Nghệ An tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng
Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hưng Nguyên (Nghệ An) rà soát số lượng tổ chức đảng và đảng viên bị thi hành kỷ luật trong 9 tháng đầu năm 2019. Ảnh: Mai Hoa

Cụ thể nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên, các cấp ủy  trong tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình của từng đơn vị, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 18 văn bản, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành 13 văn bản.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã định kỳ nghe báo cáo sơ kết, tổng kết và cho ý kiến chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát theo quy chế làm việc; giải quyết kiến nghị của tổ chức đảng, đảng viên; chỉ đạo thực hiện các quyết định, quy định, kết luận, quy chế của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát.

Tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, các chỉ thị, nghị quyết do đại hội đảng bộ các cấp đề ra; tập trung một số lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm (quản lý và sử dụng ngân sách, thực hiện chế độ, chính sách đối với đồng bào vùng dân tộc, cấp phép...). Sau kiểm tra, giám sát, đã kịp thời chấn chỉnh khuyết điểm, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Từ 2015 đến quý II-2019, cấp ủy các cấp của Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã kiểm tra 7.333 lượt tổ chức đảng, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 52 tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy kiểm tra 89 tổ chức đảng; huyện ủy và tương đương kiểm tra 2.472 tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu giúp việc của huyện ủy kiểm tra 1.524 tổ chức đảng, đảng ủy cơ sở kiểm tra 3.196 chi bộ. Kiểm tra 14.832 lượt đảng viên, trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 109 đảng viên, các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy kiểm tra 210 đảng viên, huyện ủy và tương đương kiểm tra 1.449 đảng viên, các cơ quan tham mưu giúp việc của huyện ủy kiểm tra 97 đảng viên, đảng ủy cơ sở kiểm tra 9.348 đảng viên, chi bộ kiểm tra 3.619 đảng viên.

Đã giám sát 4.657 lượt tổ chức đảng, trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 15 tổ chức đảng; huyện ủy và tương đương giám sát 2.522 tổ chức đảng; các cơ quan tham mưu giúp việc của huyện ủy giám sát 17 tổ chức đảng; đảng ủy cơ sở giám sát 1.159 tổ chức đảng; đảng bộ bộ phận giám sát 944 tổ chức đảng. Đồng thời, các cấp uỷ thực hiện việc giám sát 11.244 lượt đảng viên, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 66 đảng viên, huyện ủy và tương đương giám sát 1.660 đảng viên, đảng ủy cơ sở giám sát 7.555 đảng viên, chi bộ giám sát 1.963 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát, đã kết luận 184 tổ chức đảng, 569 đảng viên có vi phạm, vi phạm đến mức phải xem xét, đã xử lý kỷ luật 5 tổ chức đảng, 92 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng (khiển trách 4, cảnh cáo 1), thi hành kỷ luật 92 đảng viên (khiển trách 71, cảnh cáo 17, cách chức 2, khai trừ 2).

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất