cư phân tán, các hoạt động giao thương quốc tế trên địa bàn, đặc biệt là khu vực cửa khẩu quốc tế Tây Trang và cửa khẩu quốc gia Huổi Puốc diễn ra với nhịp độ khá cao, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn. Những năm gần đây, trên địa bàn huyện xuất hiện thêm tình trạng di dịch cư tự do; hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật; tuyên truyền thành lập nhà nước Mông; các tội phạm hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội… Nắm chắc diễn biến tình hình, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách về quốc phòng - an ninh và nội chính, chủ động đấu tranh ngăn chặn các hoạt động gây mất ổn định chính trị của các thế lực thù địch; tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng và nhân dân các dân tộc trong huyện trong đấu tranh bảo vệ an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Năm 2013, Huyện ủy đã trực tiếp tham gia chỉ đạo diễn tập cụm tác chiến Biên phòng số 4 Thanh Luông và cụm tác chiến Biên phòng Tây Trang; diễn tập chiến đấu trị an tại hai xã Thanh An và Thanh Xương. Chỉ đạo cấp ủy và tổ chức đảng các cấp trong toàn huyện triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, xóa các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy (năm 2013, các lực lượng chức năng đã tiến hành theo dõi và ngăn chặn 159 vụ buôn bán ma túy, bắt giữ 196 đối tượng, thu giữ 52 bánh heroin, 1.459 viên ma túy tổng hợp; điều tra làm rõ và xử lý 80 vụ tội phạm trật tự xã hội, bắt 131 đối tượng); đấu tranh ngăn chặn lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, kích động di cư tự do và các hoạt động tuyên truyền thành lập “nhà nước Mông”; giải quyết kịp thời các khiếu kiện, tranh chấp và khắc phục tình trạng vi phạm luật giao thông… Huyện ủy đã tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại, thường xuyên giữ mối quan hệ với các huyện biên giới của nước bạn Lào; tiến hành định kỳ các cuộc họp giao ban biên giới với bạn (cấp huyện 2 năm 1 lần, cấp xã 1 năm 1 lần) để trao đổi thông tin, phối hợp tiến hành công tác an ninh biên giới và tạo điều kiện để nhân dân hai bên qua lại thăm than, trao đổi hàng hóa, chữa bệnh.


Việc thường xuyên tiến hành các hoạt động diễn tập cũng như chủ động trong đấu tranh phòng ngừa và ngăn chặn các loại hình tội phạm đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, giữ vữ an ninh trật tự trên địa bàn toàn huyện, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm sản xuất, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

 

Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội


Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường. Việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội được gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bảo đảm định hướng phát triển bền vững; nhờ đó, kinh tế - xã hội của huyện Điện biên những năm gần đây có bước phát triển rõ nét. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Các phong trào (văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao) phát triển sôi nổi và rộng khắp. Chất lượng công tác giáo dục - đào tạo, y tế không ngừng được nâng cao (năm 2013, toàn huyện đã có 59/90 trường học đạt chuẩn quốc gia, tăng 6 trường so với năm 2012, hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 5 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế). Việc triển khai các chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được tiến hành đồng bộ và hiệu quả (tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong toàn huyện năm 2013 còn 17,6%, giảm 3,16% so với năm 2012). Trong sản xuất và kinh doanh, tổng thu ngân sách nhà nước của huyện năm 2013 đạt 716,383 tỷ đồng, tăng 26,47% so với năm 2012. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định: năm 2013 so với năm 2012, tổng diện tích gieo trồng đạt 25.420ha, sản lượng lương thực đạt 87.223 tấn (700kg/đầu người) đạt 100,38% so với kế hoạch, tăng 0,78%; đàn gia súc, gia cầm giữ nhịp độ tăng trưởng 5,6-12,4%; diện tích nuôi trồng thủy sản 1.183ha, tăng 24,3%; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 327,54 tỷ đồng, tăng 11,9%.


 

Xây dựng đảng bộ vững mạnh


Những năm qua, Huyện ủy Điện Biên đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tập trung nhiệm vụ trọng tâm xây dựng đảng với ba giải pháp lớn: làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiện toàn hệ thống tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.


Công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Song song với giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn đảng bộ tập trung làm tốt công tác giáo dục nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng; thông qua sinh hoạt thường xuyên, sinh hoạt chuyên đề đấu tranh chống các quan điểm sai trái, các biểu hiện suy thoái về nhận thức trong cán bộ, đảng viên; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở. Qua 2 năm triển khai thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) kết hợp với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng cán bộ, đảng viên ngày càng ổn định; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức đảng, đảng viên trong toàn đảng bộ được nâng lên. Năm 2013, có 87,32% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 12,68% hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 11,98%, hoàn thành tốt nhiệm vụ 74,76%, hoàn thành nhiệm vụ 12,94%, tỷ lệ đảng viên vi phạm 0,32%.


Công tác kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung đẩy mạnh phát triển đảng viên, Huyện ủy đã xây dựng nghị quyết chuyên đề cho công tác phát triển đảng viên tại các thôn, bản. Trung bình hằng năm kết nạp được trên 200 đảng viên là những quần chúng ưu tú, trưởng thành từ các phong trào ở cơ sở, trong đội ngũ giáo viên, chiến sỹ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, (năm 2013, kết nạp được 302 đảng viên, chuyển đảng chính thức 264 đảng viên, xoá được 2 bản trắng đảng viên). Công tác phát triển đảng viên bảo đảm đúng quy trình, chất lượng theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác giáo dục chính trị cho nguồn phát triển đảng viên được tiến hành một cách cơ bản và hệ thống (năm 2013, huyện đã mở được 7 lớp bồi dưỡng phát triển đảng viên cho 437 quần chúng ưu tú; 5 lớp bồi dưỡng chính trị cho 282 đảng viên mới).


Trong lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn hệ thống tổ chức cơ sở đảng, xóa thôn, bản chưa có đảng viên và tổ chức đảng, phấn đấu đến năm 2015 xóa bản trắng đảng viên và tổ chức đảng, cấp ủy và tổ chức đảng các cấp đã và đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, trong đó quan tâm giải pháp xây dựng nguồn đảng viên, cán bộ chủ chốt là người tại chỗ, đối tượng phát triển đảng viên là bộ đội xuất ngũ, công an viên. Huyện ủy đã chỉ đạo tiến hành các chương trình liên kết với các đơn vị quân đội, công an để phối hợp rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng các quân nhân là người địa phương trong thời gian tại ngũ nhằm xây dựng dự nguồn phát triển đảng viên và cán bộ chủ chốt sau khi xuất ngũ. Đối với các thôn, bản trắng đảng viên và tổ chức đảng, huyện chủ trương xây dựng nguồn từ đội ngũ giáo viên cắm bản; tổ chức sinh hoạt ghép hoặc lập chi bộ mới ngay sau khi đủ số lượng đảng viên theo quy định.


Về công tác cán bộ. Đảng bộ Điện Biên đã hoàn thiện quy hoạch cán bộ cho giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo. Công tác cán bộ được triển khai theo hướng chuẩn hóa nghiệp vụ và lý luận chính trị (đối với cán bộ cấp xã  - 1 bằng trung cấp chuyên môn, 1 bằng trung cấp chính trị). Theo quy hoạch đã được phê duyệt và bổ sung 2010-2015, công tác luân chuyển cán bộ đã và đang được triển khai tích cực (đối với cán bộ cấp xã trong diện quy hoạch thực hiện luân chuyển lên huyện 2 năm sau đó quay về cơ sở) đồng thời với thu hút sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng về xã sau đó quy hoạch nguồn chủ chốt. Thực hiện nghiêm quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (năm 2013, huyện đã mở 17 lớp bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở với 303 học viên; 1 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 50 học viên; cử 1 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị, 4 đồng chí đi tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng; 5 đồng chí đi học lớp lý luận chính trị trung cấp; 13 đồng chí bí thư đảng ủy xã đi học lớp bồi dưỡng bí thư đảng ủy cấp xã tại trường chính trị tỉnh).

 

Tiếp nối truyền thống Điện Biên lịch sử, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó của nhân dân các dân tộc, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế, Huyện ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong huyện.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất