Công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ xã Nghĩa Phúc

Trước đây, nói đến Đảng bộ xã Nghĩa Phúc, cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn nhắc đến câu chuyện buồn về một đảng bộ mất mất đoàn kết, một số cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên không gương mẫu, thiếu trách nhiệm, Đảng bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Giờ đây, trên cơ sở thực hiện đúng nguyên tắc của Đảng, phê bình và tự phê bình, làm tốt công tác cán bộ, chú trọng nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy cùng với coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ xã Nghĩa Phúc đã phấn đấu đạt vững mạnh, dần lấy lại niềm tin của đảng viên và quần chúng nhân dân.

Làm tốt công tác cán bộ

Đảng bộ xã Nghĩa Phúc có 88 đảng viên sinh hoạt tại 7 chi bộ trực thuộc, là đảng bộ có ít chi bộ cơ sở và đảng viên nhất của Đảng bộ Thị xã Nghĩa Lộ. Trước tình trạng nội bộ mất đoàn kết của Đảng bộ xã trước đây, Thị ủy Nghĩa Lộ đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, trước hết là những thay đổi về nhân sự. Thị ủy đã điều chuyển những cán bộ là cấp trưởng, phó phòng các phòng, ban chuyên môn của thị xã có đủ năng lực, phẩm chất để tham gia vào cấp ủy xã, nhất là các chức danh chủ chốt như bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã.

Đồng chí Lò Văn Phan, Bí thư đảng ủy xã cho biết: Trong công tác cán bộ, nhất là khâu quy hoạch, Đảng bộ xã luôn đề cao trách nhiệm của cán bộ được quy hoạch, đòi hỏi cán bộ phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực để đủ sức đảm đương trách nhiệm mà Đảng bộ giao phó. Đảng bộ có kế hoạch lựa chọn sắp xếp nguồn để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận, cử đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng do tỉnh và thị xã tổ chức; tiến hành bổ sung quy hoạch cán bộ A1 giai đoạn 2011-2015 và 2015-2020 đảm bảo theo quy trình, quy định. Công tác bố trí sắp xếp, sử dụng cán bộ được thực hiện theo quy định, đã sắp xếp cán bộ phù hợp theo định xuất được giao.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát

Đồng chí Lù Văn Chương, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chia sẻ: Để không còn những sai phạm xảy ra như những năm trước đây, Đảng ủy xã đã xác định “Có làm có kiểm tra”. Vì vậy công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được Đảng bộ xã quan tâm, góp phần tạo sự chuyển biến trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Năm 2013, 2014 Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, từ đó xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Chính sách Pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên và cấp mình; thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và sinh hoạt Đảng; lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; việc chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu của Đề án xây dựng nông thôn mới…

Năm 2013, Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra toàn diện đối với 2 cấp ủy chi bộ; kiểm tra 2 cấp ủy chi bộ về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, tài chính Đảng; giám sát chuyên đề đối với 1 cấp ủy chi bộ, thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013 đề ra.

Năm 2014, đã tổ chức kiểm tra toàn diện đối với 1 cấp ủy chi bộ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, tài chính đảng đối với 1 cấp ủy chi bộ. Tại buổi kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng của đoàn kiểm tra Thị ủy Nghĩa Lộ đối với BCH Đảng bộ xã Nghĩa Phúc, Đảng ủy xã được đánh giá cao khi các đồng chí trong BCH đã thẳng thắn phê bình và tự phê bình theo tình thần xây dựng về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, cấp ủy đã nhận thức rõ về những việc đã làm được, những việc chưa làm được hoặc làm chưa tốt, từ đó có những biện pháp, kế hoạch khắc phục, sửa chữa.

Coi trọng công tác phê bình và tự phê bình, Đảng ủy xã Nghĩa Phúc đã tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tăng cường sự đoàn kết trong cấp ủy đảng. Đồng chí Lò Văn Phan, Bí thư đảng ủy xã cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm, Đảng ủy xã đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, xác định rõ nhiệm vụ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy; quy định chế độ sinh hoạt cấp ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy, mối quan hệ công tác giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, Nghĩa Phúc đang thay đổi, phát triển từng ngày trên mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Đảng ủy xã đã xác định phát triển sản xuất nông nghiệp là ngành chủ đạo, từ đó có các biện pháp tích cực áp dụng sản xuất, đạt được kết quả khá, tạo điều kiện để khuyến khích phát triển nông nghiệp trên địa bàn. Trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, xã Nghĩa Phúc đã xây dựng kế hoạch, quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phù hợp thực tế; công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng và thi công các công trình xây dựng, công trình giao thông nông thôn được thực hiện tốt. Những công trình như nhà máy gạch không nung tại khu tái định cư thôn Ả Hạ, 7 tuyến đường giao thông nông thôn trong đó có 3 tuyến đường bê tông, tổng chiều dài 642.4m và 4 tuyến đường đất với tổng chiều dài 1.900m và những công trình khác đang từng ngày được xây dựng, hoàn thiện... là những bằng chứng sống động nhất về sự đổi thay, phát triển của quê hương Nghĩa Phúc hôm nay.


Bài học kinh nghiệm của Đảng bộ Nghĩa Phúc chính là sự đoàn kết nhất trí, phê bình tự phê bình trong Đảng, quan tâm công tác cán bộ và coi trọng kiểm tra, giám sát thực hiện... là những bài học của Đảng bộ xã Nghĩa Phúc để xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất